user.name

Uzm. Psk. Gülçin Şenyuva

1982 yılında Gölcük’te doğan Gülçin Şenyuva, 2000 yılında Haydarpaşa Anadolu Lisesinden, 2004 yılında ise İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Lisans öğrenimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde “Şizofren Ailelere Psikososyal Destek” projesinde gönüllü olarak görev almıştır.

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde “Fiziksel Şiddete Maruz Kalanlarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi” konulu tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzman diploması almıştır. Halen aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmektedir.

2006-2007 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği ve AB Destekli “Menapoz ve Andropozla Başa Çıkın” projesinde grup terapisti ve eğitici olarak görev yapmıştır. 2007-2013 yılları arasında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde eğitici ve psikolog olarak görevini sürdürmüştür. 2013-2015 yılları arasında çeşitli üniversitelerdeyarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmış ve Adli Psikoloji, Psikoterapi Kuramları, Travmaya Psikososyal Müdahale ve Özel Travmatik Gruplara Psikososyal Müdahale derslerini vermiştir. 2013-2015 yılları arasında Özel AcademicHospital’da Cinsel İşlev Bozukluğu Biriminde psikoterapist olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur tarafından verilen Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (EABCT) onaylı 450 saatlik Kognitif ve Davranış Terapisi eğitimini almış ve KDT Terapisti olmaya hak kazanmıştır. CETAD tarafından verilen 1. Ve 2. Modül Cinsel İşlev Bozukluğu ve Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur tarafından verilen Çift ve Cinsel Terapiler eğitimini almıştır. Kompleks Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR eğitimini almıştır. Uzm. Psikolog Gülçin ŞENYUVA halen Maria Ceu Salvador tarafından verilen 200 saatlik “Çocuk ve Ergenlerde Kognitif ve Davranış Terapisi” ve Prof. Dr. Murat Dokur tarafından verilen 500 saatlik “Aile ve Çift Terapisi” eğitimlerine devam etmektedir.

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir.  KDTD kongrelerinin düzenleme kurulunda bulunmakta ve genel sekreterliğini yapmaktadır. Türk Psikologlar Derneği Travma Komisyonunun gönüllü birçok afet ve kriz durumlarında görev almıştır. International AssociationforCognitivePsychotherapy (IACP) üyesidir.

İlgi Alanları: Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Cinsel İşlev Bozukluğu

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunduğu Bildirimler:

“Davranım Bozuklukları ve KDT Uygulamaları”, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2014

“Is vaginismus a symptom, a disorderor a culturerelatedphenomenon?”, 16th. Congress of theEuropeaSocietyforSexualMedicine, İstanbul, 2014

“Davranım Bozuklukları ve KDT Uygulamaları”, 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2013

“CognitiveAssessment of theDifferenceBetweenDelinquentand ADHD Adolescents”, World Congress of BehaviouralandCognitiveTherapies, Peru, 2013

“Öfkenin Kognitif Davranışçı Terapisi”, Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2013

“Bireyselleştirilmiş İyileştirme Kavramı ve BİSİS”, Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu, Ankara, 2012

“Afet Sonrası Psikososyal Müdahaleler: Van Depremi Örneği”,Uluslar arası Ruhsal Travma Toplantıları-VII, İstanbul, 2012

“Afete Erken Dönem Psikososyal Müdahalelerde Hazırlık Çalışmaları”,Uluslar arası Ruhsal Travma Toplantıları-VII, İstanbul, 2012

“Sociotrophy-AutonomyandİmplicationsforSocialPhobia”, 7th. International CongressCognitivePsychotherapy, İstanbul, 2011

“Cinsel Saldırı Mağdurlarında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Yaygınlığı”, 14. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, 2007

“Klinik Psikolojide KDT: Kesitsel Bir Uygulama Örneği”, Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği 1. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2007

“Fiziksel Şiddet Olgularında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, Antalya, 2007

“Cinsel İşlev Bozukluğu Olmayan Tıp Öğrencileri ve Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Kişiler ile Cinsel İşlev Bozukluğu ile Başvuran Kişilerde Cinsel İnanışların Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi”, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 6. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2006

“Sosyal Fobi Hastalarında Fonksiyonal Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ) Puanları’nın hastalık şiddeti ve komorbidite ile ilişkisi”, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2006

“Sosyal Fobi Hastalarında Düşünce Çarpıtmaları”, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2006

“Şizofreni Tanısı Almış Kişilerin Yakınlarında Stigmatizasyon Algısı ve Duygu İfadesi Düzeyleri”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2004

“Erkeğin Gözünde Kadın”, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2004

“Blakar’ın İletişim Çatışmaları Durumu (İÇD) Yöntemi Uygulama Çalışmaları”, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2004

“Sosyal Kategorizasyon Sürecinin İletişim Etkinliği Parametrelerine Etkisi”, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2004

“Dissosiyasyon ve Dissosiyatif Bozukluklar”, 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2004

“Şizofreni”, 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2004

“Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Gelişim”, 6. Çocuk Gelişimi Halk Seminerleri, İstanbul, 2004

“Psikiyatristlerin Psikoz Kliniğinde Takip Stratejilerindeki Önceliklerin İncelenmesi”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2003

“Tükenmişlik Sendromu”, 8.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2003

“S. Asch’in Çoğunluğun Azınlığa Etkisi Deneyinin Replikasyonu”, 8.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2003

“16PF ve 16PA Kişilik Testlerinin Karşılaştırılması”, 8.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2003

Yayınlanan Makaleleri:

“Ergenler İçin Ruhsal Tarama Ölçeği’nin (ERST) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, Düşünen Adam Dergisi, 2012; 25(1), 8-16

“Yasayla İhtilafa Düşen Ergenlerin Risk ve Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi: Araştırma ve Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi ve Standardizasyonu”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12, 143-150

“Fiziksel Şiddet Olgularında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi”, Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(1), 1-14

“ErektilDisfonksiyonda (ED) Sözlü Terapilerde Kişilerarası İlişki Skalası ve Psikolojik Duyarlılık”, Türk Androloji Bülteni, 2005; 23

“Cezaevlerinde Psikolojik Destek”, Güncel Hukuk, 2006; 52-56
Uzm. Psk. Gülçin Şenyuva yazıları
Randevu Al