user.name

Doç.Dr. Esra Sağlam

Lokasyon: NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi - Ümraniye / İSTANBUL

Ilk, orta, lise eğitimini Samsun’da tamamlayan Dr. Esra Sağlam Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Samsun Ruh Sağlıgı ve Hastalikları Hastanesinde mecburi hizmetini tamamlamıştır. Tıpta uzmanlık eğitimini Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana bilimdalında yaptıktan sonar Malltepe üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilimdalı’nda kurucu öğretimüyesi ve anabilimdalı başkanı olarak 11 yıl çalışmıştır. Halen Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi’nde görev yapmakta olan Dr. Sağlam  evli ve 1 çocuk annesidir.

Doç. Dr. Esra SAĞLAM, akademik çalışmalarını psikofarmakoloji ve madde bağımlılığının tedavisi konularında yapmış olup bu konuda pekçok ulusal ve uluslararası araştırma makalesi, derleme yazıları ve kitapbölümleri yazmıştır.

Doç.Dr. Esra Sağlam’ın bilimsel yayınlarınadan bazı örnekler;

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. I. Tayfun Uzbay, Esra Saglam, Hakan Kayir, Turgay Celik, Mansur Beyazyurek, “Effects of Fluoxetine on Ethanol Withdrawal Syndrome in Rats”, Journal of Psychiatric Research, 38, 445–450 (2004).

2. Esra Saglam, I. Tayfun Uzbay, Hakan Kayir, Turgay Celik, Mansur Beyazyurek, “Effects of Venlafaxine on Ethanol Withdrawal Syndrome in Rats”, Fundamental and Clinical Pharmacology, 18, 693–698 (2004).

3. Tevfik Alici, Hakan Kayir, M.Oguz Aygoren, Esra Saglam, I.Tayfun Uzbay, “Discriminative Stimulus Properties of Tianeptine”, Psychopharmacology, 183, 446–451 (2006).

4. Esra Sağlam, Hakan Kayir, Turgay Çelik, Tayfun Uzbay, “Effects of escitalopram on ethanol withdrawal syndrome in rats”, Progress in Neuro-psychopharmacology & Biological psychiatry, 30, 1027-1032 (2006)

5. Esra Sağlam, “Herpes Viruslarına etkili İlaçlar”, Türkiye Klinikleri Antiviral İlaçlar Özel Sayısı, 3 (1), 5-12 (2007).

6. Esra Sağlam, “Endokrin Sistem İlaç Etkileşimleri”, Türkiye Klinikleri İlaç Etkileşimleri Özel Sayısı, 3 (31), 86-92 (2007).

7. Nasibe Unsalan, Esra Saglam, Hakan Kayir,  I. Tayfun Uzbay. “Effects of Olanzapine on Ethanol Withdrawal Syndrome in Rats”, European Journal of Pharmacoloy, 579, 208–214 (2008)

8. Esra Saglam, Lora Esberk Ates, Hakan Kayir, Turgay Celik, Berna Terzioglu, Tayfun Uzbay Escitalopram increases cortical nitric oxide synthase (NOS) in rat brain during ethanol withdrawal”, Nitric Oxide Biology, And Chemıstry, 19, 284-288(2008)

9.  Esra Sağlam, İ. Yaman Sağlam “Psikofarmakoloji ve Farmakogenetik”, Türkiye Klinikleri Psikofarmakoloji Özel Sayısı, 3 (1), 60-66 (2010).

10. Ebru Demiralay, Yaman Sağlam, Emine Nur Özdamar , Ahmet Özer Şehirli, Göksel Şener, Esra Sağlam ‘nNOS Expression At Brain Regions Of Animals After Burn Injury And Affect Of Ace Inhibitor, Captopril’ yayın aşamasında

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1. Saglam E, Mırsal H, Beyazyürek M, Sur H, “A Randomized Comparison of Venlafaxine and Fluoxetine for Anxiety Side Effect in the Early Stage of Antidepressant Therapy”, The Proceedings of the Sixth Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, P-364, p170 (2003).

2. Esra Saglam, Hakan Kayir, Turgay Celik, Mansur Beyazyurek, I. Tayfun Uzbay. “Effects of Venlafaxine on Ethanol Withdrawal Syndrome in Rats”, Abstracts of the 16th Congress of the European Collage of Neuropsychopharmacology, Vol 13(Suppl. 4), P.5.045, pS425 (2003).

