Psikiyatri'de TMU'nun Kullanımı - Posttravmatik Stres Bozukluğunda TMS

Nihat ALPAY, Cağatay KARŞIDAĞ, Reşit KUKURT (Eylül 2005) Amigdal, hipokampus, medial prefrontal korteks, anterior singulat girus korku, şartlandırma ve yok etme ile ilgili beyin bölgeleridir. MRI çalışmalarında PTSD'lilerde hipokampus hacmi anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Ayrıca, MR spektrometre çalışmalarında sağ hipokampal bölgede N-asetil aspartat düzeylerinde de düşüklük saptanmıştır. PET'de travmatik olayın hatırlanmasının limbik, paralimbik, frontal korteks yapılarında perfüzyon artışı ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. PTSD'ye ilişkin subkortikal faaliyetler prefrontal kortekste düzenlenmektedir. TMS uygulanan PTSD olgularında anlamlı düzeyde düzelme görülmüşse de TMS'nin PTSD'de tedavi edici etkisi olduğuna dair bilgiler çok başlangıç aşamasındadır.
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Ülkemizin birçok bölgesi deprem kuşağında yer alıyor. Tarihsel süreç içerisinde defalarca deprem yaşamış olan Türkiye, buna bağlı psikolojik hastalıkl
  • Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver deprem travmasının nasıl daha kolay atlatılabileceğini anlattı…
  • Depreme şahit olan kişilerde sıklıkla görülebilen panik ve anksiyete bozuklukları, ne yazık ki yaşam kalitesini doğrudan düşürüyor. Gün içerisinde kor
  • Depremle ilgili travmalara erken müdahalenin önemine işaret eden uzmanlar, travmanın bir aydan fazla sürmemesi gerektiğini vurguluyor. Deprem travmas
  • Deprem Stresi ve korkusu mu yaşıyor sunuz? Deprem herkes için stres sayılan bir durumdur. Böyle bir durumda insanlar benzer duygu-düşünce ve davranış
  • Deprem korkusu herkesi sardı. Duygularınızı bastırmayın, deprem panik atağı tetikleyebilir.
  • Randevu Al