Kokainin izinde zehir üçgeni

Kaybolan hayatlar, terör ve yok oluş…

Kokainin izinde zehir üçgeni

Kaybolan hayatlar, terör ve yok oluş…

bagimlilik1 kilo madde, tebeşir ve karbonat gibi benzer tozlar karıştırılarak, 10 kiloya çıkartılıyor. Anavatanı; Güney Amerika. Koka ağacından elde ediliyor. Türkiye'ye girişinin temelinde, Ni­jerya uyruklular yatıyor ve onlar piyasaya ha­kim. Türkiye'deki satışında, sokak satıcısı ola­rak adlandırılan gruplar ön planda. Bu kişilerin yakalanmasıyla tespit edilen önemli bir detay da terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu ya da en azından sempatizanı oldukları... Türkiye, hedef ülke olarak da görülüyor ancak ağırlıklı olarak transit ülke konumunda. Tür­kiye'den bazı ülkelere aktarma yapılmadan; direkt yapılan uçuşlar, transit ülke olma ko­nusunda daha çok tercih edilmesine neden oluyor. Çeşitli şekillerde ülkeye sokuluyor. En bilindik yolu ise vücut boşluklarında taşınabilmesi. 3 kiloya kadar vücut boşluklarında taşınabiliyor. Çıktığı yerden, ulaşacağı yere kadar her kilo­metrede fiyatı artıyor. Vardığı noktadan sonra birkaç kez el değiştiriyor ve her seferinde te­beşir, karbonat gibi görünürde benzer tozlarla karıştırılıyor. 1 kilo yola çıkan madde, alıcıya ulaşana kadar benzer renkte tozlarla karıştırı­larak, 10 kilograma kadar ulaşıyor. Güney Amerika'da kilosu 2.500 dolara imal ediliyor, Türkiye'ye ulaştığında 65 bin dolara satılıyor. 65 bin dolara alan karışımla birlikte bunu ikiye katlayıp diğer alıcıya 120 bin dolara satıyor. Ve bu böyle artarak devam ediyor. Maddenin adı; "kokain"... Kesin bir tedavisi yok. Tedavi görenlerin çoğu, kısa sürede yeni­den başlıyor. Sonucu ya ölüm ya da her şeyini kaybeden, bağımlı yaşamlar...

UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞINDAN KURTULUN

kokainKuryeye gelen kokain ve sonrası…

Bağımlılık Uzmanı Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Serdar Nurmedov, uyuş­turucu maddeler içinde kokainin farklı etkileri ve kullanış biçimleri olduğunu belirterek: "Ba­ğımlıların ciddi parası olması gerekiyor. Çün­kü düzenli kullanılması gereken bir madde. İlk başladıklarında sabaha kadar kullanırlar, durduramazlar kendilerini. Kullandıktan bir­kaç dakika sonra etkisi geçiyor. Ciddi maliyeti olan bir şey, bir gecede birkaç bin liraya mal olabiliyor. Kokain bağımlısı, yerine başka bir şey koymaz; başka bir şey kullanmaz." diyor. Kokaini diğer maddelerden ayıran bir fark da tedavisinin olmayışı... Size gelen vakalar arasında kokain kullanımı çok mu? Kokain kullanıcıları tedaviye ciddi dirençliler. Çünkü birebir kokaine yönelik bir ilaç yok. Di­ğerlerine yönelik var ama kokaine yönelik yok. Tüm tedbirlere rağmen tekrar kullanım olu­yor. Bize geldiğinde ben artık kokain kullan­mayacağım, tedavi için geldim der. Normalde bir daha asla kokain kullanmayacağı varsa bir kişinin, kaygıdan duramaz.

