Onlar hiç internet kullanmıyor

Sosyal medya kullanımında ABD'nin ardından dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, bireylerin internet kullanım sıklığı bakımından Avrupa Birliği'nde (AB) listenin en sonunda yer aldı.

Onlar hiç internet kullanmıyor
Paylaş:

Sosyal medya kullanımında ABD'nin ardından dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, bireylerin internet kullanım sıklığı bakımından Avrupa Birliği'nde (AB) listenin en sonunda yer aldı. internetAvrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) "2013 Yılı İnternet Erişimi ve Kullanımı" raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 2013 yılında 16-74 yaş grubunda hiç internet kullanmayan birey oranı yüzde 51 olarak belirlendi. Türkiye bu oranla 28 üyeli AB'de (AB28) bireylerin interneti kullanım sıklığı bakımından en kötü karneye sahip ülke oldu.

İNTERNET BAĞIMLISI OLMAYIN

Türkiye'de "haftada en azından bir kez" internete giren bireylerin oranı yüzde 10, "her gün ya da hemen hemen her gün" girenlerin oranı ise yüzde 30 olarak belirlendi. Ayrıca rapora göre, Türkiye'de hanehalklarının internet erişimi yüzde 49 olarak gerçekleşirken, geniş bant erişim kullananların oranı da yüzde 46 olarak belirlendi. AB'DE BİREYLERİN YÜZDE 21'İ 2013'TE İNTERNETİ HİÇ KULLANMADI Raporda AB nüfusunda internet erişimi ve kullanımının yaygın olduğu belirtilirken, AB'de hane halkının yüzde 76'sının geniş bant internet kullandığı kaydedildi. AB'deki bir çok birey için internet kullanımı düzenli bir aktivite haline geldi. Yüzde 62'lik kesim interneti "her gün ya da neredeyse her gün", yüzde 10'luk kesim ise "en az haftada bir kez" kullanıyor. Diğer yandan AB'de bireylerin yüzde 21'i 2013'te interneti hiç kullanmadı. Bu oran 2007 yılında yüzde 37 seviyesindeydi. AB'de 2013 yılında e-devlet hizmetlerinin kullanımıyla ilişkili olarak bireylerin yüzde 41'i kamu görevlileriyle etkileşim ya da hizmetlerden faydalanmak için interneti kullandı. E-devlet kullanıcıları tarafından bildirilen bu etkileşimin nedenleri sırasıyla gelir vergisi beyannemeleri, kişisel belgeler, sosyal sigorta yardımı ve yüksek öğretim veya üniversiteye kayıt olarak sıralandı. Üye ülkelerde hane halkı internet erişim düzeyi yüksek oldu. En fazla internet erişimi düzeyine sahip ülke yüzde 95'le Hollanda oldu. Bunu sırasıyla yüzde 94'le Lüksemburg, yüzde 93'le Danimarka ve İsveç takip etti. İnternet erişimi düzeyinde en düşük paya sahip ülkeler ise sırasıyla yüzde 54'le Bulgaristan, yüzde 56 ile Yunanistan ve yüzde 58'le Romanya oldu. A.A