Türkiye'de yaşlı nüfus ortalaması 73,9 olacak

Zonguldak Halk Sağlığı Müdürü Dr. Aslıhan Külekçi Uğur, 2002’de 70 olan Türkiye’deki yaşlı nüfus ortalamasının, 2020’de 73.9 olmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye'de yaşlı nüfus ortalaması 73,9 olacak

Zonguldak Halk Sağlığı Müdürü Dr. Aslıhan Külekçi Uğur, 2002’de 70 olan Türkiye’deki yaşlı nüfus ortalamasının, 2020’de 73.9 olmasının beklendiğini söyledi.

Dr. Uğur, "Bu artışın en önemli nedeni yaşam kalitesinin artmasıdır" dedi. Dr. Aslıhan Külekçi Uğur, değişen ve gelişen dünya üzerinde yaşayan nüfusun her geçen gün değiştiğini ve yaşlandığını söyledi. Günümüzde dünya yaşlı nüfus yaş ortalaması 65.4’ken, 2020’de 68.1, Türkiye’de ise 73.9 olmasının beklendiğini ifade eden Dr. Uğur, şöyle dedi: "Bu artışın en önemli nedenlerinin başında yaşam kalitesinin artması gelmektedir. İnsan yaşamının hizmetine sunulan hizmetlerin kapsam ve kalitesinin artması ve insanların bilinç ve eğitim seviyelerinin artması ile bu hizmetlerden faydalanma oranlarının artması insan yaşamının uzamasına neden olmuştur. Gelecekte daha yaşlı bir nüfusa sahip olacak ülkemiz; yaşlı nüfusunun daha konforlu bir yaşam sürebilmesi için bazı standartlara sahip olmalıdır. Yapılan araştırmalara göre; yaşlı nüfusumuzun beklentilerinin başında, saygınlık, yaşam giderlerinin kolayca giderilmesi ve sağlık hizmetlerine kolay erişim gelmektedir. Ülkemiz bu konularda da önemli bir aşama katetmiştir."

YAŞLANMA KORKUNUZ MU VAR

Dr. Uğur, "Yaşlılık; köşeye çekilmek değil, tam aksine yaşam boyu elde edilmiş olan bilgi, deneyim ve tecrübelerden yararlanılması ve yeni nesle aktarılması sürecidir. Gelecekte yaşlı bir nüfusa sahip olacak ülkemizin en az şimdiki genç nüfusu kadar dinamik ve üretken olabilmesi çok önemlidir. Bu nedenle, sağlıkla yaşlanalım, daha verimli bir yaşlı nüfus olalım" diye konuştu. DHA