Beyin neyi sever

Beyinde düşünce, duygu kalıbı ve bir de bedensel durum kategorileri vardır. Peki beyin neyi sever, neye göre nasıl davranır?

Beyin neyi sever

Prof. Dr. Nevzat Tarhan anlatıyor… Beyin hangi konuda düşünürse düşünsün, bunu belli kalıplar yardımıyla yapar. Beyinde düşünce, duygu kalıbı ve bir de bedensel durum kategorileri vardır. Ondan sonra hedef belirleme, karar verme, harekete geçme ve onur sürdürme süreçleri gelir. Bunun yanında beynin birbirinden farklı işlevlere sahip alanları da söz konusu. Beynin her alanı farklı özellikleri barındırırken, bu alanların kişilerin duygu ve davranışlar üzerindeki yansımaları da farklılık gösterir. Sol beynin kanunları, sağ beynin otoriteyi, ön beynin de insanı sevdiğini biliyor muydunuz?

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan Timaş Yayınlarından çıkan “Duyguların Dili” isimli kitabında: “Sol beyin ile hareket eden kişinin ilgi odağı daha çok bürokrasi, kanunlar, kurallar ve mevzuattır. Sağ beyin ile hareket eden yöneticiler güç ve otoriteye önem verirler. Ama ön beynini aktif kullananların önceliği, insan ve bilgidir. Katı kurallar yüzünden insanı göz ardı etmezler.

Mesela, işyerinde bir çalışan hasta olsa, sol beyin ile düşünen yönetici, “Bu durum beni çıkarıma uymuyor” diyerek o kişiyi işten uzaklaştırabilir. Sağ beyin ile hareket eden yönetici eğer duygusal yoğunluğunun olduğu bir dönemde ise çalışanına işini tamamen bıraktırarak “Sen git dinlen, istediğin gibi serbestsin” der, veya tam tersini yaparak aşırı tepki gösterip çalışanın hastalığını görmezden gelebilir. Ön beyniyle düşünen idareci ise, “O da bir insan ve ihtiyaçları var. Bu durumda ben esnek davranmalıyım” diye düşünür. İnsanı ve bilgiyi beraber değerlendirdiği için esnek olmayı başarabilir.”