Zayıf karnenin nedenleri nelerdir?

Zayıf karnenin nedenleri nelerdir? Aileler ne yapmalı, nasıl davranmalı?

Zayıf karnenin nedenleri nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı Gökten anlattı…

Bir karne neden kötü olabilir? Psikolojik, nörolojik hangi gerekçeler okulda başarısızlığı getirebilir?
Çocuğunuzun karnesinin kötü gelmesinin birçok nedeni olabilir. Bu nedenlerden bir kısmı tamamen çevresel kaynaklı olabilir. Örneğin; yeni başladığı okuldaki farklı arkadaş çevresi çocuğun sorumluluklarından uzaklaşmasına neden olabilir. Tamamen eğlence odaklı bir akran grubuyla etkileşime giren çocuk akranlarının baskısı altında kalıp onlar gibi davranmaya başlayabilir. Böyle bir akran grubunun içinde özellikle de ergenler grupta kabul görmek ve dışlanmamak için ders sorumluluğundan uzaklaşabilir. Okuldan kaçabilir,  ders çalışmayabilir ve bunun sonucunda ara dönemde kötü bir karneyle anne ve babasının karşısına gelebilir.

Bazen de daha küçük yaştaki çocuklarda yaşanılan şehir, okul ve sınıfın değişmesine bağlı olarak çocuk yeni ortama alışmakta zorlanabilir, eski okuluyla aradaki müfredat farklılıklarından dolayı dersleri düzenli çalışmakta zorlanabilir ve yine kötü bir karneyle karşımıza gelebilir. Bu gibi nedenlerle karne kötü geldiğinde çocuğun yaşamında nelerin değiştiğine, neden zorlandığına ve ders başarısının neden düştüğüne odaklanmak gerekir.

Bazen çocukta okulla ilgili motivasyon az olabilir. Özellikle anne ve babanın akademik eğitiminin olmadığı, ancak iş ve maddi kazanç açısından oldukça iyi durumda olan ailelerde çocuk anne babasını kendisine model alarak okul konusunda isteksiz ve motivasyonsuz olabilir.

Bu gibi nedenlerin yanında bazen de çocuktaki birtakım nöro-gelişimsel bozukluklar nedeniyle karne kötü gelebilir. Okul başarısızlığına neden olan nöro-gelişimsel bozukluklar içerisinde en sık görüleni %5-7 gibi yüksek oranlarda karşımıza çıkan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğudur (DEHB). DEHB dikkati sürdürmede güçlük, hareketlilik ve sabırsızlık belirtileriyle tanımlanan bir bozukluktur. Bu çocuklar genellikle hareketli, sabretmekte zorlanan, düşünmeden hareket etmeye meyilli, çabuk sıkılan, ödev yapmakta zorlanan, sürekli anne ve babalarının onları kontrol etmesini gerektiren çocuklardır. Bu çocuklar genellikle hızlı öğrenirler, ancak dikkatlerini sürdürmekte zorlandıkları için derslerde geri kalırlar. Öğrenmeleri için birebir ders ve dersin sonunda ödül vermek gibi sürekli onları motive edecek nesnelere ihtiyaç duyarlar. DEHB tanısı olan çocuklar genellikle sahip oldukları zekaya göre daha düşük ders başarısı gösteren çocuklardır. Anne ve baba çocuklarının aslında çok daha iyi olabilecekken düşük ders başarısı göstermesinden yakınırlar.

DEHB’nin yanında Özgül Öğrenme Bozukluğu olan çocuklarda düşük ders başarısı ile karşımıza çıkarlar. Özgül Öğrenme Bozukluğu olan çocuklar normal zeka düzeyine sahip olmalarına rağmen okumayı, yazmayı ve aritmetiği öğrenmekte zorluk çeken çocuklardır. Bu çocuklar harflerin eşleştiği sesleri öğrenmekte zorlanırlar, p ve d gibi birbirine benzeyen harfleri birbirine karıştırır, yazarken kelimeleri ayna görüntüsüyle yazar, sağ-sol ayrımını öğrenmekte zorlanır, ardarda gelen kavramları akıllarında tutamazlar (gün, ay ya da mevsimleri sırasına göre söyleyememe gibi), saati öğrenmekte zorlanırlar. Özgül Öğrenme Bozukluğu olan çocukların birçoğunda eşlik eden dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri de bulunur. Bu sayılanların dışında zeka geriliği, epilepsi, depresyon, kaygı bozukluğu ya da takıntı hastalığı da çocuğun ders başarısını olumsuz etkileyip ders notlarının düşmesine neden olabilir.

