Deprem Travma Psikolojisi
user.name

Uzm. Dr. A. Fuat BEŞKARDEŞ

Lokasyon: NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi - Ümraniye / İSTANBUL

İstanbul’da  1977 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini 1995 yılında FMV  Nişantaşı Özel  Işık Lisesi'nde , yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde 2001 yılında tamamladı. Uzmanlık öğrenimini  İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında bitirerek  2008 yılında psikiyatri uzmanı oldu.

2006 yılında asistanlığı sırasında  ABD’deki Betty Ford Center’da  Bağımlılık Psikiyatrisi ile ilgili olarak bir süre gözlemcilik yapti. Uzmanlık tezini  "Geriyatrik Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran hastalarda anksiyete bozukluklarının sıklığı, sosyodemografik özellikleri, risk faktörleri ve depresyon komorbiditesinin değerlendirilmesi" üzerine yazdı.

Askerlik görevini  2010 yılında Hakkari Asker Hastanesinde tamamladı. 2008-2011 yılları arasında devlet hizmeti yükümlülüğünü de tamamladığı Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ve Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde psikiyatri uzmanı  olarak görev yaptı.

Aldığı mesleki eğitimler Bilişsel Davranışçı Terapiler, dinamik psikoterapiler ve cinsel terapiler üzerinedir. Mesleki İlgi Alanları Bağımlılık Psikiyatrisi, Anksiyete Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Sinematerapi (FilmTerapisi) ve Biblioterapi üzerinedir. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası ve  Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği üyesidir. Yabancı dili İngilizce ve Fransızca’dır. Halen NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi'nde psikiyatri  uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

 • Benbir G,Ozekmekci S,Cinar M,Beskardes F,Apaydin H,Erginoz E. Features associated with the development of hallucinations in Parkinson' disease (Acta Neurol Scand. 2006 Oct;114(4):239-43.
 • Gunduz A,Beskardes AF,Kutlu A,Ozkara C,Karaagac N,Yeni SN. Herpes encephalitis as a cause of nonconvulsive status epilepticus (Epileptic Disorders.Volume 8, 57-60,March 2006)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Beskardes F,Ertan T,Eker E. The Comorbidity of Anxiety Disorders with Depression and the Associated Risk Factors in Geriatric Psychiatry Outpatients (17. European Congress of Psychiatry,2009)
 • Beskardes F,Ertan T. Evaluation of the Prevalence of Anxiety Disorders with Comorbidity of Depression Among Geriatric Psychiatry Outpatients (21. ECNP Congress,2008)

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler :

 • Benbir G,Ozekmekci S,Cinar M,Beskardes F,Apaydin H,Erginoz E. Parkinson Hastalarında Hallüsinasyon Gelişimindeki Risk Faktörleri (Türk Nöroloji Dergisi, 2006 Cilt: 12 Sayı:1,14-20)
 • Beskardes F,Ünsalver BÖ.Obsessif Kompülsif Bozuklukta İlk Basamak Tedavilerine Dirençli Vakalara Yaklaşım (Hipokrat Dergisi, Yıl:2006 Sayı:164,700-707 )
 • Doksat MK,Ünsalver BÖ,Beskardes F.Bireysel, Sosyal ve Siklotimik Bir Adam: Alfred Adler (Yeni Symposium Cilt:43 Sayı:2 Nisan 2005 )
 • Doksat MK,Ünsalver BÖ,Beskardes F.Harry Stack Sullivan (Yeni Symposium Cilt: 42,Sayı:3,Temmuz 2004)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 • Beskardes F.Bir Alkol ve Madde Bağımlılığı Olgusunda Ketiapin Etkisi ve Kötüye Kullanımı. (15.Bahar Sempozyumu,2011)
 • Beskardes F.Fluoksetin Kullanımı İle Gelisen Bir Trismus Olgusu (15.Bahar Sempozyumu,2011)
 • Gültekin BK,Ensari H,Koc A,Karaman D,Beskardes AF. Şizofreni Hastalarına Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Verilen Hizmetlerin Yaşam Kalitesi, Yetiyitimi, Genel Ve Sosyal İşlevsellik Üzerine Etkisi: 1 Yıllık Uygulama Sonuçları (3.Toplum Ruh Sağlığı Günleri,2010)
 • Beskardes F,Ensari H. Bipolar Bozukluğu ve Çoklu Madde Kullanımı Olan Bir Vaka’da Aripiprazol Tedavisi; (45.Ulusal Psikiyatri Kongresi,2009)
 • Beskardes F,Ensari H. Psikojenik Kökenli Dirençli Hıçkırıkların Mirtazapin’le Başarılı Tedavisi;(45.Ulusal Psikiyatri Kongresi,2009)
 • Ünsalver, Beskardes AF, Ertan T,Eker E. Obsessif Kompülsif Bozukluk Tanısı Konan Yaşlılarda Başvuru Belirtileri (41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2005)

Uzm. Dr. A. Fuat BEŞKARDEŞ yazıları
Randevu Al