user.name

Yrd. Doç. Ömer Osmanoğlu

1974 yılında doğdu. 1996’'da Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisansını, 1999’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda “Platon ve Fârâbî’de Erdemli Olmayan Yönetim Biçimleri ve Demokrasi Karşılaştırması” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

2011’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Felsefe Tarihi Bilim Dalı’nda “Ortaçağ Siyaset Felsefesinde Adalet” konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı. Özel sektör kurumlarında orta düzey yöneticilik yaptı, STK'larda yönetici olarak görev aldı ve 40'ı aşkın kitabın editörlük, yayın danışmanlığı ve proje koordinatörlüğünü üstlendi. Bilimsel ve akademik dergilerde yazı işleri müdürlüğü, koordinatörlük ve yayın danışmanlığı görevlerinde bulundu. Şehir ve medeniyet tarihi konulu iki belgeselin metin yazarlığını yaptı. İngilizce ve Arapça bilen Osmanoğlu, halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesidir.

Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri ve ayrıca kültür, medeniyet, felsefe, sinema ve müzik konularında yazıları bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında; İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Siyasi Tarih, Etik, Kültür-Medeniyet ve Şehir Tarihi bulunmaktadır.
Yrd. Doç. Ömer Osmanoğlu yazıları
Randevu Al