user.name

Uzm. Psk. Ahmet Yılmaz

1982 yılında İstanbul’da doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu. Lisans öğrenimi süresince Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri polikliniğinde klinik stajı yaptı. Mezuniyet sonrası 2008-2013 yılları arasında özel danışmanlık merkezlerinde ve kamu kurumlarında psikolojik danışmanlık, ölçme ve değerlendirme, kurumsal eğitim ve seminerler alanlarında hizmet verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nda görev yaptı.

Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini 2013 yılında Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR ile tamamlamış olan Psikolog Ahmet YILMAZ aynı zamanda merkezi Almanya’da bulunan Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi eğitimini 2008 yılından itibaren Yard. Doç. Dr. Rukiye HAYRAN’ınsüpervizyonu eşliğinde devam etmektedir. Mart 2014 yılından bu yana NPİstanbulNöropsikiyatri Hastanesi'nde psikolog olarak görev almaktadır.

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, WIAS, WISC-R Testi ve Projektif Çizim Testleri Uygulayıcı Sertifikasına sahiptir. Bender Gestalt Motor Algı Testi, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi,Projektif Çizim Testleri eğitim programlarını tamamlamıştır. İhmal, İstismar ve Suça sürüklenen çocuklar uzmanlık alanlarıdır.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Fakültesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda adli psikoloji yüksek lisansı yapmakta olan Psikolog Ahmet YILMAZ’ın bu alanla ilgili ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çalışmaları bulunmaktadır.

Katıldığı Kongreler ve Sunduğu Bildirimler:

  1. Yılmaz, A., Özmen, G., Akkapulu, F., Canabakan, N. “ Suça Sürüklenmiş, Yuvada Kalan ve Aile Yanında Kalan Üç Grup Çocuğun Çizim Testleri ile Değerlendirilmesi” 2. Ulusal Rorschach ve Projektif Testleri Kongresi, İstanbul, 2012 (Sunum).
  2. Özmen, G.,Yılmaz, A., Kaşıkçı, G., Yalçın, M.A., İşcan M.Y., Yorulmaz, A. “ Self-InjuryandChildren in ConflictwithLaw.” Proc. International Association of ForensicSciences, 19. World Meeting, Funchal, Madeira, Portugal, 2011. (Oral Presentation)
  3. Özmen, G.,Yılmaz, A., Yalçın, M.A., Kaşıkçı, G., Akkapulu, F., Yorulmaz, A. “ SexualAbuseandDrawingTests.” Proc. International Association of ForensicSciences, 19. World Meeting, Funchal, Madeira, Portugal, 2011. (Oral Presentation)
  4. Özmen, G.,Yılmaz, A., Demir, T., Akkapulu, F. “ Anksiyete Bozukluğu Tanısı Almış Çocuklarda Projektif Çizim Testleri.” 2. Ulusal Rorschach ve Projektif Testleri Kongresi, İstanbul, 2012 (Sunum).
  5. Güçhan, S. A., Özmen, G., Güven, T. A., Yılmaz, A. “ CrimeAwarenessand Self-Esteem Evaluation in CounterfeitHandbagsConsumers.” Congress of the International Academy of Legal Medicine, 22. World Meeting, Istanbul, Turkey, 2012. (Oral Presentation)
  6. Özkan, F., Özmen, G., Yılmaz, A., Akkapulu, F. ''ProjectiveDrawing Test WithChildren in ConflictWiththeLaw''. ICFS 2013 :XIV. International Conference on ForensicSciences, London, England 2013 (Oral Presentation).

Görev Aldığı Projeler:

2012 – 2013 Maltepe Gençlik ve Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan Çocuk ve Ergenlerle rehabilitasyon çalışması

2012 – 2014 Projektif Çizim Testlerinin Türkçeye adaptasyon ve standardizasyonu çalışması

Yayınlanan Makaleleri:

“Anksiyete Bozukluğu Tanısı Almış Çocuklarda Projektif Çizim Testleri” Yansıtma Dergisi, sayı 20, Aralık 2013.

“Suça Sürüklenmiş, Yuvada Kalan ve Aile Yanında Kalan Üç Grup Çocuğun Çizim Testleri ile Değerlendirilmesi” Yansıtma Dergisi, sayı 20, Aralık 2013.
Uzm. Psk. Ahmet Yılmaz yazıları
Randevu Al