user.name

Yrd. Doç. Dr. Habib Erensoy

Lokasyon: NPSUAM Etiler Polikliniği - Etiler / İSTANBUL

1970 yılında dünyaya geldi. 1995 tarihinde Tıp Fakültesinden mezun oldu.1995-2002 yılları arasında Pratisiyen Hekim olarak çalıştı.

Uzmanlık öğrenimini  İ.Ü. Istanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında bitirerek  2006 yılında psikiyatri uzmanı oldu.

2005 yılında asistanlığı sırasında  Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde  Bağımlılık Psikiyatrisi alanında eğitim almıştır. Uzmanlık tezini  "Psikiyatri Polikliniğine başvuran hastalar arasında Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının yaygınlığı, Klinik Özellikleri ve Komorbiditeleri "üzerine yazdı.

Devlet hizmeti yükümlülüğünü Şanlıurfa'da Psikiyatri uzmanı  olarak tamamlamıştır..

Aldığı mesleki eğitimler İstanbul Tıp Fakültesinde Prof. Dr. İlhan Yargıç ve Jale Kerimol danışmanlığında 1 sene süren 'Bağımlılık Danışmanlık ve Tedavi Yöntemleri' Eğitim Programına katılmıştır. Ayrıca 2006- 2010 seneleri arasında Psikoonkoloji ve Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi alanında Prof. Dr. Sedat Özkanın Kliniğinde çalışmış ve süpervizyon almıştır.Mesleki İlgi Alanları Bağımlılık Psikiyatrisi, Anksiyete Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Konsültasyon ,Liyezon Psikiyatrisi ve Psikoonkoloji üzerinedir. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası ve KLP derneği üyesidir. Yabancı dili İngilizce ve Farsça'dır. Halen Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Polikliniğinde psikiyatri  uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Yayınlanan makaleler ve sunulan bildiriler:

  • Munchausen Syndrome: A Case Report Habib Erensoy MD, Prof.. Dr. Mine Ozkan, The 8. Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics

  • Supervised Disulfiram Treatment in Patient with Alchol Dependence: Prof. Dr. İlhan Yargı., Dr. Habib Erensoy

  • Katıldığı Eğitimler ve Kurslar:

  • Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde  ''Addiction as a Treatable Disease ''Bağımlılık Tedavi eğitimi

  • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde 'Bağımlılık Danışmanlık ve Tedavi Yöntemleri''Eğitim Programı

  • Psikofarmakoloji alanında Workshop , Prof. Dr. Sthall,2005

  • CINP Regional Meeting Brno,Czech Republic 2004

  • Uluslar arası Alzhimer Kongresi İstanbul, 2005

  • International Congress of Cosultation Liasion Psychiatry Maiami U.S.A 2008

Yrd. Doç. Dr. Habib Erensoy yazıları