HİSTERİK KİŞİLİKLER

Çevrenizde davranışları çok aşırıya kaçıyor dediğiniz kişiler varsa histerik kişilik bozukluğunuz olabilir. Histerik Kişilik Bozukluğu olan kişilerde aşırı duygusallık, aşırı ilgi görme ve dikkati üzerine çekme isteği bulunur. Histerik kişilik başına gelen olayları aşırı dramatize ederek anlatır.

HİSTERİK KİŞİLİKLER

HİSTERİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Histerik (Histirionik) kişilik bozukluğu olan bireyler genel olarak şöyle tanımlamak mümkün:
Görünümlerine önem veren, renkli, çevrelerine karşı olumlu izlenim bırakmaya çalışan, dikkatleri üzerine çekmeye isteği ve çabası olan, bu nedenle ilişkilerinde etkileyici tutumlar sergileyen, olayları olduğundan daha abartılı yaşayan çoğu zaman dramatize eden, iş birliği kurup çabuk arkadaş edinebilen fakat bir o kadar da kendilerini çabuk reddedilmiş hisseden bireylerdir. Histerik Kişilik Bozukluğunda, Bireyler duygularını uygunsuz ve abartılı sergileyebilirler. Duygularında ani değişimler görülebilir. Sürekli bir yenilik ve heyecan arayışı içinde olabilirler. Sıradan günlük olaylar karşısında sıkkınlık yaşayabilirler.

Histerik Kişilik Bozukluğunda, duygusu ve reddedilme korkusu hakimdir ancak bu dışarıdan pek anlaşılmaz. Çok büyük bir hevesle bir işe sarılırlar fakat ilgilerini çabuk kaybederler. Bu kişilerin intihara teşebbüs eğilimi fazladır. Histerik Kişilik Bozukluğu olan kişiler belirsiz ve etkileyici bir ses tonu kullanmaya özen gösterirler.

Histerik Kişilik Bozukluğunda, kişi savunma mekanizmaları olarak inkar, somatizasyon, konversiyon, yalıtma, dışsallaştırma, duygusallık, gerileme, düş ve fantezi kurmayı kullanırlar. 

HİSTERİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

- Aşırı duygusallık
- Rutin durumlardan sıkılma
- Sürekli yenilik ve heyecan arayışı
- Çabuk sinirlenme ve fevri hareketler
- Dikkat eksikliği
- Odaklanamama
- Reddedilme korkusu
- Uygunsuz davranışlar
- Abartılı duygusal tepkiler
- Nedensiz ağlama krizleri
- Kendini değersiz hissetme
- Belirsiz ve etkileyici bir ses tonu kullanma
- Başkalarıyla olan etkileşimleri, cinsel yönden, ayartıcı, kışkırtıcı ya da baştan çıkarıcı, uygunsuz davranışlarla belirlidir.                                                                                              
- Birden değişen yüzeysel duygular
- İlgi çekmek için sürekli olarak dış görünümünü kullanır.
- Gereğinden çok etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma biçimi vardır.        
- Yapmacık davranır, gösteriş yapar ve duygularını abartılı gösterir.
- Kolay etki altında kalır.
- İlişkilerin olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünür.
- Olayları abartma
- Sürekli ilgi odağı olmak
- Sürekli ilgi çekmeye çalışmak
- Cinsel soğukluk
- Flörtöz olmak
- Abartılı konuşmalar
- Yeni tanışılan kişilerle ani samililik
- Aşırı cana yakın davranma

Abartılı duygusal tepkiler

Olumsuz ve olumlu duygularını abartılı bir şekilde yaşarlar ve dışa vururlar. Olumlu ve olumsuz duygular arasında ani geçişler yaşayabilirler. Dışarıdan bakıldığında, duygularını rahatça ifade edebilen kişilermiş gibi algılanabilirler, ancak bu durum duygularını kontrol edememeleri ile ilgilidir.

İnsanlarla hemen yakın ve samimi ilişki kurma

Çok sıcak kanlı ve hemen kaynaşabilen biri gibi algılanırlar. Ancak bu durum duygularını kontrolsüz bir biçimde dramatik bir şekilde yaşamalarından kaynaklanan bir mesafe koyamama sorunudur.

