Günde bir aspirin aslında riskli!

Bilinenin aksine sağlıklı kişiler kalp krizi ve kanseri önlemek için günde bir aspirin almamalı!

Günde bir aspirin aslında riskli!

Bilinenin aksine sağlıklı kişiler kalp krizi ve kanseri önlemek için günde bir aspirin almamalı!

aspirinRisklerin ve faydaların en kapsamlı güncel değerlendirmesinegöre sağlıklı kişiler kalp krizi ve kanseri önlemek için günde bir aspirinalmamalı. 50 yaşın üstündeki kişilerin her gün düşük dozda aspirin almasıylailgili tartışmalar devam etmekteydi. Ancak İngiltere’de National Health Service’in(Ulusal Sağlık Hizmeti) araştırma kolunun değerlendirmesine göre beyinde vemidede kanama gibi tehlikelerin faydalarla dengede kaldığı görülüyor. Daha fazla kanıt elde edilene kadar ilacın bu şekildekullanımı tavsiye edilmiyor. Aspirin kanın daha sulu olmasını sağlayarakvücutta kan pıhtılarının oluşmasını önlüyor. Bu sayede kalp krizi ve felç riskiazaltılmaya çalışılıyor. Bazı araştırmalara göre bazı kanserlerin de riskinidüşürüyor. Ancak kanın pıhtılaşmasını zorlaştırdığı için vücudun içindeproblemlere yol açabiliyor. Kalp krizi ve felç riski yüksek olan kişilerdemedikal faydası net olduğu için ilaç öneriliyor. Ancak sağlıklı insanlara daaspirin verilmesi konusunda duyurular mevcuttu. Warwick Tıp Fakültesi’nin NHS için yaptığı araştırmaya görekalp krizi ve felç konusunda herkese aspirin verilmesinin, kanama riskiniartırdığı için zararlı olduğuna karar verildi. Tansiyon ilaçlarıyla daha iyitedavinin uygulanabilmesi bu sonuçlarda etkili oldu. Kanser konusunda isekanıtların karar vermeye yeterli olmadığı görüldü ancak 5 yıl içinde sonuçverecek denemeler devam etmekte. Genel olarak riskler ve faydalar ince bir dengede duruyor,dolayısıyla insanlara aspirin almayı tavsiye etmek doğru bulunmuyor. Aspirinbirçok kalp hastası için çok önemli görülüyor ancak sağlıklı kişilere tavsiyeetmek için yeterince kanıt olmadığı belirtiliyor. HABERTÜRK