user.name

Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Sarıkaya

1986 yılında doğmuştur. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 yılı mezunudur. Psikiyatri uzmanlık eğitimini 2014 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Rize Kaçkar Devlet Hastanesi,  Kırklareli Devlet Hastanesi ve İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak çalışmıştır. 2020 yılı Temmuz ayında NP Feneryolu Tıp Merkezinde çalışmaya başlamıştır.

Temel uzmanlık alanları Bilişsel Davranışçı Terapiler, Cinsel Terapiler ve Kültürel Psikiyatridir.Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından Bilişsel Davranışçı Terapist olarak, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından Cinsel Terapist olarak sertifiye edilmiştir. Kanada McGill Üniversitesinin, Sosyal ve Kültürlerarası Psikiyatri biriminden Kültürel Psikiyatri sertifikasına, Bilişsel Davranışçı Terapi biriminden ise Ruh Sağlığı Profesyonelleri için Bilişsel Davranışçı Terapi sertifikasına sahiptir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi 3. Ve 5. Dönem öğrencilerine psikiyatri staj derslerini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programında öğretim görevlisi olarak İleri Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler dersini vermiştir. 2019-2020 yılında Kanada McGill Üniversitesi Sosyal ve Kültürlerarası Psikiyatri biriminde ve Bilişsel Davranışçı Terapi biriminde gözlemci psikiyatrist olarak çalışmıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış yayınları, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (2003 – 2009)

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2009 - 2014) 

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri uzmanlık eğitimi (2019 – 2014)

Rize Kaçkar Devlet Hastanesi, Psikiyatri Uzmanı (2015-2017) Kırklareli Devlet Hastanesi, Psikiyatri Uzmanı/Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi (Mart 2017 – Ağustos 2017)

Istanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Uzmanı (2017 – 2020) McGill University, Social and Transcultural Psychiatry Department, Canada(2019- 2020, Visitor Psychiatrist)

McGill University Health Center, Cognitive and Behavioral Therapy Unit, Canada (2019 – 2010, Visitor Psychiatrist) 

TIBBİ İLGİ ALANLARI

Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklar,

Anksiyete Bozuklukları, Depresyon ve Duygudurum Bozuklukları,

Cinsel İşlev Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluklar,

Yeme Bozuklukları,

Kronik Ağrı ve Psikosomatik Bozukluklar

Kadın Ruh Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği,

Göçmen Ruh Sağlığı ve Kültürel Psikiyatri, tıbbi ilgi alanları arasındadır.

KATILMIŞ OLDUĞU MESLEKİ EĞİTİMLER:

· Cinsellik ve Cinsel Terapiler Eğitimi (CETAD, Nisan 2013-Haziran 2019, Teorik ve Supervizyon eğitimi tamamlanmıştır.)

· Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi (Türkiye Psikiyatri Derneği, Ekim 2017- Mart 2019, Teorik ve Süpervizyon eğitimi tamamlanmıştır)

· Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve Etik (Koç Üniversitesi-Harvard University-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Haziran 2018)

· Genç Psikiyatristler Birliği Profesyonel Beceriler ve Liderlik Kursu (Prof. Dr. Norman Sartorius ve Prof. Dr. Graham Thornicroft, Young Psychiatrists’ Network, Atina, Ekim 2018)

· Psikiyatrik Epidemiyoloji Kursu (McGill University Summer School, Canada, Mayıs 2019)

· Kültürel Psikiyatri ve Kültürle Çalışma Atölyesi ( McGill University Summer School, Canada, Mayıs 2019)

· McGill Illnes Narrative Görüşme Eğitimi (McGill University Summer School, Canada, Haziran 2019)

· Kültür ve Ruh Sağlığı Araştırma Birimi Seminerleri (McGill University Social and Transcultural Psychiatry Department, Canada, Aralık 2019-Mart 2020)

· Ruh Sagligi Profesyonelleri icin Bilişsel Davranışçı Terapi Egitimi (McGill University Health Centre CBT Unit, Canada, Ocak 2020 – Mayıs 2020)

· Motivasyonel Görüşme Teknikleri Eğitimi (Prof. Dr. Figen Karadağ, Haziran 2011) · Hipno-terapi Kursu (Dr. Şeref Özer, Aralık 2011)

