Genel Cerrahide Tedavi Olanakları

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uygulamaları...

Genel Cerrahide Tedavi Olanakları

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde en son teknolojiyle donatılan ameliyathanelerde laparoskopik (videoendeskopik) ve açık cerrahi yöntemler kullanılarak operasyonlar yapılmaktadır.

Hastanın, hastalığının çeşidine ve derecesine göre hasta için en uygun açık veya kapalı yöntem uygulanması gerektiği hasta ile de görüşülerek ortak olarak karar verilir.

Genel Cerrahide Tedavi Olanakları
Laparoskopik Cerrahi nedir?

Göbek deliğinden ince bir teleskobun karın içine sokularak karın içi organlarının görüntülenmesi prensibine dayanan laparoskopi ameliyatı, genel anestezi altında yapılmaktadır. Halk arasında “kapalı”, “bıçaksız” ya da “kansız ameliyat” olarak da bilinen laparoskopik cerrahide, karın içi aydınlatılarak hastalığın ya da sorunun doğrudan gözlemlenmesi olanağını sağlanmaktadır. Bu yöntemde gerekirse aynı anda karında çeşitli noktalara açılan 3-5 mm’lik deliklerden içeri sokulan yardımcı cihazlarla tedavi uygulanmaktadır. Bu cihazlar vasıtası ile ameliyat sırasında karıniçi organlarının tamamı büyütülmüş olarak daha geniş açıdan değerlendirilebilmektedir.
Hangi hastalıklarda uygulanır?

Laparoskopi operasyonlar; obezite tedavisi, safra kesesi, kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı başta olmak üzere birçok genel cerrahi ameliyatlarında başarıyla uygulanmaktadır.
Laparoskopik Cerrahinin avantajları nelerdir?

Ameliyattan sonra hareketi engellemeyecek düşük seviyede ağrı hisseden hasta kısa zamanda ayağa kalkabilmektedir. Bu yöntemde hastanın iyileşme ve taburcu olma süresi kısalmaktadır. Ağrının azalmış olması ise hasta açısından çok önemli bir konfor olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca estetik açılardan da önemli avantajları bulunmaktadır. Büyük kesilerden sonra oluşan ameliyat fıtıkları gibi sorunlar da ortadan kalkmaktadır.

Özellikle, tekrarlayan kasık ve karın fıtıklarında en güvenli ameliyat, laparoskopik olarak yapılmaktadır. Basınç yüklenimi açısından içten yapılan onarımlarda, basınç dağılımı sağlanmakta, fıtık yerine, yükü azaltmaktadır. Bu yöntemle, daha önce yedi-sekiz defa tekrarlamış olan fıtıklar, daha güvenli olarak onarılmaktadır.
Laparoskopik Cerrahinin dezavantajları nelerdir?

Laparoskopik cerrahi; bilgi, beceri, deneyim ve teknoloji kullanımı faktörlerine bağlı olarak yapılmalıdır. Bu faktörlerden herhangi birinin eksik veya az olması, operasyonun başarı olasılığını azaltır ve hastanın mağduriyetini arttırabilir.

Obezite cerrahisi nedir?

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer ve ekibi tarafından diyabet ve obezite tedavisine yönelik ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. (Bariatrik cerrahi)

Mide küçültme ve birlikte yapılabilen bağırsak kısaltma ameliyatları da yapılarak obezite ve diyabet cerrahisine yönelik Dünya’da kabul gören bütün girişimler yapılabilmektedir.   

Bu ameliyatlar her hastaya uygulanmamaktadır. Ameliyatların başarılı olabilmesi için operasyon öncesinde detaylı konsültasyon yapmak gerekmektedir.  NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’ndeki cerrahi altyapı imkânları ve multidisipliner uzman kadrosu ile danışanlarımızın şikayetlerinden yola çıkarak kapsamlı bir tanı süreci başlatılır. Uzmanlarımızın uygun bulması halinde de gerekli cerrahi girişim uygulanır.
Bu ameliyatlar hangi hasta tiplerine uygulanabilir?

Obezite ve diyabet tedavisine yönelik olarak gerçekleştirilen bu cerrahi müdahaleler, 18 yaş ve 60 yaş arasındaki hastalara uygulanmaktadır. Ameliyat öncesinde iç hastalıkları, psikolog, beslenme uzmanından oluşan bir ekip tarafından detaylı inceleme yapılmaktadır. Beden Kitle İndeksi (BKİ), 40 üzeri olması, daha az ise metabolik hastalıklara ait bulguların olması değerlendirmeye esas teşkil eder.  18 yaşın altına uygulanmayan bu ameliyatlar, 60 yaş üzerindeki hastalarda kişinin fizik durumuna göre yapılabilmektedir.
Mide küçültme ameliyatı öncesinde nasıl bir yol izleniyor?

Mide küçültme gibi obezite tedavisinde uygulanan ameliyatlar mutlaka hastanın kişisel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Hasta tüm yönleriyle incelenerek ameliyatlardan istifade edip etmeyeceği tespit edildikten sonra operasyon gerçekleştirilmektedir. Hastanın ameliyat sonrası uyum sağlayıp sağlamayacağı belirlenmektedir. Hastaya öncelikli olarak ameliyattan sonraki yaşam tarzıyla ilgili eğitim verilerek ameliyattan sonraki 1,5-2 yıl içinde yaşayacağı farklılıklar anlatılmaktadır. Bunların hepsi gözden geçirildikten ve hasta ikna olduktan sonra ameliyata karar verilmektedir.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN //npistanbul.com/genel-cerrahide-tedavi-olanaklari ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Bilim İnsanları İmplantlar ve Yapay Zeka ile İnsan Beyin Fonksiyonunu İyileştirdiğini açıkladı. Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir a
  • Son günlerde dünya çapında ilgi gören ve en çok izlenen diziler arasında yer alan Squid Game isimli dizide beynin karar alma süreçlerine ilişkin öneml
  • Bilim adamlarından oluşan bir ekip, yeni bir lazer tekniği kullanarak, laboratuvarda yaşayan, işleyen fare beyin hücrelerini 3D olarak basmayı başardı
  • Psikopat ve Seri Katillerin Beyni nasıl çalışır? Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Prof. Dr. Sultan Tarlacı anlattı…
  • İnsan vücudunda doğal olarak olan, duygusal tepkilerin kontrolünde rol oynayan dopamin beyne sinyaller ileten kimyasal bir maddedir. Dopamin nedir, so
  • Pandemide olumlu düşünmenin koruyucu etkisi var. Pandemi psikolojisi ile mücadelede bunlara dikkat!
  • Randevu Al