MÜKEMMELİYETÇİ KİŞİLİK BAŞA BELA

Temizlenemediği düşüncesiyle aşırı el yıkayan, kurtulamadığı şüpheleri yüzünden yaptıklarını ha bire kontrol eden insanlarda "obsesif kompülsif bozukluk" vardır. "Obsesif kompülsif kişilik" ise bundan farklı bir durumdur.

MÜKEMMELİYETÇİ KİŞİLİK BAŞA BELA
Paylaş:

OguzTan_loRes3Bu yazımızda "obsesif kompülsif kişilik" konusunu ele alacağız. Temizlenemediği düşüncesiyle aşırı el yıkayan, kurtulamadığı şüpheleri yüzünden yaptıklarını ha bire kontrol eden insanlarda "obsesif kompülsif bozukluk" vardır. "Obsesif kompülsif kişilik" ise bundan farklı bir durumdur.

"Obsesif kompülsif kişilik" kullandığımız kelimelerden de anlaşılacağı üzere, bir hastalık değil, bir kişilik türüdür. "Mükemmeliyetçi" kişilik olarak Türkçe’ye çevrilebilir. Obsesif kompülsif "kişilik" sahibi olanların en önemli özelliği kusursuzluk peşinde koşmalarıdır. Kılı kırık yaran insanlardır. Kusura tahammül edemedikleri için, son derece ayrıntıcıdırlar. Ağaca bakarken ormanı görmeyen kişiler bunlardır. Kurallara oldukça bağlıdırlar. Esnek tutum sergileyemezler. Düşünce yapıları katıdır. Tutucudurlar. Duygusal kabızlık çekerler. Duygularını bastırır, kendi kendilerine bile itiraf etmezler. Her şeyde hata bulurlar. Bol bol eleştirirler, çevrelerindeki insanlara karşı yargılayıcı ve suçlayıcı tutum takınırlar. Öte yandan obsesif kompülsif "kişiliği" olanlar, dürüsttürler. Hatta hastalık derecesinde dürüsttürler. Yargılayıcı ve eleştirici tutumlarına bir de duygusal kabızlıkları eklenince, insanları kırarlar, ama: -"Ben sadece doğruları söylüyorum," deyip insanların neden kırıldıklarına anlam veremezler. Sadece doğruları söylediklerini iddia ederken samimidirler. İnsanları kırmak gibi bir niyetleri yoktur. Sadece herkes mükemmel olmalıdır! Bu kişiler çalışma tutkunudurlar.Yaptıkları işi çok iyi yaparlar. "Şişirmek" tabiatlarında yoktur. Tatsız işleri hallederler. Birkaç kişilik çalışırlar. Hata yapma endişesi yüzünden işleri uzar durur. Ancak kararsız olduklarından inisiyatif alamazlar. Çok iyi "ikinci adam" olurlar. Özel hayatları düzenlidir.