· Aile ve Çift Terapisi Eğitimi (Prof. Dr. Emine Z. Kılıç, Eylül 2013- Haziran 2014)

· Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Prof. Dr. M. Zihni Sungur, Ocak 2013 – Subat 2014)

· Kişiler Arası İlişkiler Terapisi Eğitimi Level A (Dr. Oğuz Omay ,Subat 2015)

· Sigara Bağımlılığının Tedavisi Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Sertifikasyon ProgramıTAHUD, Mayıs 2016)

· ECNP Nöropsikofarmakoloji Eğitimi (Prof. Dr. Avi Avital ve Prof. Dr. Oguz Karamustafalıoglu, Ekim 2016)

· Sürücü Davranışlarını Geliştirme Programı Eğitimi (SÜDGE) (Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Müdürlüğü Sertifikasyon Programı, Nisan 2017)

· Travma Sonrası Stres Bozukluğunda EMDR Uygulamaları (Doç. Dr. Burhanettin Kaya, Ekim 2017) · Psikanalize Giriş Seminerleri (Psike İstanbul, Ekim 2017 – Mayıs 2018)

· Farkındalık Temelli Terapi Eğitimi (Prof. Dr. Kültegin Ögel, Kasım 2017)

· Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi Modul A (Joe Oliver, Mart 2018)

BİLİMSEL TOPLANTILARDA VERDİĞİ EĞİTİM VE KONFERANSLAR

  • Şizofrenide Tiroid İşlevleri (Sempozyum Konuşmacısı). 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi (2016)
  •  Psikiyatri Hastalarında Kronik Başağrısına Yaklaşım (Kurs Konuşmacısı). 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi (2016)
  • Effects of Thyroid Functions on Psychiatric Conditions in Geriatric Population (Symposium Speaker). 9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology (2017)
  •  Nikotin Bağımlılığına Psikiyatrik ve Psikososyal Yaklaşım (Davetli Konuşmacı) Göğüs Hastalıkları Uzmanlarına Yönelik Eğitim, Türk Toraks Derneği (2018)
  •  Sigara Bağımlılığına Bilişsel Davranışçı Yaklaşım (Davetli Kurs Konuşmacısı). Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi (2019)
  • Partner Şiddeti: Kadına Yönelik Şiddetin Yalnızca Bir Kısmı (Sempozyum Konuşmacısı). 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi (2019)
  •  İş Yaşamında Stresle Mücadele (Davetli Konuşmacı) 3D Zirve, ACC Bilkent Bilkent Üniversitesi Öğrenci Topluluğu Etkinliği.

UZMANLIK TEZİ: Toplum ruh sağlığı merkezlerinde takip edilen şizofreni hastalarında hastane yatışlarını belirleyen faktörler. (Danışman: Doç. Dr. Oya Guclu) T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE BASILI MAKALE VE BİLDİRİLER:

1. Factors Associated With Re-Hospitalizations İn Schizophrenia: A Community Mental Health Service Research. D. Sarıkaya, O. Güçlü, U.E. Uzun, C. Varlık, S. Kahya, E. Varlık Özsoy, M. Erkıran. European Neuropsychopharmacology Volume 25, Supplement 2, September 2015 Pages S536–S537 Doi: 10.1016/S0924-977X(15)30743-4 (CDE AWARD WİNNER) 

2. Relationship between treatment compliance, insight and hospitalizations among schizophrenia patients. D. Sarıkaya, U.E. Uzun, O. Güçlü, C. Varlık, A. Güler, M. Erkıran. European Neuropsychopharmacology Volume 25, Supplement 2, September 2015, Pages S493–S494 Doi:10.1016/S0924-977X(15)30675-1 (CDE AWARD WİNNER)

3. Effects of depressive symptoms and social functioning level for hospital admissions of schizophrenia patients with community-based mental health model. Cenk Varlık, Dilek Sarıkaya, Uğraş Uzun, Oya Güçlü, Ahmet Güler, Murat Erkiran. European Neuropsychopharmacology Volume 25, Supplement 2, September 2015, Pages S471 Doi:10.1016/S0924-977X(15)30639-8 

4. Extensity and Dispersion of Personality Disorder in Bipolar Patients. Üstün , Neşe; Tan , Recep Emre; Sarıkaya , Dilek ; Varlık , Cenk; Eradamlar, Nezih; Alpkan, Latif R. European Neuropsychopharmacology Volume 25, Supplement 2, September 2015, Pages S408–S409 Doi: 10.1016/S0924 977X(15)30540-X

5. Frequency of outpatient follow-up application in schizophrenia: community mental health center research. Sarikaya, Dilek ; Uzun, Ugras Erman; Guclu, Oya; Varlik, Cenk; Kahya, Sermin Gul; Erkiran, Murat. Clinical Psychopharmacology Bulletin. 2015 Supplement 1, Vol. 25, pS194-S194. 1/2p. 