Gerçekten bırakmak isteyen kokain bağımlısı çok az

Ve kokainle ilgili çok ilginç bir noktaya dikkat çekiyor Uz. Dr. Nurmedov; "Gelenlerin bazı­ları detoks oluyor, arınıyor daha rahat kokain kullanmak için. Gelenlerin çoğu öyle. Taburcu etmek istersin ve "Ne düşünüyorsun?" diye sorarsın. "Tamam bundan sonra kullanma­yacağız." der ama o odadaki herkes bilir ki; çıktıktan sonra en kısa zamanda kullanacak­tır, zulası da vardır, planını da yapmıştır. Aşa­ğı yukarı ne zaman kullanacağını da bilirsiniz. Gerçekten, kafada bırakmak isteyen kokain bağımlısı çok nadirdir." Ve son operasyonlarda gözaltına alınan ünlü­ler... Aralarında kullanan da var kullanmayan da... Ancak hiçbir geçerli neden olmasa da olaya bir de o ünlüler dünyasından bakmak gerekiyor: "O ortamda temiz kalmak, çok zor açıkçası. Ben genelde aynı benzetmeyi veri­rim. Bir adam her gün, durmadan berbere gi­derse; bir gün, bir berber punduna getirir onu, traş ederler farkına bile varmaz. Bu da biraz öyle... Durmadan o ortamdaysan eğer, bir şekilde nasıl kullandığının farkına varmayabilirsin. Mesela bir dizi oyuncusunun kaç saat çalışması gerektiğini, gece gündüz ayakta çalışması gerektiğini bilmi­yor kimse. Onlar ancak rol yapabildiği, iş yapabil­diği sürece varlar. Bir gün tekleseler, o camiada tekmelerler. O camiadan görüştüğüm birkaç kişi de var. Oradaki amaç, işini yapabilmek. Hiçbir açıklama bu kullanımı haklı kılmaz ama yargıla­mak kolay, toplumda örnek gösterilmesi gere­ken insanlar demek kolay... Tükenmişlikle gelen; bitmiş, tükenmiş, dağılmış dizi oyuncularını bi­liyorum ben. Kimse o dağılmışlık sürecinin na­sıl olduğunu merak etmiyor, sadece yargılıyor. O tarafını da ele almak gerekiyor. Herkes magazin sayfasında gördüğünü bilir, arka tarafını bilmez. Ne tür travmaları var, aile sorunları var mı, kimse bilmez, sorgulamaz. Peki onlar ne hissediyor? Gelenlerin hepsi kurtulmak istiyor. "Ne yapaca­ğım?" diyor. Şöhret ciddi bir güç... Bir yere gidi­yorsunuz, tanınıyorsunuz orada, bir liyakat var ama bir gün geliyor 'pat' diye bir şey oluyor, yüzüne bakan olmuyor. Bu çok ağır gelir in­sana. 0 pozisyona düşmemek için insanlar çok ciddi bir şekilde kendilerine zarar vermeyi göze alıyorlar. Özellikle bazı ülkelerde kokain, bir şebeke işi. "Girerken öldürürsün, çıkmak istersen ölür­sün." şeklinde işleyen bir çark var. Türkiye'de ise durum biraz daha farklı. Nijeryalıların ha­kim olduğu piyasada, terör örgütüyle bağlan­tısı olan kişiler ya da örgüt sempatizanları ne­redeyse her köşede ve kılıkta zehir satıyor. TRT HABER/Elif Akkuş
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Çocuğun cinsel kimliğinin gelişmesinde anne ve babanın tutumlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuğun kimli
  • ‘Tokum ama hala yemek istiyorum’, ‘Doydum ama üzerine bir tatlı olsa süper olurdu’, ‘Yiyecek için midemde yer kalmadı ama kahveye hayır diyemem’ gibi
  • Bir olay, durum, kişi karşısında karar alırken iyicil ya da kötücül güçlerimizin hangisinin baskın olduğunu, iyicil/kötücül tutum ve algılarımızı psik
  • Alman psikoterapist Bert Hellinger, ailelerde kuşaktan kuşağa aktarılan bağları çözümleyerek bir psikoterapi yöntemi olarak aile dizimini keşfetmiştir
  • İnsanların şiddet karşısındaki davranışları sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.
  • Tatil dönüşlerinde yaşanan sorunların başında konsantrasyonu sağlayamama, isteksizlik, rutine dönüşte zorlanma, mutsuzluk ve umutsuzluk geliyor.
  • Randevu Al