İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kültürü

Bir sözcük gurubunun ne ifade ettiğini anlamak, teker teker sözcüklerin ne ifade etiğini anlamaktan geçer. Bu nedenle “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü” nün de teker teker incelenmesi gerekir. O halde irdelemeye Kültür sözcüğünü anlamakla başlayalım : Sözlük anlamı olarak, “Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olarak tanımlanır. Çok değişik tanımları olan kültürü, “insanın ana rahmine düştüğü andan itibaren tüm yaşamı boyunca sahip olduğu her şey, özellikle bilgidir” şeklinde çok basit bir şekilde tanımlamak mümkündür. Kültürler, kültür kavramına ilişkin olarak bir sıfat halini ifade etmektedir. Tek başına kullanıldığında kültür, aşağı yukarı insan yaşamının tümünü ifade eder. Kültürler kavramı ise, kültürün oluşum yönüne atıfta bulunmaktadır. İş kültürü, sağlık kültürü, siyasi kültür terimleri yaşamın ilgi alanlarını, kavramlaştırma, sınırlama, yapılanma ve düzenlenme biçimleri de dahil denetleyen inanç ve adetler için kullanılır. Kültür sözcüğü, evrensel bir kavramdır. Çok değişik alanlarda, farklı farklı ifade edilerek, alanı belirlenerek, daha belirgin hale getirilebilir. Kültür aşağıdaki değişik amaç ve anlamlarda da kullanılabilir: 

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Finlandiya birçok konuda olduğu gibi iklim değişikliği konusunda da dünyaya öncülük ediyor. Daha doğrusu zaman kaybetmeden bilim insanlarının uyarılar
  • Kişilik, bireyleri başkalarından ayıran, bireye özgü olan özellikler bütünüdür.
  • Otizm sosyal etkileşimde, iletişimde niteliksel bozulma; tekrarlayıcı sterotipik davranışlar, sınırlı ilgi ve aktiviteleri içeren bulgular ile karakte
  • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) dikkatsizlik, aşırı hareketlilik ya da dürtüsellik belirtilerinin görüldüğü, psikososyal alanda bozulm
  • Yaşam koşullarının iyileşmesi, hastalıkların tedavi yöntemlerinin gelişmesi insan ömrünü uzatırken ileri yaşta ortaya çıkan Alzheimer gibi hastalıklar
  • Son yılların en çok konuşulan kavramlarından biri ‘Tükenmişlik Sendromu.’ Yorgunluk gibi fiziksel belirtiler, karamsarlık ve ümitsizlik gibi duygusal
  • Randevu Al