Geleceğin Tedavisi: Psikiyatride Bireye Özgü Tedavi

Psikiyatride bireye özgü tedavi: Belki biraz eski veya biraz yeni, ama geleceğin tedavisi.

Geleceğin Tedavisi: Psikiyatride Bireye Özgü Tedavi

Psikiyatride bireye özgü tedavi: Belki biraz eski veya biraz yeni, ama geleceğin tedavisi

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2010;20:269-273 (PDF okumak için tıklayınız) Günümüzde kullanılan ilaçların çoğu güvenlik ve etkinliği geniş kitleler üzerinde değerlendirilerek geliştirilen ve onaylanan, her biri tanılarına göre tüm hastalara reçete edilebilen ilaçlardır. Son yıllarda psikotrop ilaçların sayılarının artmasına rağmen, psikiyatrik bozuklukların tedavilerinde etkinlikleri hala tatminkar düzeyde değildir. Üstelik bu ilaçlar kendilerine verilen bireylerde kayda değer bireysel değişkenlik göstermektedirler. Bu nedenle son yıllarda 'bireye özgü tedavi' kavramı geliştirilmiştir. Bireye özgü tedavinin gelişmesi ile ilişkili çok sayıda faktör olmasına rağmen moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler çok daha önemli role sahiptir. Genetik ve moleküler biyoloji alanındaki araştırmalara dayanan bireye özgü tedavi kavramı, psikofarmakolojinin çözüm bekleyen en önemli konusu haline gelmiştir. Tek nükleotid polimorfizminin bireyler arasında ilaca cevap farklılığına sebep olduğu bilinmekle birlikte, şizofreni, major depresyon ve bipolar bozuklukluğun da dahil olduğu bir çok psikiyatrik bozukluk etyolojik olarak poligenik kabul edilir. Geriye dönük olarak bulgular toplu olarak değerlendirildiğinde de, psikiyatride terapötik doz ayarlanması, yanıt öngörme, advers ilaç reaksiyonlarını azaltma, erken tanı ve kişisel sağlık planlaması bireye özgü tedaviyi daha da destekler yöndedir. Özetle, "hastalığı değil, hastayı tedavi etmek" olarak da tanımlanan bireye özgü tedavi, yönerge, protokol ve algoritmalar çağı olarak bilinen günümüz psikiyatrisinde kolaylıkla üstesinden gelinebilecek bir durum değildir.
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi'nin ve uzmanlarının katkılarıyla yapılan volümetri çalışmasına ait tam metin çalışmasını İngilizce olarak indirebi
  • Ulusal Geropsikiyatri Derneği’nin iki yılda bir düzenlediği sempozyumların 8’incisi sona erdi.
  • Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın 12. Avrupa Hipnoz Derneği (ESH - European Society Of Hypnosis) Kongresi'ndeki sunumu
  • Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından Prag'da yapılan sunum.
  • Randevu Al