Vicdani zekâ değerleri ölçek oldu

Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın gündeme getirdiği vicdani zekâ değerleri ölçek oldu.

Vicdani zekâ değerleri ölçek oldu

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mesnevi Terapi kitabında sunduğu “vicdani zekâ değerleri” çalışması, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (The Journal of Islamic Civilization Studies)’nde vicdani zekâ ölçeği olarak yer aldı. Vicdani zekâ ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması isimli makalede 5 yazarlı makalede, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a sık sık atıflar yapılarak, vicdâni zekânın 7 faktörlü yapısı ortaya koyuluyor.

TARHAN’IN GÜNDEME GETİRDİĞİ VİCDANİ ZEKÂ DEĞERLERİ ÖLÇEK OLDU

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Timaş Yayınlarından okuyucusuyla buluşan Mesnevi Terapi kitabında ele aldığı Vicdani Zekâ Değerleri çalışması vicdani zekâ ölçeği olarak hazırlandı.

Çalışma İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (The Journal of Islamic Civilization Studies)’nde vicdani zekâ ölçeği başlığıyla yer aldı.Tarhan’ın gündeme getirdiği vicdani zekâ değerleri ölçek oldu 2Prof. Dr. Nevzat Tarhan kitabında vicdani zekâ değerlerini;

- İç sesi dinleyebilmek

- İç-dış sorumluluk

- Hesap verebilirlik

- Yaratıcı güce karşı sorumluluk

- Etik değerlere sahip olmak

- Ahlaki akıl yürütmeyi kullanmak

- Bilgelik

- Alçak gönüllülük

- Dürüstlük ve ilkelilik Şeklinde ifade etmişti.

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi’nin 2’inci cildi, 3’üncü sayısında yer alan, Ümit Aktı, Ceren Giderler, Cengiz Duran, Sema Behdioğlu, Dursun Boz’un kaleme aldığı makalede ‘Vicdani zekâ ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması’ yapılıyor.

Makalenin önsözünde;

“İnsan tarih boyunca dünyaya hâkim olmak konusunda yoğun çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmada, temelde insanı özünde vicdanını tanımlayıp, vicdani zekâsını ölçümleyecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Taslak ölçeğin geliştirilmesinde ilgili literatür uzman ekip çalışanlarınca incelenerek 84 ifadeden oluşan madde havuzu oluşturulmuştur. İlk olarak 446 kişiden oluşan örneklem üzerinden açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktörlerde madde yükleri düşük olan 52 ifade çıkarılarak taslak ölçek 32 madde ile oluşturulmuştur. 32 maddeden oluşturulan taslak ölçek Kütahya ilinde yaşamakta olan değişik demografik özelliklere sahip 1546 kişiye 5’li likert tipinde anket olarak uygulanmıştır. Elde edilen bulgularla Vicdani Zekânın 7 faktörlü yapısının; “1. Etik Değerler”, “2. Ahlâki Duyarlılık”, “3. Yaratıcıya Karşı Sorumluluk”, “4. Merhamet”, “5. Bilinçli Farkındalık”, “6. Toplumsal Duyarlılık” ve “7. Bilgelik” olarak adlandırılması uygun görülmüştür. Açımlayıcı Faktör Analizi’nden sonra Doğrulayıcı Faktör Analizi Yapısal Eşitlik Modellemesi ile test edilen ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,851 olarak tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ölçeğe ait toplam varyansın 0,5814’ünü açıklarken saptanan yedi alt faktörün yük değerlerinin 0,45 ile 0,86 arasında değiştiği tespit edilmiştir.” İfadelerine yer veriliyor.

Makalede Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a sık sık atıf yapılıyor.

ÜHAEtiketler: Prof. Dr nevzat tarhan Üsküdar Üniversitesi İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi Vicdani Zeka Ölçeği Mesnevi Terapi Vicdani Zeka Değerleri


Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

Psikoyorum TV Arşivi Üsküdar Üniversitesi Televizyonu TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği TBHD - Tedavisel Beyin Haritalamaları Derneği
BİLGİ PARKI
NPİSTANBUL Bilgi Parkı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TV
VİDEOLAR
 • İnsanı insan yapan nedir? İnsan ne için yaşar?
  17 Mayıs 2019, 09:11
 • Kekemelik duyguları etkiler mi?
  15 Mayıs 2019, 10:10
 • Sağlıklı bir oruç için ipuçları
  15 Mayıs 2019, 09:11
 • Öfke ve öfke kontrolü
  15 Mayıs 2019, 08:41