Deprem Travma Psikolojisi
user.name

Uzm. Psk. Bihter İYİDİR

Lokasyon: NPİSTANBUL Etiler Polikliniği - Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’de, uzmanlık eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde pratiğini sürdürmüştür.

Grup Psikoterapileri Derneği Abdülkadir Özbek Enstitüsü’nde 3 yıl süreyle Psikodrama eğitimi almıştır. Başbakanlık ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi dahilinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet konusunda eğitimci eğitimini tamamlamıştır. Çapa Tıp Fakültesi Klinik Psikoloji Laboratuvarında 1 yıllık süpervizyon süreci ile Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nce sürdürülen 1 yıllık Rorschach uygulama ve yorumlama süpervizyonunu tamamlamış ve Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği’nden Bilnot Test Bataryası eğitimlerini almıştır. CETAD, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği tarafından verilen “Cinsellik Kavramı”, “Cinsel İşlev Bozuklukları” ve “Cinsel Terapiler” eğitimlerini tamamlamıştır.

Üç yıl süreyle huzurevlerinde geriatrik vakalarla psikososyal değerlendirme, nöropsikolojik değerlendirme, bireysel ve grup psikoterapisi çalışmalarını sürdürmüş, “Geriatri, Gerontoloji ve İletişim” konularında eğitim programları oluşturmuş ve yürütmüştür. Bir yıl süreyle özel eğitim merkezinde zihinsel ve bedensel engelli çocukların ailelerine yönelik eğitim ve psikoterapi hizmeti vermiştir. 4 yıl süreyle Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniği’nde ve Psikoz Kliniği’nde, 2 yıl süreyle Prof. Dr. Sedat Özkan Humanite Psikiyatri Kliniği'nde psikolojik ve nöropsikolojik test uygulamaları, bireysel psikoterapiler ve şizofreni ve bipolar bozukluk hastalarında psiko-eğitimsel grup terapilerini yürütmüştür.

Klinik Psikolog ve psikoterapist Bihter İyidir, halen NPİSTANBUL Etiler Polikliniği'nde görev yapmakta ve Rorchach ve Projektif Testler Derneği’nde Tematik Algı Testi süpervizyonuna devam etmektedir.
Uzm. Psk. Bihter İYİDİR yazıları
Randevu Al