Cinsel soğukluk-Flörtiyöz görünüm

Karşı cinse, cinselliklerini ön planda tutarak yaklaşma eğilimleri vardır. Flört ediyor gözükürler ancak bu, karşısındakine ilgi duyduklarından veya cinsel çekim hissettiklerinden değil, ilgi çekme ve onaylanmaya dair yoğun ihtiyaçlarından kaynaklanan bir durumdur. Cinsel istek pek duymazlar ve cinsel ilişki kurmaktan kaçınırlar.

Değersizlik duygusu

Özgüvenli, yakın ve iletişime son derece açık görünümlerinin ardında derin bir değersizlik duygusu hakimdir. Dışardan görünümleri, bu değersizlik duygusunu hissetmemek için kullandıkları bir kamuflaj gibidir.

HİSTERİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU OLANLARDA GÖRÜLEN DÜŞÜNCE BİÇİMLERİ

• İnsanların ilgisini çeken biriyim. Mutlu olabilmem için insanların ilgisinin benim üzerimde olması gerekir. İnsanlar bana ilgi göstermezse mutlu olamam. Herkes benimle ilgilenmeli.

• İnsanlar beni eğlenceli biri olarak tanımalı. Böylece zayıf yanlarımı fark etmezler.

• Ben abartılı davranıp aşırıya kaçmadıkça kimse bana ilgi göstermiyor. İnsanların beni görmezden gelmeleri korkunç!

• Duygular ve sezgiler mantıklı düşünmekten daha önemlidir.

Histirionik Kişilik Bozukluğu; aşağıdakilerden en az beşinin varlığı ile erişkinliğin erken evrelerinde başlayan, aşırı duygusallık ve sürekli kendisiyle ilgilenilmesi çabası ile devam eden bir bozukluktur.

• İlgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olur.

• Başkalarıyla olan etkileşimi çoğu zaman uygunsuz bir biçimde cinsel yönden ayartıcı ya da baştan
çıkartıcı davranışlarla belirlidir.

• Hızlı değişen ve yüzeysel kalan duygular sergiler.

• İlgiyi üzerine çekmek için sürekli olarak fiziksel görünümünü kullanır.

• Aşırı bir düzeyde başkalarını etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma biçimi vardır.

• Gösteriş yapar, yapmacık davranır ve duygularını aşırı bir abartmayla gösterir.

• İlişkilerin normalden çok daha fazla yakın ve fazla içli-dışlı olmasını ister.Histerik Kişilik Bozukluğu olan bireyler genellikle ilişkilerinde yaşadığı bazı sorunlar ya da başka psikiyatrik bozukluklar nedeniyle uzman yardımı isterler. Bireysel ya da grup psikoterapisi ve ilaç tedavisinden fayda görebilirler.

Histionik Kişilik Bozukluğu Tipleri, Histerik Kişilik Bozukluğu Türleri

Histionik Kişilik Bozukluğu'nda alt tipler;

Teatral Histrionik

İçinde bulundukları topluluğun norm ve beklentilerine göre davranmakta ve dış görünüşlerine büyük önem vermektedir. Kadınlarda kıyafet ve aksesuar düşkünlüğü erkeklerde ise fiziksel gücü ön plana çıkarması bakımından vücut geliştirmeye düşkünlük olarak görülebilir.

Çocuksu Histrionik

Ses tonu ve bakışları çocuksudur.  Başkalarına yoğun bir bağımlılık duygusu hissetmekte ve bu yüzden çevresinde insanları tutabilmek için cinselliği kullanmaktadır. Sevilmediğinden ve kendisine adil davranılmadığından yakınır.

Canlı-neşeli Histrionik

Yüksek enerjilidir ve etrafa neşe saçmaktadır. Düşünceleri oldukça yüzeysel, davranışları ise dürtüseldir. Davranışlarının ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını hesaba katmadan hareket etmektedir. Canlı ve neşeli olmaları satış elemanlığı gibi bazı mesleklerde avantaj sağlasa da dürtüsellikleri başladıkları bir işi bitirebilme konusunda büyük bir handikap oluşturmaktadır.

Yatıştırıcı Histrionik

Uzlaşmacı davranışlar ve iyi niyet karakteristik özelliklerine sahiptir. Başkalarıyla iyi geçinebilmek adına kendi isteklerinden kolayca vazgeçebilmektedir. Uyumlu davranışlarla başkalarından takdir kazanır ve bu sayede sevilmeme ve yetersizlik hissinin önüne geçmiş olur.

