user.name

Uzm. Psk. Seliyha DOLAŞIR

Lokasyon: NPSUAM Feneryolu Polikliniği - Feneryolu / İSTANBUL

1981 yılında Ankara’da doğdu. 2002’de Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Prof. Dr. Işık Sayıl ve ekibi ile çalışmaya başladı. Bu süre içerisinde özellikle intihar girişimi, cinsel istismar, aile içi şiddet ve kendini yaralama vakalarıyla krize müdahale kapsamında çalıştı ve eş zamanlı olarak aynı fakültenin yataklı psikiyatri servislerinde (kapalı erkek, kapalı kadın, alkol vb.) dönemsel olarak çalışarak bireysel psikoterapi, grup psikoterapisi süpervizörlüğü ve psikolojik değerlendirme uygulamalarında bulundu.

2007 yılında ise, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından yürütülen Disiplinler arası Sosyal Psikiyatri programından mezun olarak, yüksek lisans derecesini aldı.

Yüksek lisans eğitiminin ardından Projektif Testler Derneği bünyesinde Prof. Dr. Tevfika İkiz tarafından verilen Tematik Algı Testi (TAT) ve Rorschach Testi Sertifikalı Eğitimi’ni; Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği bünyesinde Prof. Dr. Sirel Karakaş tarafından verilen Nöropsikolojik Testler BİLNOT Bataryası eğitimini; Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-R, MMPI, Çocuk Değerlendirme Bataryası eğitimlerini tamamlayarak klinik testlerin uygulaması konusunda yetkinlik kazandı.

Bilişsel Davranışçı Terapiler Temel Eğitimini Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve Dr. Emel Stroup eğitmenliğinde; Teorik ve Uygulamalı Aile ve Çift Psikoterapisi Eğitimini ise Prof. Dr. Emine Z. Kılıç eğitmenliğinde tamamladı.

2007-2012 yılları arasında Ankara’da bulunan Özel Madalyon Psikiyatri Merkezinde uzman psikolog ve merkez müdürü olarak çalıştı. Bu çalışma döneminde Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemiyle psikoterapiler yürüttü ve Şema Terapiyle ilgilenmeye başladı.

Kasım 2012 yılında Üsküdar Üniversitesi NPSUAM Feneryolu Polikliniğinde uzman psikolog olarak görev yapmaya başladı. Bu çalışma süresi boyunca Dr. Alp Karaosmanoğlu eğitmenliğinde Şema Terapi eğitimlerini ve Psk. Emre Konuk eğitmenliğinde EMDR-I (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler eğitimini ve süpervizyonunu tamamladı. Halen Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyon Eğitimi ve Şema Terapi Süpervizyon Eğitimi ile bu alanlarda çalışmalarına devam etmekte ve bu yöntemlerle psikoterapilerini yürütmektedir.

Mesleki ilgi alanları arasında ergenlik ve yetişkinlik dönemi ruhsal sorunları olmak üzere özellikle ilişki terapileri, intihar girişimleri ve intihar düşünceleri, yas süreci, ergen ve yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kaygı bozuklukları, panik bozukluk, obsesifkompulsif bozukluk, travma, mükemmelliyetçilik ve depresyon yer almaktadır.
Uzm. Psk. Seliyha DOLAŞIR yazıları
  • Psikolojik destek için hasta olmak gerekmiyor!
  • Uzmanlar evlilikte çiftlerin uyumu kadar her iki tarafın ailelerinin uyumunun da önemli olduğuna vurgu yapıyor, önemli uyarılarda bulunuyor.
  • “Yuvayı dişi kuş yapar” söylemi, evliliklerdeki kadınların rollerine gönderme yapan anlamlı bir söz olmakla birlikte gerçekte yaşamda da evlilikte kad
  • Kişinin istemli olarak yaşamına son vermesi ve kişinin öz benliğine yönelmiş bir saldırganlık hali olan intihar, psikiyatride başta gelen ölüm nedenid
  • Toplumumuzda evlilik iki yetişkin arasında yapılan bir anlaşma, bir sözleşme olarak görülür. Evlilikle birlikte her iki taraf içinde yeni bir dönem ba
  • Son yıllarda eğitim kurumları arasında rekabetin artması, kurumların maddi kaygılarının ön plana çıkması ve öğrenci ile veliyi mutlu edecek eğitim mod
Randevu Al