3. Hakan Kayir, Esra Saglam, Turgay Celik, Mansur Beyazyurek, I. Tayfun Uzbay. “Effects of Fluoxetine on Ethanol Withdrawal Syndrome in Rats”, Abstracts of the 16th Congress of the European Collage of Neuropsychopharmacology, Vol 13(Suppl. 4), P.5.047, pS426 (2003).

4. Tevfik Alici, Hakan Kayir, M. Oguz Aygoren, Esra Saglam, I.Tayfun Uzbay. “Discriminative Stimulus Properties of Tianeptine: Partial Substitution by Fluoxetine and 8-OH-DPAT”, Abstracts of the ECNP Workshop on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe, Nice – France, Vol 15(1), P.2.10, pS38, (2005).

5. Nasibe Unsalan, Hakan Kayir, Esra Saglam, Turgay Celik,  I. Tayfun Uzbay. “Effects of Olanzapine on Ethanol Withdrawal Syndrome in Rats”, European Neuropsychopharmacology Vol 16: p499-p499 Suppl.  (2006)

6. E. Sağlam, “Applications Of Personalized Therapeutics In Psychiatry” 2nd Symposıum “Advances In Predıctıve & Personalızed Medıcıne” (With International Participation),  Istanbul, Turkey, 10-12, September, 2009

7. E. Demiralay, Y. Sağlam, E.N. Özdamar, A.Ö. Şehirli, G. Şener, E. Sağlam, “nNOS expression at brainregions of animals after Bburn injury and affect of ACE inhibitor, captopril”, 23. European Congress of Pathology. Virchows Archiv The European Journal of Pathology, Vol 459 (Suppl. 1), P.268, (2011).

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.3.1. E. Sağlam, “Adrenerjik Agonistler ve Antagonistler” Goodman&Gillman Tedavinin Farmakolojik Temeli, Türkçe çeviri ,Kitap Bölümü , 2009 Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti. ISBN: 978-975-420-658-6 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Aynur Topkaya, Esra Sağlam, Pınar Çıragil, Candan Johansson, “Basitrasine Duyarlılık Deneyinin A Grubu Streptokokları Tanımlama Değeri”, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, Cilt 33, Sayı 1; 3–7 (2003).

2. Esra Sağlam, Tayfun Uzbay, Mansur Beyazyürek, “Madde Bağımlılığının Psikofarmakolojik Özellikleri”, Bağımlılık Dergisi, Cilt 4, Sayı 2; 81–87 (2003).

3. Esra Sağlam, Ersin Yarış, Sırrı Bilge, “Serotonin ve Gastrointestinal Sistem”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 20(4), 217–223 (2003).

4. E. Sağlam, “Farmakogenetik Testlerde Farmakologlar Nerede Durmalıdır”,Türk Farmakoloji Derneği Klinik Çalışma Gurubu (TDF-KFÇG) e-bülteni; sayı:2008-08

5. Esra Sağlam, İ. Yaman Sağlam “Psikogenomik: Psikiyatride Bireye Özgün Tedavi Uygulamaları”, İyi Klinik Uygulamalar(IKU) Dergisi, 24 , 36-42 (2010).

6. Ozlem Sarikaya, Nursima Gunduz, Esra Saglam, M. Zafer Goren “Behavioural patterns about herbal supplement use in patients admitted to a primary health care centre in Istanbul ”, Turkish Journal of Public Health, 8, 1-9 (2010)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. E. Yarış, S. Çelik, B. Durupınar, E. Sağlam, Ş. Özkan, Ü. Tırpan, M. Kesim, A.Y. Çoban, A. Pekbay, M. Kurt,  Y. Kesim, F. Tanyeri, “İki Farklı Eritromisin Estolat Kapsül Preparatının Biyoyararlanımlarının Mikrobiyolojik Yöntem İle Karşılaştırılması”, XIII Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Sayfa 98, pF1, Tekirova-Antalya, 4-8 Kasım 1996.

2. M. Kesim, Y. Kesim, E. Yarış, E. Sağlam, Ü. Tırpan, S. Çelik, “Gama Amino Butirik Asit (GABA) ve Baklofenin Sıçan Duedonumu ve İleumu Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması”, XIII Ulusal Farmakoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Sayfa 92, pG8, Tekirova-Antalya, 4-8 Kasım 1996.

