Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

Her insan için hayatın belirli bir döneminde çeşitli konularda takıntılı davranılması, endişe ve evhama kapılması söz konusu olabilir.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

Önemli olan bu duyguların kontrol altında tutulabilmesi ve yaşamı etkileyecek noktaya varmasına izin verilmemesidir. Bu tür düşünce ve duygular günlük aktivitelerimizi ve hayatımız etkileyecek kadar kontrol edilemez noktaya ulaştığında ise Obsesif kompülsif bozukluk rahatsızlık tanısı konması gündeme gelmektedir. Bu rahatsızlık takıntılı dürtü, fikir ve düşüncelerin tekrar eden davranışlar ve zihinsel eylemler ile bir araya gelmesi sonucunu doğuran bir rahatsızlıktır.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Belirtileri ve Görülme Sıklığı

Obsesif kompülsif bozukluk özellikle günümüz dünyasında sık karşılaşılan rahatsızlıklardan bir tanesidir. Dönemsel olarak değişen oranlar olduğu kabul edilmekle birlikte toplumun ortalama yüzde 3’lük bir kesiminde bu tür rahatsızlıkların mevcut olduğu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Ergenlik dönemi ve 20 ile 30’lu yaşlar bu rahatsızlığın en yaygın olduğu yaş gruplarıdır. Bununla birlikte herhangi bir yaşta karşılaşılması ihtimal dâhilindedir. Hastalığın belirtileri toplumlar ve kültürler arasında farklılık göstermektedir. Ancak gerek ülkemizde gerekse dünyada sık karşılaşılan ortak takıntı türlerinin varlığı söz konusudur.

Yaygın Obsesif Kompülsif Bozukluk Türleri

Obsesif kompülsif bozukluk çeşitleri ülkeler ve kültürler arasında farklılık göstermekle birlikte en sık karşılaşılan OKB türlerinden biri temizlikle ilgili olandır. Kişinin bedeni, kıyafetleri ya da yaşadığı alanla ilgili kir ve mikropların varlığı konusundaki takıntıları sürekli olarak temizlik halinde olma davranışlarını beraberinde getirmektedir. Bir başka takıntı türü ise kuşkulardan kaynaklanmaktadır. Kilitlerin, ocakların ya da elektrikli aletlerin açık kalması ile ilgili kuşkular ileri boyuta vardığında kişi sürekli olarak buraları kontrol etmeye başlamakta ve dışarı çıkamaz duruma gelebilmektedir. Bu rahatsızlıkla ilgili detaylı bilgi ve yazılara e-psikiyatri.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı: