UYKUDA GELEN NÖBET KİŞİYİ KORKUTUR

UYKUDA GELEN NÖBET KİŞİYİ KORKUTUR
Paylaş:

UYKUDA GELEN NÖBET KİŞİYİ KORKUTURKişi korkuyla uyanır, çarpıntı, nefes darlığı yaşayabilir. Bu durum sonra öyle bir hal alır ki, kişi uyumaktan kaçınır. Bu durum sadece panik bozulduğunda görülür. Panik bozukluk bir hastalık İken panik nöbet pek çok hastalıkta görülebilen bir durumdur.

Panik nöbet türleri:

 • Beklenmedik panik nöbet: Bir neden olmaksızın herhangi bir yer ve zamanda ortaya çıkabilir.


 • Tetikleyici bir etkene bağlı olan panik nöbet (korku bozuk­luklarında olduğu gibi).


 • Tetikleyici bir etkene bağlı veya bağımsız olan panik nöbet (araba kullanırken hem olabilir hem de olmayabilir).

Uykuda panik nöbet:

Korkuyla uykudan uyanma ve çarpıntı, nefes darlığı gibi belirtile­ri yaşama söz konusudur. Kişi uyumaktan kaçınır. Bu durum sa­dece panik bozukluğunda görü­lür.


Fanik bozukluk bir hastalık iken panik nöbet pek çok hastalıkta görülebilen bir durumdur.

Panik nöbet görülebilen hastalıklar

 • Korku bozuklukları (sosyal fobi gibi)
 • Kaygı bozukluklan (yaygın kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, takıntı hastalığı, konversiyon bozukluğu gibi)
 • Somatoform bozukluklar (somatizasyon bozukluğu gibi)
 • Dissosiyatif bozukluklar
 • Akut yas reaksiyonu
 • Duygudurum bozukluklan
 • Psikotik bozukluklar
 • Uyuşturucu maddelerin ve­ya yoğun kafein kullanımı
 • Kalp hastalıkları (mitral ka­pakçık sarkması, kalp damar hastalıkları gibi)
 • Tiroid bezi hastalıkları (hipertiroidi, hipotiroidi gibi)
 • Şeker hastalığı
 • Astım
 • Epilepsi

Tedavi;

 • Biyolojik (ilaç) tedavisi
 • Psikoterapi

            * Davranışçı psikoterapi

              - Solunum egzersizleri 

              - Gevşeme teknikleri

              - Duyarsızlaştırma

              - Nörobiyofeedback

           * Bilişsel psikoterapi (yan­lış düşüncelerin yerine doğru dü­şüncelerin geçirilmesi)

SİZDEN GELENLERSORU: Hastalık tekrarlar mı?

Panik atak tedavisinden sonra tekrarlama riski var mıdır? Neler yapılmalıdır? Teşekkürler. M.K.

CEVAP: Tekrarlayabilir

Merhaba! Panik atakta, depres­yon gibi tekrarlayabilen bir ra­hatsızlıktır ancak etkin süre ve dozda yapılamayan tedavilerde tekrarlama riski daha fazladır. Ayrıca stresler de bu durumu etkileyebilir. Tekrar hekimi­nize başvurarak gerekirse bir terapi yardımı alarak başa çıkabilirsiniz.


SORU: Ölüm korkum var

Merhabalar. Benim panik atak ve ölüm korkum var evde dışan çık­mak istemiyorum. Bunun bilinç altında­ki nedeni nedir? Kendi kendimize yar­dım edemez miyiz? Teşekkürler..T.A

CEVAP:  İlaçsız tedavi mümkün

Panik bozukluğunun tedavisin­de bilinçaltına inmek gerekli de değildir faydalı da değildir. İlaçsız te­davisi mümkündür, ama ilaçsız tedavi de mutlaka bir psikoterapist nezaretin­de sürdürülmelidir.

SORU: Elim ayağım boşalıyordu

Merhaba. Ben geçen sene bir ra­hatsızlık geçirdim. Tabii ki ben kriz geçirdiğimi sandım. Göğsümde sıkıntı hissi ve kalp çarpıntısı çok aşırı idi. Ölüm korkusu vardı. Elim ayağımda bo­şalma oluyordu. Ter basması oluyor. Bir daha olacakmış gibi dışarı çıkma korku­su yaşıyorum. Tabii hemen acile koştur­duk ve yapılan tetiklerde EKG'de ve tah­lillerde bir şey yok dendi. Gayet normal her şey... Sadece çarpıntı vardı ve kar­diyoloji uzmanın senin psikiyatriye git­men gerekiyor panik atak geçiliyorsun dedi. Ben de buna uyarak gittim. Bana bazı ilaçlar verdi kullandım 6 ay bırak­tım. Ama panik atağım geçmedi. Şimdi­den teşekkürler. AL.

CEVAP:  Psikoterapi yardımı alın

Sorunuzu aldık. Bu sorudan sizin tipik olarak bir panik atak yaşadığınız anlaşılıyor. Doğru tanı konulmuş ve tedavi görmüşsünüz. Panik ataklarınız tekrarlıyor ise tedavinize yeterli süre devam etmeli, ilaç tedavisine ilave olarak psikoterapi yardımı almalısınız.