user.name

Uzm. Psk. Nazende Ceren Öksüz

Lokasyon: NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi - Ümraniye / İstanbul

1985 yılında İstanbul’da doğan Nazende Ceren Öksüz, 2008 yılında Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü “Onur Öğrencisi” ünvanıyla bitirmiştir. Üniversite öğrenimi süresince Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tarlabaşı Toplum Merkezi gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak, ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Aynı dönemde “Çocukluk Depresyonu ve Kaygı” ve “Ana-Baba Tutumu ve Otomatik Düşünceler” isimli iki araştırma gerçekleştirmiştir. Dil geliştirme amacıyla 3 ay süreyle Amerika’da yaşamıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Sağlığı Merkezi’nde yetişkin, ergen, ve çocuklarla çalışmış; Ümraniye Cezaevi’ndeki mahkumlara “Kayıp ve Yasla Baş Edebilme” eğitimi vermiştir. Bu dönemde çocuk, ergen, ve yetişkinlerle ilgili birçok eğitim almış, ve süpervizyon sürecinden geçmiştir. Bu eğitimlerin başlıcaları; EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Stratejik Aile Terapisi, ve Hollanda Hükümeti MATRA-KAP PROJESİ  kapsamındaki çocuk ve ergenlere dair eğitimlerdir.

Nazende Ceren Öksüz, 2009 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edilmiş; Depresyon, Sınav Kaygısı, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Panik Bozukluk, Sosyal Kaygı Bozukluğu, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Fobi, Kişilik Bozuklukları, ve diğer pek çok psikolojik bozuklukta etkin olarak kullanılan “Bilişsel Davranışçı Terapi” eğitimini tamamlayarak uzmanlığını almıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde (DÜPEM) çocuk, ergen, yetişkin, çift ve aile psikoterapisi üzerine süpervizyon almaya devam etmiştir. Program kapsamında, Purdue Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Volker Thomas’dan “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi - Filial Terapi” eğitimi almıştır. Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’ndeki kadın mahkumlara “Etkili Annelik Becerileri” eğitimi vermiştir. “Türkiye’de Konversiyon Bozukluğu ve Somatizasyon Bozukluğu“, “Çocuklarda Karşıt Gelme Bozukluğu ve Tedavisi“, “Uçak Korkusu ve Tedavisi“ konularında araştırma ve yazıları bulunmaktadır.

Çocuk, yetişkin, ve ergenlere uygulanan çeşitli zeka, performans, patoloji tarama, kişilik testleri, ve kognitif profil testlerini uygulama yetkinliğine sahiptir.
Uzm. Psk. Nazende Ceren Öksüz yazıları
Randevu Al