KADIN, SUBAY DA OLSA ÖNCE ANNE

KADIN, SUBAY DA OLSA ÖNCE ANNE

KADIN, SUBAY DA OLSA ÖNCE ANNESelçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Hurigül Eken'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kadın subayların meslek ve ailedeki rollerine ilişkin doktora tezinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
Araştırmaya katılan 209 kadın subayın yüzde 61'i "Önce anneyim" derken, mesleğini ilk sıraya koyan subayların oranı ise sadece yüzde 14'te kaldı.

Yüzde 23.9'u 'Evlilik' dedi
Eken'in 2003 - 2005 arasında hazırladığı tez, bilimsel makalelerin hakem onayıyla yayımlandığı Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar dergisinde yer aldı. Ankara, İzmit, Konya, Eskişehir kuvvet komutanlıkları ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ve Hemşirelik Yüksekokulu'nda görevli kadın subaylarla görüşerek yapılan araştırmada, "annelik, evlilik, meslek" arasında öncelik sıralaması yapmaları istendi. Kadın subayların yüzde 61.7'si önceliği anneliğe, yüzde 23.9'u evliliğe, yüzde 14.4'ü de mesleğe verdi.

'Eşimi geçsem sorun olur'

 • "Kadının eşinden daha yüksek kariyere sahip olması evliliğini nasıl etkiler?" sorusuna kadın subayların yüzde 73.7'si "Olumsuz etkiler", yüzde 23.9'u "Etkilemez" yanıtını verirken, olumlu etkileyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 2.4'te kalıyor.
 • "Eşlerden hangisinin kariyerine öncelik tanınmalı?" sorusuna, subayların yüzde 62.7'si "Tercih yapılmamalı", yüzde 35.4'ü "Erkeğe öncelik verilmeli" yanıtını veriyor. Kadınlara öncelik verilmesini isteyenlerin oranı yüzde 1.9.
 • zde 10'u evde her işi kendisinin yaptığını, yüzde 16'sı da iş bölümünün olduğunu söylüyor.
 • Yüzde 87'si ideal çocuk sayısını iki olarak görüyor. Yüzde 41.1'i çocuk sahibi olmuyor. Yüzde 91'i de tek çocuk sahibi olunması durumunda kız çocuğunu tercih ederken, erkek çocuğuna da ev işleri öğretilmesi gerektiğini düşünüyor.
 • Kadın subayların yüzde 99'u gerektiğinde boşanabileceğini söylüyor.
 • Kadın subayların anne babalarıyla arasındaki farklılıklar sorulduğunda, maddi değerler açısından fark daha yüksek oranda çıkarken, manevi değerlerde bu fark azalıyor. Yüzde 80.8'i giyim, yüzde 72.'ü konut ve ev eşyalarında ebeveynleriyle farklılık gösterdiklerini belirtiyor. Dini davranışlarda farklılık gösterdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 23.9, siyasal tercihler konusunda da yüzde 13.4.


Eşleri de subay

 • Kadın subayların yüzde 23.4'ünün üniversite sonrası lisansüstü eğitim aldığı tespit edildi.
 • Kadın subayların yüzde 45'inin anneleri ilkokul mezunu. Yüzde 73.7'si de ev kadınlarından oluşuyor.
 • Yüzde 95.2'sinin eşi subay.
 • Ailelerinin sosyoekonomik durumu incelendiğinde, yüzde 60.8'inin orta, yüzde 28.2'sinin ortanın üstü, yüzde 5.7'sinin ise üst gruba dahil olduğu görüldü.


Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
 • Nikotin bağımlılığı Kalp hastalığı, felç, kanser, akciğer hastalığı ve diğer birçok sağlık durumu riskinizi artırmanın yanı sıra, sigara içmek beynini
 • Özgüven, özsaygı, özdeğer gibi kavramları içeren ego, genler ve stres gibi pek çok faktörden etkileniyor.
 • Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aşk su gibidir fazla kaynarsa buharlaşır diyor ve ekliyor: Aşkın formülü H20'dur. Pozitif iletişim kurulamazsa aşk buhar olu
 • Psikiyatri, ruhsal bozuklukların ve duygusal ve davranışsal bozuklukların kökeni, teşhisi, önlenmesi ve yönetimi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu nedenle
 • Krampların nedenleri nelerdir? Krampların nedeni tuz eksikliği midir? Bu ne kadar doğru? Kramp sırasında ne yapmak gerekir?
 • Teselli edici sözler kişinin üzüntüsünü azaltmaz, aksine artırır. Önce kişilere üzülme, yani kendilerini ifade hakkı tanımak gerekir.
 • Randevu Al