3. S. Görk, E. Sağlam, E. Yarış, E. Arıtürk, S. Çelik, “Tavşan Fetal Gastroşizis Modelinde Barsak Motilitesinin Araştırılması”, XIV.Ulusal Farmakoloji Kongresi ve ‘Angiotensin II Receptor Antagonists in Cardiovascular Disease’  Sempozyumu, Sayfa 62,  Tekirova-Antalya, 2-7 Kasım 1997.

4. E. Yarış, Ş. Özdemir, Y. Uyar, Ş. Güvenç, M. Kesim, S. Alakuş, E. Sağlam, S. Çelik, B. Durupınar, Y. Kesim, F. Tanyeri, “İki Ayrı Sultamisilin Tablet Preparatının Biyoyararlanımlarının Karşılaştırılması”, XIV.Ulusal Farmakoloji Kongresi ve ‘Angiotensin II Receptor Antagonists in Cardiovascular Disease’  Sempozyumu, Sayfa 62, Tekirova-Antalya, 2-7 Kasım 1997.

5. E. Sağlam, A. Saylık, E. Yarış, Ş. Sarıkaya, S. Yıldız, S. Çelik, “Prazosin ve Doksazosin’in Tavşan Mesane Boynu ve Corpus Kavernozumundaki Etkilerinin Karşılaştırılması”, XIV.Ulusal Farmakoloji Kongresi ve ‘Angiotensin II Receptor Antagonists in Cardiovascular Disease’  Sempozyumu, Sayfa 66,  Tekirova-Antalya, 2-7 Kasım 1997.

6. E. Sağlam, E. Yarış, Y. Kesim, S Çelik, “Sıçan Mide ve İleumunda Elektriksel Alan Stimülasyon Cevaplarına Fluoksetin ve Sertralinin Etkisi”, XV.Ulusal Farmakoloji Kongresi,  p:10-17, Manavgat-Antalya, 1-5 Kasım 1999.

7. E. Sağlam, E. Yarış, Y. Kesim, S. Çelik, “Sıçan Mide ve İleumunda Seratonin Cevapları Üzerine Fluoksetin ve Sertralinin Etkileri”, XV.Ulusal Farmakoloji Kongresi, p:10-16, Manavgat-Antalya, 1-5 Kasım 1999.

8. E. Sağlam, E. Yarış, Y. Kesim, S. Çelik, “Sıçan Mide ve İleumunda Asetilkolin Etkilerinde Fluoksetin ve Sertralin Tarafından Meydana Getirilen Değişiklikler”, XV.Ulusal Farmakoloji Kongresi,  p:10-05, Manavgat-Antalya, 1-5 Kasım 1999.

9. E. Sağlam, E. Yarış, Y. Kesim, S. Çelik, “Sıçan İleumunun Spontan Hareketleri Üzerine Atropin Fluoksetin ve Sertralin’in Etkileri”, XV.Ulusal Farmakoloji Kongresi,  p:10-06, Manavgat-Antalya, 1-5 Kasım 1999.

10. S.S. Bilge, M. Kurt, O. Kukula, E. Sağlam, S. Çelik, “Artı Labirent Testinde Ketanserinin Anksiyete Üzerine Etkileri”, XV.Ulusal Farmakoloji Kongresi, p:05-12, Manavgat-Antalya, 1-5 Kasım 1999.

11. M. Kurt, S. Çelik; E. Sağlam, “Propofolün Yükseltilmiş Artı Labirent Testinde Anksiyolitik Etkinliği”, XVI Gevher Nesibe Tıp Günleri, I. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve ‘Workshop’u , p65, Kayseri, 18-21 Mayıs 1998.

12. S. Görk, S. Sözübir, E. Küsdül (Sağlam), E. Yarış, E. Arıtürk, F. Bernay, R. Rızalar, N. Gürses, “Effect of Meconium on The Intestine in The Fetal Rabbit Gastroschisis Model”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, II. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Sayfa 31, p31, İstanbul, Ekim 1998.(Poster birincilik ödülü)

13. A. Topkaya, E. Sağlam, P. Çıragil, C. Johansson, “Basitrasin Diskinin A Grubu Streptokokları Tanımlama Duyarlılığı”, XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Sayfa 277, p01-16, Kemer-Antalya, 30 Eylül-5 Ekim 2002.

14. A. Topkaya, E. Sağlam, P. Çıragil, C. Johansson, “Farklı Basitrasin Konsantrasyonlarının A Grubu Streptokokları Tanımlama Duyarlılığı”, XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Sayfa 276, p01-15, Kemer-Antalya, 30 Eylül-5 Ekim 2002.

