Sara nöbetlerinde yaş çok önemli!

Sara nöbetlerinde yaş çok önemli! İleri yaştaki sara nöbetleri, beyin hastalığının işareti olabilir.

Sara nöbetlerinde yaş çok önemli!

Toplumda sık görülen bir hastalık olan epilepsi, halk arasında “sara hastalığı” olarak da biliniyor. En çok bilinen türü; şiddetli kasılıp gevşemelerle görülen, bilinç kaybı ve birtakım istemsiz hareketlerin bulunduğu ve genellikle birkaç dakika süren nöbet tipi olmakla beraber, epilepsi hastalığının pek çok tipi bulunuyor. Epilepsinin her yaşta, farklı şekillerde ve farklı derecelerde ortaya çıkabileceğini belirten Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “İlk atağın ileri yaşlarda ortaya çıktığı epilepsi nöbetlerinin daima altta yatabilecek birincil bir beyin hastalığını akla getirmeli” uyarısında bulundu.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, epilepsinin beyin hastalıkları ile olan ilişkisi hakkında önemli bilgiler verdi.

Toplumda en çok tanınan türü: Grand mal epilepsi

“Sara nöbetleri (epilepsi hastalığı) toplumda sık görülen ve antik dönemden beri bilinen bir hastalıktır. Epilepsi, beyin dokusunun ya da bir grup beyin hücresinin - (nöronların) zaman zaman ve düzensiz aralıklarla ortaya çıkan, anormal ve güçlü elektriksel deşarjlarının doğurduğu klinik bir tablodur.” Diyen Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa,

“Toplumda en çok tanınanı ‘grand mal epilepsi’ (bütün vücudu tutan, şiddetli kasılıp gevşemelerle görülen, bilinç kaybı ve bir takım istemsiz - otonom hareketlerin de bulunduğu, genellikle birkaç dakika süren nöbet tipi) olmakla birlikte epilepsi hastalığının pek çok sayıda tipi vardır ve nadir görülen bazı şekillerinde (örneğin; bazı hastalarda tamamen psikokognitif – psikomotor belirtilerle, bazı hastalarda otonom sinir sistemi belirti ve bulgularıyla, bazı hastalarda çok kısa süreli dalmalarla vb. sayısız farklı biçimlerde, bilincin etkilendiği ya da etkilenmediği durumlar) tanı koymak tecrübeli uzmanları bile zorlayabilir. Bunun yanında, bazı durumlar da epilepsi atağını taklit edebilir/benzerlik gösterebilir ki en sık senkop (bayılma) ve psişik durumlar – somatizasyon atakları epilepsi ile karışabilir” şeklinde konuştu.

İleri yaştaki epilepsi ataklarına dikkat!

Epilepsinin her yaşta, farklı şekillerde ve farklı derecelerde ortaya çıkabildiğini söyleyen Prof. Dr. Bozbuğa,“Çoğu hastada kendi başına bir hastalık olup tedavi doğrudan sara nöbetlerine yönelik olmaktadır. Bu tedaviler genellikle ilaç tedavisi şeklinde yapılmakta ve özellikle günümüzde pek nadiren cerrahi girişimleri gerektirmektedir” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak, bazı durumlarda sara nöbetleri kendi başına bir hastalık olmayıp, bir takım beyin hastalıklarının belirtisi olarak da görülebilmektedir. Bu hastalarda dikkat çeken en önemli özelliklerden biri, genellikle çocukluk yaşlarında ortaya çıkan primer idiopatik epilepsi hastalığının (kendi başına hastalık olan epilepsi ataklarının) aksine, epilepsi ataklarının geç yaşlarda (erişkin dönemde) ortaya çıkmış olmasıdır. Dolayısıyla, ilk atağın ileri yaşlarda ortaya çıktığı epilepsi nöbetleri daima altta yatabilecek birincil bir beyin hastalığını akla getirmeli ve bu yönden uzmanların değerlendirmesi ve tetkikleri gerektirmektedir.