Çalkantılı Histrionik

Duyguları çabuk değişir, depresiftir, eleştiriye tahammüllü düşüktür ve çabuk öfkelenir. İlgiden yoksun kalmaya tahammül edemezler. İlgi elde edebilmek için sağlıkla ilgili yakınmaları olabilmektedir.

Samimi olmayan Histrionik

İnsanlarla çabuk yakınlık kurabilirler. Kurdukları yakınlıklarla görev ve sorumluluklardan kurtulmayı amaçlarlar. Psikopati düzeyi yüksek olanlar yakınlık kurdukları kişilerin zayıf noktalarını araştırmaktadır. İyi niyetli ve yardımsever gibi görünseler de yapmacık ve manipülatiftirler.

HİSTERİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU TEDAVİSİ

Histrionik Kişilik Bozukluğu Tedavisinde; Psikoterapide psikanalitik-psikodinamik yöntemler veya Bilişsel terapi oldukça fayda göstermektedir. Histrionik Kişilik Bozukluğu Tedavisinde Grup terapileri de faydalıdır. Ek psikiyatrik bozukluklarda ilaç kullanımı gerekebilmektedir.

Histrionik Kişilik Bozukluğu Tedavisinde, kişiler hastalığının farkında olmadıkları için kendi başlarına tedavi yolu aramazlar ve sonuç olarak hastaların birçoğu tedavi edilmez. Tedavi almama nedenlerinden biri de, kişilik bozukluğu olan birçok insanın, aynı zamanda hayatlarına normal şekilde devam edebilmesidir. Kişilik bozukluklarının çoğu, geç teşhis edilmesi sebebiyle uzun süredir devam etmektedir bu tip hastaların tedavisi çok zordur. Bununla birlikte tedavi edilen birçok kişilik bozukluğuna sahip hastalarda, rahatsız edici semptomların hafiflediği görülmektedir.
Tedavi kişilik bozukluğunun türüne bağlı olarak değişebilir, ancak psikoterapi (danışmanlık) tedavinin ana unsurudur. Bazı durumlarda, ortaya çıkabilecek aşırı atakları tedavi etmek için ilaç kullanılabilir. Kullanılabilecek ilaçlar arasında antidepresanlar, anti-psikotikler, anksiyolitikler, dengeleyici ve atakları önleyici ilaçlar kullanılır.

Histrionik Kişilik Bozukluğu Psikoterapi tedavisinde, hatalı düşünce kalıplarının değerlendirilmesi, yeni düşünce ve davranış kalıplarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Terapi aynı zamanda başa çıkma ve kişiler arasındaki ilişki becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Histrionik kişilik bozukluğu tedavisinde; Psikoterapide psikanalitik-psikodinamik yöntemler veya Bilişsel terapi oldukça fayda göstermektedir. Grup terapileri de faydalıdır. Ek psikiyatrik bozukluklarda ilaç kullanımı gerekebilmektedir

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Hayvana şiddet, anti-sosyal kişilik bozukluğunun habercisi…
  • Zor kişiliklerin genellikle aile başta olmak üzere hem kişisel hem de toplumsal ilişkilerde güçlük çıkaran, agresif, her şeye itiraz eden kişiler oldu
  • Borderline olarak da adlandırılan sınır durum kişilik bozukluğunda kişinin davranışlarının çoğu zaman kestirilemediğini belirten Psikiyatri Uzmanı Yrd
  • Çöp Biriktirme Hastalığı Dispozofobi halk arasında istifçilik ya da çöp toplama hatalığı olarak bilinmektedir. Çöp Biriktirme Hastalığı Dispozofobi, h
  • Hayatın her alanında karşılaşılan öfke kontrolsüzlüğü sorunu, toplumsal yaşamı etkiliyor. Gelişmiş ülkelerde suç işleyenlere empati eğitimi verildiğin
  • Çoklu Kişilik Bozukluğu; Kimliğin iki ya da daha fazla kişiliğe bölünmesi bir psikoloji hastalık olan çoklu kişilik bozukluğu olarak ifade edilmektedi
  • Randevu Al