user.name

Uzm. Psk. Selvinaz Çınar Parlak

1982 Sivas doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans öğrenimi sırasında Felsefe bölümünde çift anadal yapmıştır. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını “İntihar Girişiminde Bulunan Depresiflerin Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi” isimli tez çalışması ile tamamlamıştır.

Mezuniyetinin ardından 2004 yılında Özel İkem İşitme Engelliler Özel Eğitim Merkezi’nde işitme engelli çocuk ve ergenlerle çalışmıştır. 2005-2007 yılları arasında Emekli Sandığı Etiler Dinlenme ve Bakımevi’nde görev yapmış, geriatrik hastalara psikolojik danışmanlık, grup terapileri, nöropsikolojik değerlendirme ve psikoeğitim hizmetleri vermiştir. 2007-2015 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikoz-nevroz servislerinde ve polikinikte görev almış; psikometri, nöropsikoloji, psikoeğitim, aile danışmanlığı, bireysel psikoterapi ve grup terapisi çalışmaları yapmış, projektif test süpervizyonları vermiştir.

2012 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde başlayan “Nesne İlişkilerine Dayanan Klinik Ölçekler’ in standardizasyonu çalışmalarına katılmış ve eğitim vermiştir.

2005 yılından bu yana terapi yapmaktadır, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi ve çift terapisi alanlarında çalışmaktadır. Çalışmaları kişilik analizi ve kişilik yapılarının kişiler arası ilişkilerdeki etkisi üzerinedir, ağırlıklı olarak psikodinamik terapi yöntemini kullanmaktadır.

2015 Haziran ayında NPSUAM Feneryolu Polikliniğinde çalışmaya başlamıştır.

Evli ve bir çocuk annesidir. Yabancı dili İngilizce’dir.

Aldığı eğitimler ve sahip olduğu sertifikaların bazıları:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Prof. Dr. Nossrat Peseschkian tarafından verilen 100 saatlik “Pozitif Psikoterapi “eğitimi ve grup süperviyzonu
 •  Dr. Emel Stroop tarafından verilen “Kognitif Terapi”  eğitimi
 • İçgörü Psikoterapi Merkezi’nde Psikanalist Yavuz Erten tarafından verilen “Psikanalizden Dinamik Pskoterapilere” isimli eğitim ve Yavuz Erten’in bireysel psikoterapi süpervizyonu
 • Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nin verdiği “Rorschach ve Tematik Algı Testi” Serfikaları
 • Yunanistan’da Dr. Carina Couglagoglu tarafından verilen “Peri Masalları Testi” eğitimi
 • Dr. Helen-Harville Hendrix  tarafından verilen “İmago Çift Terapisi” eğitimi
 • Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği "Bağımlılık Sertifika Eğitim Programı"
 • Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği’nin verdiği nöropsikolojik değerlendirme bataryası, Stroop,  Wisconsin Kart Eşleme testleri sertifikaları
 • “Weschler Çocuklar İçin Zeka Testi” sertifikası

 

Yayınları:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • The Reliability and Validity of Erenkoy-Rorschach Object Relations Form. Selvinaz Çınar Parlak, Sera Elbaşoğlu, Ishak Sayğılı, Yücel Yılmaz, Medine Yazıcı Güleç, Nurdan Eren Bodur, Hülya Akar Özman, Dicle Bilge Öğüt, Hüseyin Güle. Erenköy Mental Health Research and Training Hospital. XXI International Congress of Rorschach and Projective Methods, İstanbul, 15-19 July 2014
 • The Validity of the Turkish Form of Blatt’s Method, Sera Elbaşoğlu, Selvinaz Çınar Parlak,  Ishak Sayğılı, Yücel Yılmaz, Medine Yazıcı Güleç, Nurdan Eren Bodur, Hülya Akar Özman, Dicle Bilge Öğüt, Hüseyin Güleç. Erenköy Mental Health Research and Training Hospital. XXI International Congress of Rorschach and Projective Methods, İstanbul, 15-19 July 2014
 • Erenköy Kişilik Örgütlenmesi Tanısal Formu Faktör Yapısı, Güvenirliği ve Geçerliği. Yücel Yılmaz, İshak Sayğılı, Dicle Bilge, Selvinaz Çınar, Nurdan Eren Bodur, Arzu Bayrak,Medine Yazıcı Güleç, Hülya Akar, Sera Elbaşoğlu, Hüseyin Güleç. Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ekim 2012 Sözel Bildiri
 • Erenköy Nesne İlişkileri Niteliği Ölçeği’nin Faktör Yapısı, Güvenirliği ve Geçerliği. İshak Sayğılı, Yücel Yılmaz, Dicle Bilge, Nurdan Eren Bodur, Selvinaz Çınar Parlak, Sera Elbaşoğlu, Medine Yazıcı Güleç, Hülya Akar Özmen, Arzu Sancak Bayrak, Hüseyin Güleç. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi Ekim 2012 Sözel Bildiri
 • Aşk İçin Çaresiz Bir Yakarış: İbn-i Sina’dan Psikanalize Depresyonun Tarihsel Öyküsü, Selvinaz Çınar Parlak Yansıtma 15, 2011 Haziran
 • Psikofarmakolojik Tadaviye Yanıt Vermeyen Bir Melankolik Depresyon Olgusu, Hülya Akar Özmen, Merih Altıntaş, Selvinaz Çınar Parlak Yansıtma 15, Haziran 2011
 • Comparison of neurocognitive skills between generalized anxiety disorder and premenstrual dysphoric disorder patients: A controlled study. Selma Bozkurt Zincir, Aynil Yenel, Selvinaz Çınar Parlak, Gülnihal Şimşek, Arzu Bayrak, Dicle Bilge, Ümit Başar Semiz, Mustafa Bilici. 4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Kasım 2011, Poster Bildiri

 

Sunumlar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Anne Olmak ya da Olmamak: Tekrarlayan Kürtajları Olan Hastanın Projektif Test Profili, Selvinaz Çınar Parlak, 2. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, 14 Eylül 2012
 • İntihar Girişiminde Bulunan Depresiflerin Ruhsal İşleyişlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi, 3. Doktora ve Master Günleri,Psikanaliz ve Projektif Yöntemleri İstanbul Üniversitesi Etkinliği,19 Şubat 2010.
 • İntiharda Ruhsal İşleyiş, 4. Doktora ve Master Günleri; Psikanalitik Psikopatolojiler ve Projektif Metodlar, İstanbul Üniversitesi Etkinliği,18 Şubat 2011.
 • Psikiyatri Kliniğinde Tedavi Ekibi Arasındaki Uyum ve İşbirliğinin Önemi, Ruh Sağlığı Hastaneleri Sempozyumu, Titanic Otel, 3 Aralık 2010.
Uzm. Psk. Selvinaz Çınar Parlak yazıları
Randevu Al