6. Mental retardation with a comorbid bipolar affective disorder and its treatment with lithium: a case report. K. Fatih Yavuz, Dilek Sarıkaya,Hüsnü Erkmen. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:239-242 DOI:10.5350/DAJPN2011240310 

7. Aile Hekimliği Polikliniği’ne Başvuran Hastalarda İrritabl Barsak Sendromu Sıklığı ve Bu Hastaların Sosyodemografik, Klinik ve Yaşam Tarzı Özellikleri. M. Mustafa Uzan, A. Ozan Polat, Gamze S. Uzan, Dilek Toprak, Ezgi Karasu, Dilek Sarıkaya, Haluk Mergen. Ankara Med J, 2018;(4):690‐8 DOI: 10.17098/amj.502573 

8. Sigara Bırakma Polikliniğine Başvuran Hastaların Sigara Bağımlılık Düzeyine Göre Karşılaştırılması. Dilek Sarıkaya, Cenk Varlık, Özgür Çağla Cenker, Cenk Ercan (Sözel Bildiri SB05, Türk Psikiyatri Dergisi 52. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özetleri Sayısı)

9. Testis Ağrısı Yakınması ile Tekrarlayan Üroloji ve Acil Başvuruları Olan Bir Cinsel Kimlik Bozukluğu Olgusu. Dilek Sarıkaya, Cenk Varlık, Özgür Çağla Cenker, Cenk Ercan (Poster Bildiri PB 207, Türk Psikiyatri Derneği 52. Ulusal Psikiyatri Bildiri Özetleri Sayısı) 

ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER: 

1. Aripiprazole Reduces Paliperidone Induced Hiperprolactinemia: A Case Report (Poster Presentation) Dilek Sarıkaya, Cenk VARLIK, Zuhal ÇELİK. 21st Annual International Stress and Behavioral Neuroscience and Biopsychiatry Conference,2014 St.Petersburg, RUSSIA(16-19 May 2014)

2. Delirium in Patient with Synthetic Cannabinoid Use: Is it Abstinens or Intoxication? (Poster Presentation). Dilek Sarıkaya, Uğraş Erman Uzun, Cenk Varlık, Nagehan Gül, Ünal Altınok, Murat Erkıran. 8th National Anxiety Congress, Girne/KKTC (17-20 September 2014)

3. Factors That Determine the Frequency Of Outpatient Visits In Schizophrenia: Community Mental Health Service Research (Oral Presentation) Sarıkaya, Dilek; Varlık, Cenk; Uzun, Uğraş. 12th World Congress of WAPR, Seoul, SOUTH KOREA (2-5 November 2015)

4. A Case Report with Pica and OCD: A New Look at an Old Diagnosis (Poster Presentation) Sarıkaya , Dilek. 12th World Congress of WAPR, Seoul, SOUTH KOREA (2-5 November 2015)

5. Psychiatric Comorbidity and Sociodemographic Characteristics of Tension-Type and Migraine Type Headache Patients in the First Admission of Outpatient Unit(Poster Presentation). Dilek Sarikaya,Tugba Uyar, A.Cenk Ercan, Ozgur C. Cenker, Urun O. Ceri, Cenk Varlik. 29th ECNP Congress, Vienna/AUSTRIA (17-20 September 2016)

6. Depression, Anxiety, Alexythymia and Psychiatric Comorbidity in Chronic Headache Patients(Poster Presentation). Sarikaya, Dilek; Uyar, Tugba; Cenker, Cagla O.; Varlik, Cenk; Polat, Selim. EPA Congress 2018, Nice/FRANCE (3-6 March 2018)

Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Sarıkaya yazıları
Randevu Al