EVLİ ERKEKLER DAHA KİBAR

REUTERS

Michigan State’te araştırma, evli  erkeklerin daha kibar davranmaya meyilli olduklarını gösterdi.

 


Michigan State Üniversitesi'nden S. Alexandra Burt ve iş arkadaşlarının  yaptığı araştırma çerçevesinde, 289 ikiz erkeğin 17 yaşından 29 yaşına kadar  takip edildiği, bunların yarısından çoğunun tek yumurta ikizleri olduğu  bildirildi.

Araştırmada, evlenenlerin daha çok kibar erkekler olduğu ve  evlendiklerinde erkeklerin daha nazik olma eğilimi gösterdikleri gözlendi.

Hoşa gitmeyen özellikleri daha az olan erkeklerin, eninde sonunda evlenme  olasılıklarının daha yüksek olduğu görülen araştırmada, evli erkekler arasında,  suç işleme, yalan söyleme, saldırganlık gibi antisosyal kişilik bozukluklarıyla  özleştirilen kötü davranışlar gösterenlerde, başları bağlandıktan sonra bu  davranışlarının azaldığı ortaya çıktı.

Burt, erkeklerin, evlendiklerinde daha az antisosyal olduklarına dikkati  çekti. Evlenen erkeklerin yaklaşık yüzde 60'ının 17 ila 20 yaşlarında daha az  antisosyal davranışlar gösterdikleri, 29 yaşına kadar evlenmeyenlerde bu tür  davranışların görülme oranının ortalama olarak yüzde 1.3, bu yaşa kadar  evlenenlerde ise bu oranın yüzde 0.8 olduğu belirtildi.

Sonuçları "Archives of General Psychiatry" dergisinde yayımlanan  araştırmada ayrıca, tek yumurta ikizlerinden evli olanların olmayanlara göre daha  az antisosyal davranışlara sahip oldukları görüldü.