ÜSEM'de verilen eğitimler hem profesyonel hem de istihdama yönelik

İçinde bulunduğumuz akademik yılda eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Üsküdar Üniversitesi, sürekli eğitim merkezinin kapılarını geçtiğimiz yıl açtı.

ÜSEM'de verilen eğitimler hem profesyonel hem de istihdama yönelik

İçinde bulunduğumuz akademik yılda eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan Üsküdar Üniversitesi, sürekli eğitim merkezinin kapılarını geçtiğimiz yıl açtı.

2011 Eylül ayından buyana 3 binin üzerinde katılımcıya eğitim veren Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ÜSEM), profesyonel ve istihdama yönelik çok çeşitli eğitim programlarına sahip. Özellikle psikoloji ve tıp alanında çalışan uzman kadroların mesleki yetkinliklerini geliştirecekleri eğitim programlarıyla dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ÜSEM), kurumlarla yaptığı işbirlikleriyle de birçok katılımcıya ulaşıyor. Uygulamalı eğitim programlarıyla diğer üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinden farklılaştıklarını ifade eden ÜSEM Müdürü Uzman Psikolog Orhan Gümüşel, toplumun tüm katmanlarına davranış sağlığı ve bilimleri temelinde hitap ettiklerini söylüyor.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİNİ TANIYIN

Toplum yaşamına büyük katkıları olan “Yaşam Boyu Öğrenme Felsefesi” nedir?

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ NE İŞ YAPAR?

Öğrenme, yaşantısal deneyimler sonunda davranışlarda oluşan kalıcı ve izli değişimlerdir. Yetişkin davranışlarının hemen hemen tümü, öğrenme yoluyla kazanılmıştır, öğrenme bir süreçtir ve bilimsel anlamda süreklidir. Bu ilkeden hareketle hem bireysel, hem de toplum bağlamında sürekli bir devinim ve değişim gösteren insanın verimli bir vizyon, hedef ve strateji kurgusuna olan ihtiyacını sağlamak amaçlı olarak yaşam boyu öğrenme kritiktir ve bu ihtiyaca yönelik olarak da yüksek öğretim kurumlan, bilimsel temele dayanan bilgiyi genele "Sürekli Eğitim Merkezleri" kanalı ile sürdürürler. Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde hangi eğitmenlerle çalışıyorsunuz?

HEDEF KİTLENİZ KİMLER?

Türkiye'nin davranış sağlığı ve bilimlerindeki tek tematik üniversitesi olarak, davranış sağlığı ve bilimleri konusuna giren özelleşmiş, ancak geniş ve derinlemesine uzmanlaşmış özgün içerik ile büyük çoğunluğu Üsküdar Üniversitesi akademik ve uygulayıcı kadrosundan oluşan ve Türkiye’de alanının duayeni isimlerin bulunduğu eğitmen kadromuz ile hizmet veriyoruz. Eğitim stratejilerimizi açık, akademik ve mesleki, kurumsal ve sosyal sorumluluk olmak üzere dört ana kategoride ve kategori içinde özelleşmiş planlamalar şeklinde oluşturduk. Bu nedenle toplumun bütün katmanlarına, davranış sağlığı ve bilimleri temelinde hitap ediyoruz. ÜSEM tarafından açılan eğitimler; Üsküdar Üniversitesi'nin lisans ve yüksek lisanstaki teorik- akademik eğitimlerinin yanında, sürekli eğitim araştırma ve uygulama merkezi kanalıyla profesyonel dünyada hizmet veren özellikle tüm psikolog, psikoloji öğrencisi, rehberlik öğretmeni, psikolojik danışman, hemşire, teknisyen, hekim ve diğer meslek gruplarının mesleki donanım ve ilgilerini zenginleştirecek ve çeşitlendirecek uygulamalı eğitim programları ile sağlıkta ve eğitimde en üst düzeyde hizmet kalitesi hedefliyor.

ÜSEM DE HERKES İÇİN BİR EĞİTİM PROGRAMI VAR

NE TÜR EĞİTİMLER VERİYORSUNUZ?

