Kaliteli sağlık hizmeti için güçlü hemşirelik şart

Yaşlı nüfus ve kronik hastalıkların artması, küreselleşme, sağlık hizmetlerinin hastaneden topluma yönelmesi gibi nedenler hemşirelik mesleğinin önemini ortaya koyuyor.

Kaliteli sağlık hizmeti için güçlü hemşirelik şart

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, toplumların sağlık hizmetlerinin gelişmesinde bilgi, beceri ve yasal yönden güçlendirilmiş hemşirelik hizmetlerine gereksinim olduğunu vurguladı.

Dünyada her yıl 12-18 Mayıs haftası, “Hemşirelik Haftası” olarak kutlanıyor. 

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, hemşirelik mesleğinin toplumdaki yeri ve önemine değindi.

Prof. Dr. Selma Doğan, hemşirelik mesleğinin doğası gereği her yaştaki, her ortamdaki bireyler ve topluluklara uzun süreli ve doğrudan bakım hizmeti veren ve sağlık çalışanları içinde sayıca en fazla olan profesyonel sağlık mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

GÜNÜMÜZDE HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN ÖNEMİ ARTMIŞTIR

“Günümüzde yaşlı nüfusun ve kronik hastalıkların artması, küreselleşme, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sağlık hizmetlerinin hastaneden topluma yönelmesi gibi nedenlerle hemşireliğin önemi daha da artmıştır” diyen Başkanı Prof. Dr. Selma Doğan, “Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin katkısıyla Şimdi Hemşirelik Zamanı (Nursing Now) kampanyası başlatarak 21. yüzyıl sağlık hedeflerine ulaşmak için hemşirelerin mesleki konumlarının, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, bu yolla sağlık hizmetlerinde etkinliğinin artırılmasını hedeflemektedir” şeklinde konuştu.

HEMŞİRELİK MESLEĞİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

 Ulusal hemşirelik örgütü Türk Hemşireler Derneği’nin, ülkemizde hemşireliğin konumunun güçlendirilerek sağlık hizmetlerinin sunumunda daha etkin yer alması için bazı talepleri olduğunu belirten Prof. Dr. Selma Doğan, bu talepleri şu şekilde sıraladı:

“1. 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ile güvence altına alınan “Hemşire” unvanın korunması, Hemşirelik uygulamasının kapsamını güvence altına alan Hemşirelik Yönetmeliğinin  uygulanması, Hemşirelik hizmetlerinin yönetiminin hemşireler tarafından yürütülmesi, hemşirelerin özlük ve emeklilik haklarının insanca yaşamaya elverişli hale getirilmesi,

2. Hemşirelik Kanununun 8. Maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan hemşirelik uzmanlık diplomalarına istinaden uzmanlık kadrolarının tahsis edilmesi,

3. Sağlık meslek liselerinin Hemşire Yardımcılığı bölümlerinde öğretime son verilmesi,

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELERİ OLMALI

4. Aile Sağlığı Merkezlerinde, aile sağlığı elemanı olarak değil, toplum sağlığını koruyacak ve yükseltecek bir sistem içerisinde “Halk Sağlığı Hemşireleri” olarak görev yapması, taşeron ve güvencesiz çalışma koşullarının ortadan kaldırılması, başka sağlık mesleklerine hemşireliği icra yetkisinin verilmemesi, hemşirelerin “yardımcı sağlık personeli”, “hekim dışı sağlık personeli”, “diğer sağlık personeli” olarak adlandırılmaması.

ULUSLARARASI HEMŞİRELER KONSEYİ DE HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Selma Doğan, dünyada da hemşirelik mesleğinin taleplerinin bulunduğunu ifade ederek Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin 2020 yılı sonunda ulaşıldığını görmek istediği hedefleri şöyle sıraladı:

1.            “Mesleğin eğitimi, mesleki gelişme, meslek standartları, meslekle ilgili mevzuat ve meslek mensubunun işe alınma işte çalıştırılma koşullarının iyileştirilmesi için daha fazla yatırım yapılmış olması.

2.            Hemşirelikte meslek icrasının daha etkin ve yenilenmeye açık bir icra haline gelmesi için iyileştirilmeler yapılmış ve bu icra biçiminin yaygınlaştırılmış olması.

3.            Ulusal ve küresel sağlık politikalarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesinde hemşire ve ebelerin etkisinin artırılmış, sağlık işgücünün karar verme süreçlerinde yer almaları için gösterilecek gayretlerin daha da genişletilmiş olması.

4.            Liderlik pozisyonlarında daha fazla hemşireye yer verilmiş ve her hizmet düzeyinde çalışanlara gelişimleri için daha fazla fırsat sağlanmış olması.

5.            Hemşireliğin en fazla etkili olabileceği alanın neresi olabileceği konusu ile hemşirelerin sahip oldukları potansiyeli / gücü tam olarak kullanmaları karşısındaki engeller ve nedenleri hakkında politika oluşturucularla karar vericilere doğru politikalar oluşturup, doğru kararlar vermelerini sağlayıcı verilerin sunulmuş olması.”

Sağlık hizmetlerinin gelişmesi için hemşirelik mesleği güçlendirilmeli

Prof. Dr. Selma Doğan, toplumların sağlık hizmetlerinin gelişmesinde, toplumun sağlık hakkının sağlanmasında bilgi, beceri, yasal yönden güçlendirilmiş hemşirelik hizmetlerine gereksinim olduğunu vurguladı.

 

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle
  • Metabolik sendrom, kalp hastalığı, diyabet, felç ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık türüdür. Metabolik sendromun altında yatan nede
  • Kadın-erkek ilişkilerinde en kritik soru bu olsa gerektir. Evliliğin başlangıcında romantik duygular daha baskındır. İkinci dönemde kişilik ve güç çat
  • Nikotin bağımlılığı Kalp hastalığı, felç, kanser, akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık durumu riskinizi artırmanın yanı sıra, sigara içmek beynini
  • Özgüven, özsaygı, özdeğer gibi kavramları içeren ego, genler ve stres gibi pek çok faktörden etkileniyor.
  • Krampların nedenleri nelerdir? Krampların nedeni tuz eksikliği midir? Bu ne kadar doğru? Kramp sırasında ne yapmak gerekir?
  • Randevu Al