user.name

Yrd. Doç. Dr. Habib Erensoy

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1995
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi  / Psikiyatri Anabilim Dalı / 2006
Amsterdam Üniversitesi / Bağımlılık Psikiyatrisi Eğitimi / 2005
Bağımlılık Danışmanlık ve Tedavi Yöntemleri Eğitimi /2006

1995 tarihinde Tıp Fakültesini bitirerek 1995-2002 yılları arasında Türkiye ve yurt dışında Pratisiyen Hekim olarak çalışmıştır.

Uzmanlık öğrenimini İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Psikiyatri Anabilim dalında bitirerek 2006 yılında psikiyatri uzmanı olmuştur.

2005 yılında Hollanda'da Amsterdam Üniversitesinde Bağımlılık Psikiyatrisi alanında eğitim almıştır. Ayrıca 1.5 sene süren 300 saatlik 'Bağımlılık Danışmanlık ve Tedavi Yöntemleri' eğitimini tamamlanmıştır. Uzmanlık tezini  "Psikiyatri Polikliniğine başvuran hastalar arasında Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının yaygınlığı, Klinik Özellikleri ve Komorbiditeleri "üzerine yazmıştır. Ayrıca 2006- 2010 seneleri arasında Psikoonkoloji ve Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi alanında çalışmış ve süpervizyon alıp, Cinsel İşlev Bozukluklarının tanı ve tedavi konusunda eğitimini CETAD’dan tamamlamıştır.

Devlet hizmeti yükümlülüğünü Şanlıurfa'da Psikiyatri uzmanı olarak tamamlamıştır.

Mesleki İlgi Alanları Bağımlılık Psikiyatrisi, Anksiyete Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Konsültasyon ,Liyezon Psikiyatrisi ve Psikoonkoloji ve Cinsel İşlev Bozuklukları üzerinedir. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır ve Bağımlılık dergisinin danışman kurulunda yer almaktadır.  Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası üyesidir. Yabancı dili İngilizce ve Farsça'dır. 2010 tarihinden buyana NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ve Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Polikliniğinde psikiyatri  uzmanı olarak görev yapmaktadır.


Yabancı Dil: İngilizce, Farsça


Tıbbi Alanları

Bağımlılık Psikiyatrisi
Anksiyete Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Konsültasyon
Liyezon Psikiyatrisi
Psikoonkoloji
Cinsel İşlev Bozuklukları

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 
6.1.  Yüksek Lisans Tezleri : Çocukluk Çağı Travmatik Yaşam Olaylarının Yetişkin Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Komorbiditesi (Yüksek lisans tezi bitiş tarihi 2015)
 
6.2.  Doktora Tezleri Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastalar Arasında Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının Yaygınlığı, Klinik özellikleri ve Komorbiditeleri (Uzmanlık Tezi) 2006
 
7. Yayınlar
 
7.1.   Uluslararası  hakemli  dergilerde  yayınlanan  makaleler  (SCI  &  SSCI  &  Arts  and Humanities)
 
1. Psychiatric Symptoms in Rapid-onset Obesity with Hypothalamic Dysfunction,
Hypoventilation, and Autonomic  Dysregulation Syndrome  and its Treatment:  A Case Report Erensoy H ,Ceylan ME, Evrensel A. January 2016 , Chinese medical journal 01/2016; 129(2):242. DOI:10.4103/0366-6999.173550
 
2. Recurrent diabetic ketoacidosis-like symptoms and factitious hyperglycemia as a Munchausen syndrome in diabetes mellitus type 1: a case report; Niafar M, Erensoy H, Tahsini Tekantapeh S. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(Supplement 1): 29-31doi: 10.5455/apd.251246
 
3. Dissociative features of fibromyalgia syndrome, Tonguc D. Berkol, MD, Yasin H. Balcioglu,  MD,  Simge  S.  Kirlioglu,  MD,  Habib  Erensoy,  MD,  Meltem  Vural,  MD. Neurosciences 2017; Vol. 22 (3)

 
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 
1. Isotretinoin and Psychotic Mania. Erensoy H, Ceylan ME, Ceylan HZ West Indian Med J. 2014 Sep;63(5):555-6
 
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 
Erensoy H, Ozkan M. Case Report:’’ Munchausen Syndrome’’ Sözel Bildiri
 
7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
1. Intranasal abuse of methylphenidate and bupropion: A case report ( Bağımlılık dergisi 2014)
 
2.  Swallowing  metal  things  H  Erensoy,  ME  Ceylan,  A  Evrensel  –  2014  (The  Journal  of Neurobehavioral Sciences 2014,vol:1 No:3)
 
3.QEEG related changes following the treatment of anxiety disorders: Case series
 
Cumhur Tas, Habib Erensoy, Yelda İbadi, Elliot Brown, Nevzat Tarhan

Bilimsel Yayınlar ve Ödüller

 1. Munchausen Syndrome: A Case Report Habib Erensoy MD, Prof. Dr. Mine Ozkan, The 8. Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics 2005
   
 2. Psychooncology and Palliative care in Turkey (West Asia Cancer Conference, Tehran) 2017
   
 3. Eşlik eden Eksen-1 Tanısı olan ve olmayan Bipolar Bozukluk Tanılı hastaların karşılaştırılması; Hasan Mervan Aytaç, Tonguç Demir Berkol, Zengibar Özarslan, Habib Erensoy, Serkan İslam, İlker Özyıldırım ; 54.Ulusal Psikiyatri Kongresi ;02-06 Ekim 2018
   
 4. The Comorbidity of Traumatic Life Events in Chilhood Age with Adult Obsessive     Compulsive Disorder. Salih Kıvılcım, Habib Erensoy, Tonguç Demir Berkol, Gökçe Sarıdoğan, Ebru Kırlı (24. European Congress of Psychiatry)
   
 5. Detection of Perceptions and Thoughts that may lead to disruption of insulin use in Type 2 Diabetes Mellitus Patients. Ebru Kırlı, Tonguç Demir Berkol, Gökçe Sarıdoğan, Habib Erensoy (24. European Congress of Psychiatry)


 

Yrd. Doç. Dr. Habib Erensoy yazıları
Randevu Al