Genel Cerrahide Tedavi Yöntemleri

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uygulamaları

Genel Cerrahide Tedavi Yöntemleri

Laparoskopik Cerrahi nedir?

Göbek deliğinden ince bir teleskobun karın içine sokularak karın içi organlarının görüntülenmesi prensibine dayanan laparoskopi ameliyatı, genel anestezi altında yapılmaktadır. Halk arasında “kapalı”, “bıçaksız” ya da “kansız ameliyat” olarak da bilinen laparoskopik cerrahide, karın içi aydınlatılarak hastalığın ya da sorunun doğrudan gözlemlenmesi olanağını sağlanmaktadır. Bu yöntemde gerekirse aynı anda karında çeşitli noktalara açılan 3-5 mm’lik deliklerden içeri sokulan yardımcı cihazlarla tedavi uygulanmaktadır. Bu cihazlar vasıtası ile ameliyat sırasında karıniçi organlarının tamamı büyütülmüş olarak daha geniş açıdan değerlendirilebilmektedir.

Hangi hastalıklarda uygulanır?

Laparoskopi operasyonlar; obezite tedavisi, safra kesesi, kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı başta olmak üzere birçok genel cerrahi ameliyatlarında uygulanmaktadır.

Laparoskopik Cerrahinin dezavantajları nelerdir?

Laparoskopik cerrahi; bilgi, beceri, deneyim ve teknoloji kullanımı faktörlerine bağlı olarak yapılmalıdır. Bu faktörlerden herhangi birinin eksik veya az olması, operasyonun başarı olasılığını azaltır ve hastanın mağduriyetini arttırabilir.

Obezite cerrahisi nedir?

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer ve ekibi tarafından diyabet ve obezite tedavisine yönelik ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. (Bariatrik cerrahi)

Mide küçültme ve birlikte yapılabilen bağırsak kısaltma ameliyatları da yapılarak obezite ve diyabet cerrahisine yönelik Dünya’da kabul gören bütün girişimler yapılabilmektedir.   

Bu ameliyatlar her hastaya uygulanmamaktadır. Ameliyatların başarılı olabilmesi için operasyon öncesinde detaylı konsültasyon yapmak gerekmektedir. Hastanemizde danışanlarımızın şikayetlerinden yola çıkarak kapsamlı bir tanı süreci başlatılır. Uzmanlarımızın uygun bulması halinde de gerekli cerrahi girişim uygulanır.

Bu ameliyatlar hangi hasta tiplerine uygulanabilir?

Obezite ve diyabet tedavisine yönelik olarak gerçekleştirilen bu cerrahi müdahaleler, 18 yaş ve 60 yaş arasındaki hastalara uygulanmaktadır. Ameliyat öncesinde iç hastalıkları, psikolog, beslenme uzmanından oluşan bir ekip tarafından detaylı inceleme yapılmaktadır. Beden Kitle İndeksi (BKİ), 40 üzeri olması, daha az ise metabolik hastalıklara ait bulguların olması değerlendirmeye esas teşkil eder.  18 yaşın altına uygulanmayan bu ameliyatlar, 60 yaş üzerindeki hastalarda kişinin fizik durumuna göre yapılabilmektedir.

Mide küçültme ameliyatı öncesinde nasıl bir yol izleniyor?

Mide küçültme gibi obezite tedavisinde uygulanan ameliyatlar mutlaka hastanın kişisel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Hasta tüm yönleriyle incelenerek ameliyatlardan istifade edip etmeyeceği tespit edildikten sonra operasyon gerçekleştirilmektedir. Hastanın ameliyat sonrası uyum sağlayıp sağlamayacağı belirlenmektedir. Hastaya öncelikli olarak ameliyattan sonraki yaşam tarzıyla ilgili eğitim verilerek ameliyattan sonraki 1,5-2 yıl içinde yaşayacağı farklılıklar anlatılmaktadır. Bunların hepsi gözden geçirildikten ve hasta ikna olduktan sonra ameliyata karar verilmektedir.

Ne kadar sürede sonuç alınmaktadır?

Mide küçültme operasyonları sonrasında ilk 6 ayda, fazla kilonun yüzde ellisi kaybedilmektedir. İkinci 6 ay içinde de yüzde elli olmak üzere bir yılda fazla kilonun %75’i verilmektedir. Hastanın, ideal kiloya bir buçuk yıl sonra ulaşması öngörülmektedir.   

Genel cerrahide hangi ameliyatlar hastanede yapılabilecek?

Genel cerrahi ameliyatları açık ve kapalı yöntemlerle hastanemizde yapılabilmektedir. Tiroid, meme, mide, karaciğer, pankreas, dalak, bağırsaklar, karıniçi kitle, mide, karın ve kasık fıtıkları bunların bazılarıdır.

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN  //npistanbul.com/genel-cerrahide-tedavi-yontemleri ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ..

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Hipoglisemi, vücuttaki glikoz değerinin yani kandaki şekerin normalden düşük değerde olması durumudur. Hipoglisemi diyabet ile ilişkilidir. Fakat nadi
  • Hemogram, kanda bulunan hücrelerin hem sayısını hem de oranını tespit eden kan testidir. Halk arasında tam kan sayımı adıyla bilinir. Kan dolaşımındak
  • Diyabet hastalarında beslenme ve yaşam alışkanlıklarının kan şekeri kontrolünde çok önemli olduğunu belirten Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Aytaç Atamer, “
  • Zatürre, tıpta pnömoni olarak adlandırılan akciğer dokusunun iltihabı olarak tanımlanıyor.
  • Vücudumuzdaki en kalın ve en uzun sinir olan nervus ischiadicus ya da halk dilindeki adıyla siyatik, bel bölgesinde bulunan son omurdan çıkar ve dizin
  • Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hareketin azalması veya ilaç kullanımı gibi nedenlerle alınan kilolar bir süre sonra kişileri diyet listelerini
  • Randevu Al