15. Y. Kesim, S.S. Bilge, E. Aköz, M. Kurt, E. Sağlam,  S. Çelik, “Effect of Digoxin on Isolated Rat Vas Deferens”, XVII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Sayfa 189, p112, Belek-Antalya, 17-21 Ekim 2003.

16. Esra Sağlam, “Etanol yoksunluk sendromuna fluoksetin ve venlafaksin’in etkileri”, III. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, (Kısa sözlü sunum) Sayfa 18,  Denizli, 5-9 Nisan 2004.

17. S.S. Bilge, S. Sözübir, E. Aköz, E. Sağlam,  G. Ekigen, B. H. Güven, “Testis torsiyonunun vas deferens kontraktil yanıtlarına etkisi”, XVIII.Ulusal Farmakoloji Kongresi, Sayfa 283, p99, İzmir, 28 Eylül-1 Ekim 2005.

18. E. Sağlam, T. Çelik, H. Kayır, İ. T. Uzbay, “Sıçanlardaki etanol yoksunluk sendromu üzerine s-sitolopramın etkileri”, XVIII.Ulusal Farmakoloji Kongresi, Sayfa 184, Sp16 (Sözlü poster sunumu), İzmir, 28 Eylül-1 Ekim 2005.

19. E. Sağlam, “Alkol bağımlılığının nörobiyolojisinde yeni yaklşımlar:Nitrik oksit ve agmatin”, 3. Ulusal bağımlılık kongresi, tartışmacı konuşmacı. 14-17 aralık 2006

20. E. Sağlam, “Venlafaksin, fluoksetin ve es-sitolopramın deneysel alkol yoksunluğunun tedavisindeki etkileri”, 6. biyolojik Psikiyatri kongresi, sayfa 87 (Panel 12: Panelist ‘Alkol bağımlılığı tedavisinde antidepresan kullanımının yeri’), Mersin,4-8 eylül 2007

21. E. Sağlam, “Alkol Yoksunluk Sendromunda, S-sitolopramın Beyin Nitrik Oksit Sentaz ( NOS) Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi”, 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi, sayfa .., S-31, (Sözlü poster sunumu), Trabzon, 22 Ekim-27 Ekim 2007.

22. E. Sağlam, E.N. Özdamar, E. Demiralay, Y. Sağlam, A.Ö. Şehirli, G. Şener, “ Yanık hasarı sonrası sıçanların beyin bölgelerinde nNOS ekspresyonu ve anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü kaptoprilin etkisi“, 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, sayfa 157, S-45,(Sözlü poster sunumu), Eskişehir, 19-22 Ekim 2011

23.  E.N. Özdamar, A.Ö. Şehirli, E. Sağlam, D. Özsavcı, G. Contuk, Ş. Çetinel, S. Süleymanoğlu, G.Şener, “Sıçanlarda yanığın neden olduğu kardiyopulmoner hasara karşı kaptoprilin koruyucu etkisi“,21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, sayfa 158, S-46, (Sözlü poster sunumu), Eskişehir, 19-22 Ekim 2011

24. E. Sağlam, E.N. Özdamar, Y. Sağlam, “Polikistik over sendromu olan bir kadın hastada sibutramin kullanımı sonrası olumlu gebelik sonuçları: bir olgu sunumu“, 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, sayfa 200, P-39, Eskişehir, 19-22 Ekim 2011

25.E. Sağlam, E.N. Özdamar, N.Tarhan, Y. Sağlam, “Tedaviye dirençli şizofreni vakasında farmakogenetik testlerin kullanımının klinik faydası: bir olgu sunumu“, 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, sayfa 307, P-141, Eskişehir, 19-22 Ekim 2011

Diğer yayınlar

1. E. Sağlam, “Nasıl Bağımlı Oluyoruz”, Bilim ve Teknik Dergisi, 2006/01, 52–55 .

2. E. Sağlam, “Seratonerjik  ve noradrenerjik sistem üzerine etkili bazı antidepresanların deneysel alkol kesilme sendromu üzerine olan etkileri”, Türk Farmakoloji Derneği, Farmakolojide Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme seminerleri Proğramı, Prof. Dr. Orhan Altınkurt toplantısı.Seminer özetleri Kitabı, 64-75

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

10.1.Türk Farmakoloji Derneği,

10.2.Türk Tabipler Birliği
Doç.Dr. Esra Sağlam yazıları
Randevu Al