Müzikle Tedavide Hedeflerin Gelişimsel Sırası

Müzikle Tedavide Hedeflerin Gelişimsel Sırası
Müzikle Tedavide Hedeflerin Gelişimsel SırasıBu yazımızda, konuşma gecikmesi olan çocuklar üzerinden yapılan bir çalışmadan faydalanarak, hedef sırasının nasıl oluşturulduğunu göstermeye çalışacağız.

Konuşma bozukluğu olan çocuk grubu için, söylenebilen kelimelerin sayısından ziyade, dilin daha kompleks kullanımının hedef olarak belirlenmesi uygun bir yaklaşımdır. Öncelikle, olması gereken beceriler belirtilmelidir. Bu gruptaki katılımcılar için bu gereklidir. Konuşma gecikmesi olan çocukların sahip olması gereken beceriler şunlardır:

1.      Seans sırasında bir sandalyeye oturabilmek

2.      Araya giren büyük bir sosyal davranışın olmaması

3.      Müzikle tedavi uzmanına dikkat edebilmek

4.      El çırpma temel cevapları taklit edebilmek

5.      “Bunu yap” gibi belli bir talimatı takip edebilmek

Klinik Örnek

Gelişim uzmanları ve konuşma terapistleri, dil öğrenme sürecine ait bir sıradan bahsederler. Dil becerilerini geliştirmek için oluşturulmuş bu liste, hedef ve beklenti hiyerarşisini şekillendirir. Aşağıda, nihai hedeflere giden gelişimsel hedeflerin ana hatlarını teferruatlı bir biçimde görebiliriz:


Nihai Hedef

Tam cümleler halinde düşüncenin sözel olarak ifade edilmesi

Sözel Algı

1.      Nesneleri tanıma (“Bana davulu göster.”)

2.      Çok basit etkinliklerde bulunma (“Zili çal.”)

3.      Uzaysal konumlama etkinliklerini uygulama (“Davulu sandalyenin üstüne koy.”)

4.      Etkinliklerin sırasını takip edebilme (“Ayağa kalk, ellerini çırp, sonra otur.”)

5.      İlişkili nesneleri eşleştirebilme (“Bu pena hangi çalgının?”)

6.      Benzer nesneleri sıralama (“Parlak çalgıları al.”)

7.      Vücut yüzeyinin farkına varma etkinlikleri (“Kendi etrafında dön.”)

8.      Nesnelerin farkına varma etkinlikleri (“Tefi yüksek bir yere koy.”)

Sözel İfade Yeteneği

1.      Sesli harf taklidi (“A de.”)

2.      Sessiz harf taklidi (“ Mm de.”)

3.      Kelime taklidi  (“Zil de.”)

4.      Temel ifade ve tanımlamalar

a.      Basit nesnelerin isimlendirilmesi  (“Bu nedir?”)

b.      Sahip olma kavramının ayırt edilmesi (“Bu davul kimin?”)

c.       Nesnelerin yerini isimlendirme (“Def nerede?”)

d.      Kayıp nesnelerin isimlendirilmesi

5. Tam cümlelerin eğitimi

a.      İsim ve fiil kullanma (“Zil çalıyor.”)

b.      İsim, fiil ve sıfat kullanma (“Çocuklar çok yüksek sesle şarkı söylüyor.”)

c.       İsim, fiil ve edat kullanma (“Davul masanın üzerinde.”)

6.      Zamirleri tam kullanma

7.      Zamanları tam kullanma

Beklenen dil davranışları sırası basitten karmaşığa doğru ilerlerken, çocuklardan bazıları düşük seviyede oldukları halde yüksek bir seviyenin gerektirdiği performansı gösterebilirler. Ancak böyle durumlarda, gelişimsel hedeflerin genel beklentilerini dikkate almak gerekir. Varsayımlarla hareket edilmemelidir. Çocuğun ileri bir seviyedeki beklentiyi gerçekleştirmiş olması belli bir seviyeye geldiğini göstermez. Böyle bir durumun olması hiyerarşi kuralını ekarte ettirmez. Yalnızca, bireysel farklılıklar olduğunun altını çizer.

 Uzm. Dr. Adnan Çoban

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Ruh ve sinir hastalıklarının tedavisinde kullanılan musıkînin, bedensel hastalıklara da iyi geldiği savunuluyor. Musıkî ile tedavide, Rast makamının k
  • Randevu Al