user.name

Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu

Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu 1962 yılında Ordu'da doğdu. 1985 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 1985 yılında gazetecilik, 1986-1987 yılları arasında yedek subay olarak askerlik görevini yaptı. 1987-1994 yılları arasında felsefe öğretmenliği yaptı ve 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak atandı.

1995 yılında “Salih Zeki'de Mantık-Matematik İlişkisi” adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında “Thomas Kuhn'un Bilim Felsefesi” adlı teziyle Felsefe  Doktoru  ünvanını aldı. 1999 yılında aynı fakülteye Yardımcı Doçent olarak atandı.

2005 yılında Doçent oldu. 2005 ile 2009 yılları arasında Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı'nda bulundu. 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. 2009-2012 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde Profesör ünvanını aldı. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi'nden ayrılarak Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'na atandı. 2012-2013 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Müdür Vekili olarak görev aldı.  Halen Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Felsefe Bölüm Başkanlığı ve Üsküdar Üniversitesi Bologna Koordinatörlüğü (BEK Başkanlığı) görevlerini yürütmektedir.

Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu'nun “Bilgi Kuramı: Karl Popper'in Eleştirel Akılcılığı Üzerine” adlı kitabı, değişik kitaplarda yazdığı bölümler ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu alanıyla ilgili olarak çok sayıda konferans, kongre, panel ve sempozyum düzenlemiş, başkanlık yapmış, düzenleme kurulu üyeliklerinde bulunmuş ve bildiriler sunmuştur. Pek çok dergide yayın kurulu üyeliği, hakemlik, danışma kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.

Bilim Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Sanat Felsefesi ve Siyaset Felsefesi konularında çalışmalar yapan Ömerustaoğlu, felsefenin dünya sorunları karşısında çözüm üretmesi konusunda da Uygulamalı Etik, Nörofelsefe ve Felsefi Danışmanlık ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.
Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu yazıları
  • Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, insanı, hayatı ve evreni anlama
  • Özgürlük bir tavır alıştır. İçimizden veya dışımızdan gelen ve bizi esir edici unsurlara karşı kendisinden yola çıkarak karar verebilme gücüdür. Öyley
Randevu Al