Karne kötü ise ebeveynin tutumu ne olmalı?
Geçmişte birçok çocuk kötü gelen karnesini ailesine gösterdiğinde verecekleri tepkiden çok korktuğu için intihar etmiştir. Çocuklar derslerin kötü olmasından çok ailenin vereceği tepkiden endişe duyarlar. Çocuklarımıza başarılı olmasalar bile onları çok sevdiğimizi hissettirmemiz gerekir. Başarı odaklı büyütülen bir çocuğun ileride keyifli bir yaşam sürmesi pek mümkün değildir. Bu tutum ancak çalıştığında kendini iyi hisseden insanlar oluşmasına neden olacaktır. Çalışmak, gayret etmek, elinden geleni yapmakla birlikte zaman zaman mola vermeyi, eğlenmeyi ve yaşamdan zevk almayı da onlara öğretmeliyiz.

Kötü gelen karne ebeveyne çocuğuna yardım edebileceği bir konu olup olmadığını düşündürmelidir. Böyle bir durumla karşılaşan ebeveyn, elbette karnesinin kötü gelmesine üzüldüğünü, ancak çocuğunun sağlığının ve mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu, derslerin iyi olması konusunda yardımcı olabileceği şeyler varsa yardım etmek istediğini söylemelidir.

Kötü karne ile karşılaşınca çok üzülmek, bağırmak, tehdit etmek, birçok hakkını kısıtlamak ya da çocuğa hakaret etmek doğru yaklaşımlar değildir.

Kötü veya iyi karnede ödüllendirme ve cezalandırmanın sınırı ne olmalı?
Ödüllendirme, ailenin koşullarına uygun özellikte, tercihen aileyle birlikte yapılabilecek bir etkinlik şeklinde olmalıdır. Ödüllendirme süreci asla bir pazarlık şekline dönüştürülmemelidir. Okul ve ders başarısı çocuğun sorumluluğunda olan bir süreçtir, anne ve babayı memnun etme ve karşılığında bir ödül elde etme şeklindeki yaklaşım çocuk için uygun değildir. Karnenin kötü gelmesi çocuğun sorumsuz davranması, dersleri önemsememesi gibi nedenlerden kaynaklanıyorsa cezalandırma düşünülebilir. Ancak cezalandırma asla çocuğu rencide edecek, hakaret içeren veya korkutan bir yolla yapılmamalı, çok gerekli ise belli bir süre sevdiği herhangi bir etkinlikten mahrum bırakma şeklinde yapılmalıdır. Burada aile çocuğun karneden dolayı nasıl hissettiğini mutlaka değerlendirmelidir. Zaten belirgin suçluluk hisseden ve çok üzülmüş bir çocuğu ekstra ailenin de cezalandırması uygun değildir.

Ara tatil bir fırsat olabilir mi? Çocuktaki sorunların ortadan kaldırılması ve düzeltilmesinde…
Karnenin kötü gelmesinde çocuğun yapısal bir sorunu rol oynuyorsa ve aile bundan şüpheleniyorsa, bu dönem ayrıntılı psikiyatrik ve nörolojik inceleme için bir fırsat olabilir. Altta yatan neden saptanıp çocuğa bu konuda yararlı olacak bir tedavi sürecine girilebilir. Bazen de sömestr tatili çocuğun eksik olduğu, zorlandığı konuları öğrenmesi veya tekrar etmesi açısından da bir fırsat olabilir. Bu dönemde belli saatleri ders çalışmaya ayırmak, ancak mutlaka dinlenme ve eğlenme içinde zaman ayırmak faydalı olacaktır.

15 tatil yeni bir döneme başlama öncesinde nasıl en verimli değerlendirilebilir?
Sömestr tatili çocuğun eksik olduğu ya da zorlandığı dersleri tekrar etmesi, gerekirse özel ders alıp arayı kapatması için iyi bir fırsattır. Ancak bu dönemde çocukların dinlenmeye de ihtiyaçları vardır. Yeni bir dönem başlayacak ve tekrar yoğun bir tempo içerisine girilecektir. Bu nedenle sömestr tatilinde çocuğun dinlenmesi ve eğlence içerikli aktivitelerde bulunması şarttır.

 

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Sömestr tatilinin çocuklar için dinlenme, tekrar enerji toplama, eğlenme, aileleriyle birlikte olma ve ders stresinden uzaklaştırma amacıyla değerlend
  • Çocuğa en büyük karne hediyesi, çabasının övülmesidir.
  • Cezalandırmak veya ödüllendirmek işlevsel olmuyor!
  • Karanlıkta uyanmak biyolojik saati bozuyor, dikkat zorluklarına yol açıyor.
  • Anne ve çocuk arasında kalıcı, tutarlı ve devamlı ilişki gerekiyor.
  • Ebeveynler çocukların kaygısını yönetmek için ne yapmalı?
  • Randevu Al