Sağlık sektöründe kalite hizmetleri, psikiyatri hemşireliği uygulama eğitimleri, klinik görüşme ve değerlendirme, konuşma terapilerinde temel ilkeler, çocuk ve ergen psikiyatrisinde tanı ve tedavi protokolleri, yetişkin psikiyatrisinde tanı ve tedavi protokolleri, postpartum psikolojik durumlar, kognitif davranışçı terapi eğitimleri, aile ve eş terapisi eğitimleri travma müdehale eğitimleri, psikofarmakogenetik uygulamaları, tıbbi hipnoz, psikolojik testler ve değerlendirme eğitimleri, tıbbi görüntüleme sistemleri (EEG, QEEG, fMRI. etc.), nöropsikiyatride TMS uygulamaları, kognitif rehabilitasyon ve kompüterize sistemler (Brain Resource Company. New York işbirliği), meta kognitif terapiler, bağımlılıkta oniki adım tedavisi, motivasyonel görüşme teknikleri gibi daha birçok başlıkta eğitimlerimiz var.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ’NDEN HABERLER

ÜSEM tarafından açılmakta olan kurumsal eğitimler, iş dünyasında bu güne kadar vazgeçilmez olan kişisel gelişim eğitimlerinin yanında, zihinsel gelişim eğitimlerine de erişmeye olanak sağlıyor. Günümüz dünyasında çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyetini getiriyor ve bu da şirketlere kar olarak geri dönüyor. Ancak sadece kişisel gelişim eğitimleri ile günümüz dünyasının bilgi hız ve teknolojisine yetişmek mümkün değil. Bu nedenle yenilenen ihtiyaçlar kapsamında zihinsel gelişim eğitimleri, geleceği yönetebilmek adına en önemli argüman olarak yerini alıyor. ÜSEM'in kurumsal eğitimler alanında getirdiği yenilik, sosyal beyin kavramının, beyin ve davranış ilişkisinin sektörel bilgi ve ihtiyaç ile birleştirilerek "Butik Eğitimler’’ olarak planlanabilmesidir. nöro yönetim becerileri, nöroliderlik, nöroekonomi, gerçek satışın psikolojisi, ilişki yönetimi, takım olma ve takım kalma, örgüt oluşturma, personel seçimi ve insan kaynakları yöneticiliği, yorgunluk yönetimi gibi başlıklarda planlanan eğitimlerin yanı sıra organizasyonel danışmanlık, kalite hizmetleri danışmanlığı, bireysel performans artırma danışmanlığı gibi hizmetleri de spesifik planlamalarla sunuluyor. Üniversiteler, toplumun ilerlemesi için lokomotiftir. Üniversiteleri de yaşatacak ve geliştirecek olan do toplumun ilgisidir. Ürettikçe gelişen, geliştikçe üreten ama hep paylaşan güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ve aydınlık, gelişmiş toplum için "sürekli eğitim" şart.

HERHANGİ BİR KURUMSAL YAPIYA ÜYE OLMAYAN VATANDAŞLARIN DA KATILIM GÖSTEREBİLDİĞİ EĞİTİMLERİNİZ VAR MI?

Açık eğitimlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz var. Koruyucu ruh sağlığına hizmet politikasından hareketle hayata geçirdiğimiz projeler bunlar. Kişisel ve çevre farkındalığını artırmak yoluyla toplumsal üretkenliğe geçişte, ülke gelişimine katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Açık eğitimlerimiz gençlerle iletişim, etkin anne-babalık. başarılı çocuk yetiştirme, doğum sonrası psikolojik durumlar, duyguların psikolojisi, engelli yaşam, başarı psikolojisi, vizyon geliştirme, hedef koyma ve stratejik düşünme, evlilikte duygusal zeka, çocuklarda duygusal zeka, gençlerde duygusal zeka, yaşlı bakımı, çocuk istismarını anlama ve önleme, psikiyatrik hizmetlerde aile ile çalışma, okul-aile-çocuk ilişkileri, pozitif psikoloji uygulamaları, çocuklarda sosyal beceri gelişimi, anne baba okulu, uçuş fobisi rehabilitasyonu (Gold Air Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri işbirliği) gibi güncel ve ihtiyaca yönelik içerikte tasarlandı.

TEORİK EĞİTİMLERİN YANINDA UYGULAMALAR DA ÖNE ÇIKIYOR

TÜM BU ÇALIŞMALARINIZDA SİZİ DİĞER SEM’LERDEN AYIRAN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİNİZ NE?

