user.name

Uzm. Psk. Gökçe Cömert

Lokasyon: NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi

İstanbul’da 1985 yılında doğmuştur. 2004 yılında Özel Alman Lisesini, 2009 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir. 2005- 2009 yılları arasında Koç Üniversite’sinde araştırma asistanı olarak çalışmıştır.

Yer aldığı araştırmalar ulusal ve uluslar arası kongrelerde poster olarak sunulmuştur. Öğrenimi sırasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Birimi’nde, İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde ve Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde staj yapmıştır. 2011’de Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi esnasında "Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapisi" eğitimlerini tamamlamış ve 2010-2011 yılları arasında Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan supervizyon eğitimi almıştır. Okan Üniversitesi Psikolojik Destek Biriminde yetişkinlere bilişsel davranışçı temelli psikoterapiler uygulamıştır. Yüksek Lisans öğrenimi sırasında, Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından yürütülen araştırmalarda asistanlık yapmıştır. 2009- 2011 yıllarında özel bir çocuk aile sağlığı merkezinde psikolog olarak çalışmış, çocuklar ve aileleri ile çalışmalar yürütmüş ve ailelere danışmanlık vermiştir. Mayıs 2011 tarihinden bu yana NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi'nde Uzman Psikolog olarak görev yapmaktadır.
Uzm. Psk. Gökçe Cömert yazıları
Randevu Al