Erişkin yaşlarda görülen epilepsi, beyin tümörüne işaret ediyor

Erişkin yaşlarda başlayan epilepsi hastalığında birincil bir beyin hastalığı olarak sıklıkla beyin tümörleri görülmektedir. Beyin tümörlerinin belirtisi olabilen bu nöbetler bütün vücudu tutabildiği gibi bazen sadece belirli bir vücut bölgesinde olabilmekte (fokal motor epilepsi atağı), belirli bir yerden başlamasıyla bedenin diğer bölgelerine dağılabilmekte (motor Jacksoniyen epilepsi atağı) ya da duyusal algılama bozuklukları ve davranış değişiklikleri ya da daha farklı şekillerde kendini gösterebilmektedir. Yaygın ya da bölgesel tipte olsun epilepsilerin beyin tümörlerinde görülme sıklığı %25-50 oranındadır ve genellikle yavaş büyüyen tümörlerde ve beyinde korteksin (beyin kabuğunun) uyarılmasının yüksek olduğu bölgelerin tutulduğu/etkilendiği tümörlerde sıklıkla bir belirti olarak ortaya çıkmaktadır. Yavaş ilerleyici tipte klinik tabloya yansıyan baş ağrısı, kişilik ve davranış değişiklikleri gibi sinsi ve çoğu zaman yeterince uyarıcı olmayan beyin tümörü belirtilerinin yanında epilepsi nöbetleri hastalığın tetkiki ve tanınması için uyarıcı olabilmektedir.

Uykusuzluk ve stres epilepsi oluşumunu kolaylaştırıyor

Beyin tümörleri dışında, Beyin ve Sinir Cerrahisinin çok önemli hastalıklarından biri olan beyin damarlarının yumaklarında da yine epilepsi ataklarının ortaya çıkabildiğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa,

“Beyin damarlarının arteriyövenöz malformasyonlarında ortaya çıkan epilepsiler genellikle genç ve orta yaş grubunda öne çıkmakta, beraberine baş ağrısı, kol ve bacakta güç kaybı, duyusal bozukluklar, konuşma bozuklukları vb. durumlar ile birlikte olabilmekte ve tanı için önemli bir belirti - bulgu oluşturmaktadır. Epilepsi ataklarının nedeni elbette pek çok hastalıkları kapsamaktadır. Biz beyin cerrahları için çok önemli olan beyin tümörleri ve beyin damar yumaklarının yanında beyin apseleri, metabolik hastalıklar, beyin iltihaplanmaları, kafa travmaları, kullanılan ya da birden kesilen bazı ilaçlar, beynin dejeneratif hastalıkları (MS vb.) gibi hastalıklar da epilepsiye neden olan hastalıklar arasında özellikle belirtilmelidir. Ayrıca, uykusuzluk, emosyonel stres, hormonal değişiklikler/bozukluklar, sıvı – elektrolit dengesi bozuklukları vb. birçok durum da epilepsi oluşumunu kolaylaştırabilmektedir” dedi.

Çok geçmeden uzmana başvurun!

“Epilepsi atağının gözlemlendiği her durum aslında bir ölçüde aciliyet de gösteren bir tıbbi olgudur” diyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, epilepsi atağı olduğunda gecikilmeden bir hekime ve konunun uzmanına başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Tümör tedavisi sonrasında epilepsi geçer mi?

“Epilepsi atağı esasen bir belirti olarak düşünülmeli ve bunun altında yatan sorunun anlaşılmasına çalışılmalıdır. Bu nedenler – hastalıklar çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır” diyen Prof. Dr. Bozbuğa,

“Yenidoğan döneminden çok ileri yaşlara kadar, yani her yaşta görülebilen epilepsinin hangi yaşta ortaya çıktığı, nasıl bir epilepsi ve ne sıklıkta olduğu, ne gibi belirti ve bulguların eşlik ettiğine bakılarak birincil hastalığın tanısı sağlanır. Bu süreçte pek çok incelemenin de titizlikle yapılması şarttır. Beynin görüntülenmesi, elektroensefalografi (EEG), çeşitli kan tetkikleri ilk aşamada yapılması gereken tetkiklerdir. Tüm muayene ve tetkiklerden sonra beyin tümörü tanısı konmuş ise (ve epilepsinin bu tümör sonucu ortaya çıktığı düşünülmüşse), beyin tümörünün cerrahi rezeksiyonu/çıkartılması ve gerekiyorsa diğer yardımcı tedaviler sonrasında epilepsinin ortada kalkması beklenir; ama yine de hastalarımızın küçük bir oranında da olsa bazı hastalarımızda epilepsinin devam ettiğini görmekteyiz. Bu aşamada da uygun ilaçlar ile epilepsi kontrol altına alınabilmektedir” diye konuştu.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bozbuğa, “Epilepsi, ayrıntılı bir biçimde tetkik edilip değerlendirilir; altta yatan nedenler, kolaylaştırıcı faktörler belirlenir ve esas nedene yönelik tedavi düzenlenir” diyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu, ya epilepsiyi kendi başına bir hastalık olarak teşhis koyup değerlendirdiysek uygun ilaç tedavisine başlamak, yaşam biçimini düzenlemek şeklindedir ya da epilepsiye neden olan birincil bir beyin hastalığı (beyin tümörü, beyin damarlarının yumağı, beyin apseleri ya da iltihaplanmaları, beyin travması, beynin dejeneratif hastalıkları… ve kolaylaştırıcı faktörler) ortaya konmuşsa nedene yönelik tedavi yapmak ve epilepsinin seyrini izleyerek gerekirse ek tedaviler de uygulamak şeklindedir.”

