PSİKOPATİK DAVRANIŞLARI

PSİKOPATİK DAVRANIŞLARI

Psikohayat Dergisi 8. Sayısı Ekim-Kasım-Aralık  / Medikal newstoday.com

Psikopatlar başkalarının ilgi, inanış, niyetlerine vakıf olması insanları kolayca kandırmalarına sebep oluyor.

 


Psikopatların vicdani duyarlılıkları çok düşük, duygu paylaşımından uzak, empati yoksunu kişiler oldukları biliniyor.

Yakın zamanda bu kişilik özelliklerinin kesin sebebi bilimsel olarak tartışıldı.

Elsevier’s Cortex’in 2010 Mayıs sayısında yer alan bir çalışmada, psikopatlarda gözlenen mental bozukluklarla frontal lob hasarı olan hastalar arasında çarpıcı benzerlikler olduğu ortaya çıktı. 

Önceden de, psikopatik eğilimleri olan kişilerin başka insanların mental durumları hakkında çıkarımda bulunabilme becerilerinin düşük olduğu saptanmıştı. Zihin kuramı olarak da bilinen, bu özel bilişsel beceri kişinin kendisine ve başkalarına inanış, niyet, arzu gibi mental durumlar atfedebilme ve başkalarının kendisinden farklı inanış, arzu ve niyetlere sahip olduğunu anlayabilme yetisi olarak tanımlanıyor.

Oysa ki psikopatların insanları çok iyi işletip, kandırdıkları biliniyor. Bu durum onların başkalarının bilgi, inanış, niyet ve ihtiyaçlarına vakıf olabildiklerini düşündürüyor.

Araştırmalar sonucunda bilgi ve inanışlar hakkında çıkarımda bulunmaya izin veren bilişsel yön ile duyguları anlamayı gerektiren yön olarak Zihin Kuramı’nın iki farklı yönü olduğu ileri sürüldü.

İsrail Haifa Üniversitesi’nden araştırmacılar bu becerinin duygusal yöndeki bozulmanın psikopatik davranıştan sorumlu olabileceği varsayımını test ettiler. Önceki araştırmada frontal lob hasarı olan kişilerin Zihin Kuramı’nın duygusal yönden kısmen yoksun oldukları ortaya konmuştu. Bu sebeple psikopatinin frontal lob fonksiyon bozukluğuyla ile ilişkili olabileceği ileri sürüldü.

Çalışmada katılımcıların Zihin Kuramı becerilerinin duygusal ve bilişsel yönleri incelendi. Anti-sosyal kişilik bozukluğu tanısı alan, oldukça yüksek psikopatik eğilimleri olan kriminal suçlular, frontal beyin lobları hasarlı olan hastalar, başka beyin alanları hasarlı olan hastalar ve sağlıklı denekler çalışmaya katılan gruplardandı.

Psikopatik katılımcılardaki bozukluk paternleri frontal lob hasarı olan kişilerle çarpıcı benzerlikler gösterdi. Bu durum psikopatide gözlenen davranış bozukluklarının frontal loblardaki fonksiyon bozukluğuna bağlı olabileceğini düşündürdü.