user.name

Uzm. Psk. Duygu BARLAS

Lokasyon: NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi - Ümraniye / İstanbul

1990 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Lise eğitimini 2004-2008 yılları arasında İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, 2012 yılında Yeditepe Üniversite Psikoloji bölümünü yüksek onur derecesi ile, 2015 yılında ise yüksek lisansını başarı ile bitirmiştir. Öğrenimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 9. Psikiyatri Servisinde, NPSUAM Etiler Çocuk ve Ergen Kliniğinde ve NPİSTANBUL Hastanesinde stajlarını başarı ile tamamlamıştır. Lisans öğrenimi sırasında birçok akademik araştırma ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Bunlardan bir kısmı "Çocukların dil gelişimi" konulu araştırma ve "Anneler ve çocuklarının yeteneklerinin korelasyonunun incelenmesi"  çalışmasıdır. Lisans döneminde araştırma projesi kapsamında “Terapi Odasının Fiziksel Koşullarının Terapistin Karakterisitik Özelliklerini tahmin etmedeki Rolü ve Danışan üzerindeki etkisi” konulu araştırmasını  başarı ile  tamamlamıştır.

2012 yılından bu yana NPİSTANBUL Hastanesinde psikolog olarak görev yapmaktadır.

Eğitimler ve Süpervizyonlar:

 • 2013-2014- Rorschach: Bütünleyici Sistem Temel Eğitim (Prof. Dr. Kadir Özer)
 • 2012- Nöropsikolojik Testler Eğitimi (ÇAPA Tıp Fakültesi)
 • 2013- Nöropsikolojik Testler Süpervizyonu (ÇAPA Tıp Fakültesi, Uzm. Psk. Şükriye Akça Kalem)
 • 2012- WISC-R Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği)
 • 2012- Çocuk Değerlendirme Paketi Eğitimi    (Türk Psikologlar Derneği)
 • 2012- Temel Nöropsikoloji Eğitimi  (ÇAPA Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı, Prof. Dr. Öget Öktem)
 • 2014- Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimi (Dr. Alp Karaosmanoğlu)
 • 2014- Kognitif Terapi Workshop Programı (Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT)
 • 2014- Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması (Emel Stroup, ABPP, ACT)
 • 2013- Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT)
 • 2013- Kognitif Terapi İlkeleri &Depresyon Tedavisinde Uygulanması (Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT)
 • 2013- Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme & Terapi Becerileri (Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT)
 • 2013- Working with Therapeutic Cards (Yehuda Shacham ( ISPA ) )
 • 2013- Oyun Terapisi Eğitimi ( 12 Saat ) (Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek)
 • 2013- Sosyal Beceri Çalışma Grubu (Doku Danışmanlık Merkezi, Uzm. Psikolog Çiğdem Bilgen)
 • 2012- Çocuklarda Dikkat ve Yönetici İşlev Bozukluğu Belirtilerinin Nöropsikolojik Testlerle Taranması Çalışma Grubu (Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. Nur Yeniçeri)
 • 2014-2015- CBT Yönelimli Konsültasyon (Dr. Emel Stroup)

Akademik Çalışmaları:

 • Barlas, D. (2015). Camden Görsel Tanıma Belleği Testlerinin Normatif Data Çalışması, Yüksek Lisans Tezi.
 • Barlas, D. & Şalçini C. (2014). Travmatik beyin hasarı sonrası kişilik değişimi: Vaka Çalışması. 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Poster Bildirimi.
 • 2014-2015/ 11. ve 12. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi (Düzenleme Kurulu: Psikoloji Bölümü)
Uzm. Psk. Duygu BARLAS yazıları
Randevu Al