Paylaş:Bu yazıya 1 yorum yapıldı.
  • Ahmet Yıldırım yazdı:

    24 YILDIR EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRMEKTEYİM. SON ON İKİ YILDIR DEPAKİN CHRONE 500 MG, EPİX 500MG VE LAMİCTAL 100MG KULLANMAKTAYIM. (AŞIRI DERECE UYKU SERSEMLİĞİ GEÇİRDİĞİMDEN DOLAYI ZAMANLA TEGRETOL YERİNE LAMİCTAL İLACINI DOKTORLARIN TAVSİYESİYLE KULLANIYORUM). 26 YAŞINA KADAR OLAN BEKARLIK SÜRECİMDE ÇOK FENA HALDE NÖBET GEÇİRİP YERDE KALKAMIYORDUM. BURADA İŞSİZLİĞİN DE ETKİSİ VAR DİYEBİLİRİM (TOPLUMDAN UZAK OLDUĞUMDAN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR.) EVLİLİK BANA ÇOK OLUMLU GELDİ. BELKİ DE DERDİMİ PAYLAŞABİLECEĞİM BİRİYLE BİR ARADA OLDUK. EVLİLİK SONRASI AŞIRI DERECE BAYGINLIĞI ATLATTIM. HALA DA NÖBET GEÇİRDİĞİM ZAMANLAR OLUYOR. 15-20 GÜNDE BİR. NÖBET GEÇİRDİĞİM SÜREDE EN FAZLA 3-4 DK. VE O GÜN BAŞIMA YİNE 3-4 DEFA OLUYOR Kİ EŞİMLE İLİŞKİYE GİRME İHTİYACI DUYUYOR VE O GÜNÜ ATLATMIŞ OLUYORUM. BENİM EPİLEPSİ HASTALARI İÇİN EN BÜYÜK TAVSİYEM EVLİLİK ÇAĞINDAYKEN EVLENMELERİDİR. TIBBİ OLARAK DİKKAT EDERSENİZ GENELLİKLE ERİŞKİN YAŞTA KENDİNİ DAHA ÇOK GÖSTERİYOR. SOSYAL MEDYADAKİ EPİLEPSİ GURUPLARINDA AYNEN YAZDIĞIM ŞEKİLDEKİ PAYLAŞIMIMDA EVLİLİK SÖZ KONUSU OLUNCA ARKADAŞLAR BENİ GURUPTAN ELEDİLER. DEĞERLİ HOCALARIMIZDAN DA BU KONU HAKKINDA ÇOK HASSAS DURMALARI VE BİR ARAŞTIRMADA BULUNMALARI RİCAMDIR. DİLEDİĞİNİZ ZAMAN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ. ÇÜNKÜ BEN KENDİMİ BİR EPİLEPSİ DOKTORUM OLARAK GÖRÜYORUM. ELBETTEKİ HOCALARIMIZ GİBİ UZMANLIK OLAMAZ. 533 785 96 63


Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Bir yıl boyunca ilaç kullanımına rağmen hala nöbetlerin olmasının “dirençli epilepsi” olarak kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, epile
  • Açlık ve uykusuzluk, epilepsi nöbetlerini tetikliyor. Epilepsi nöbetlerini etkileyen en önemli faktörlerden birinin açlık ve uykusuzluk olduğunu belir
  • Bilinen adı sara hastalığı olan Epilepsi hastalığı ani ve kısa süreli beyin aktivitesi bozulmasıdır. Epilepsi hastalığı nedir diye sorduğumuzda beynin
  • Epilepsi hastaları üç şeye dikkat etmeli! Epilepsi nöbetini tetikleyen etkenlerden uzak durulmalı.
  • Çocuğunuz fokal başlangıçlı nöbet geçirdiğinde yapmanız gereken 3 temel şey var.
  • Epilepsi krizi neden olur? “Tek nöbet” epilepsi tanısı için yeterli olmuyor! Epilepsi tanısı için nöbet anı kaydedilmeli.
  • Randevu Al