Bir kere en büyük farkımız, uygulama içeriği ve katılımcılar açısından uygulama olanağının fazla olması. Geniş gruplu didaktik eğitimlerden ziyade küçük grup, uygulama ve etkili süpervizyonu tercih ediyoruz. Bir de eğitimcilerin akademisyen kimliğinin yanında, uygulamacı kimliği de olunca, haliyle daha etkin bir öğrenme ortamı oluşuyor. Bütün bunlara özelleşmiş ve özgün içerik eklendiğinde, farkı yaratan eğitimlerimiz ortaya çıkıyor. Merkez bünyesindeki programlarda şu anda kadar kaç öğrenciye eğitim verdiniz? Sosyal sorumluluk projelerindeki eğitimlerle beraber, 2011 Eylül ayından bu yana 3000'in üzerinde katılımcıya ulaştık.

ÜSEM’DE İSTİHDAMA YÖNELİK OLARAK NELER YAPIYORSUNUZ?

Genele açık eğitimlerin dışında kalan bütün eğitimlerimiz aslında istihdama yönelik. Çünkü eğitimlerimiz didaktik bilgi eğitimleri değil. Hem katılımcıların yaşam kalitelerini artırmaya hem de stres, kaygı yönetimi, verimlilik artırma ya da sektörel olarak direkt alanda kullanabilecekleri profesyonel bilgiler içeren eğitimler verdiğimiz için, iş verimine katma değer sağlıyor. Direk istihdama yönelik eğitimlerimizde mevcut, özellikle Türkiye için referans bir eğitim olarak tasarladığımız özgün içeriği ve güçlü eğitim kadrosu ile farkı yaratan “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı” gibi mesela. Bunların yanında Türkiye’nin en büyük GSM operatörüne yaptığımız konsept eğitimler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller dahilinde ilki tamamlanan protokol ile devam eden süreç ve SGK İl Müdürlüğü ile 2013 yılı için planlanan protokolleri sayabiliriz.

TFF İLE SPORCU PSİKOLOJİSİ EĞİTİMLERİ

Gümüşel, “ÜSEM, sosyal sorumluluk projelerine de özel bir ilgi ve hassasiyetle yaklaşıyor. T.C. Adalet Bakanlığı ile Çocuk ve Aile Mahkemelerinde görevli psikolog, pedagog ve soysal hizmet uzmanlarının, çocuk ve gençlerde psikofizyolojik gelişim, çocuk ve ergen psikiyatrisinde özel durumlar ve adli vakalarda çocuk ve aile ile görüşme teknikleri içerikli eğitimlerimiz var. Bunun yanında Türkiye Futbol Federasyonu ile sporcular, aileleri ve teknik adamlar ile TFF kurullarına yönelik zihin eğitim programlan, müsabaka stres yönetimi, ilişki yönetimi, kariyer planlama, nöroyönetim ve nöro liderlik eğitimleri ile sporcuların alt yaş milli takımlardan A Milli Takım'a kadar nöropsikolojik gelişimlerinin takibi ve gerekli eğitim, danışmanlık ve tedavi desteğinin sağlanması; engellilerin toplumsal entegrasyonu gibi protokol çalışmaları tamamlanmış ve devam eden projelerimiz de bulunuyor.” ARTI EĞİTİM DERGİSİ
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları programlarında yer alan Farsça dersleri, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşeliği
  • G20 İnançlar Arası Forum bu yıl İtalya’nın Bologna şehrinde düzenlendi.
  • CRISPR teknolojisinin keşfedilmesi ve geliştirilmesiyle birlikte genetik tedavileri ve gen düzenlemeleri alanındaki çalışmalar hızlanıyor.
  • Üsküdar Üniversitesi, bu yıl çifte mezuniyet sevinci ve heyecanı yaşandı. Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Akademik Yılı 7. Dönem Mezu
  • Üsküdar Üniversitesi’nde çifte mezuniyet sevinci ve heyecanı yaşanıyor. Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen 2019-2020 Akademik Yılı 7. Dönem Mezuni
  • Tremor Hastalığının Tedavisinde Türkiye’de İlk Yerli Ürün geliyor. El titremesini önleyen bileklik tasarlandı! Bu bileklik ile el titremesi tarihe kar
  • Randevu Al