Filtreler yüzünden gençler estetik olmak istiyor

İdealize edilmiş kadın ve erkek görüntüleri, eksiklik ve yetersizlik duygusuna neden olabilir. Filtrelerle ideal yüz ve beden şekline yaklaşmaya çalışan gençler, kendi bedenine yabancılaşmakta ve gerçek yaşamda çeşitli müdahalelere girişmektedirler.

Filtreler yüzünden gençler estetik olmak istiyor

Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, sosyal medyada fotoğraflara yapılan filtrelerin beden ve gerçeklik algımız üzerindeki etkilerini anlattı...

Beden memnuniyetsizliği; bedenin büyüklüğü, ağırlığı, şekli ve çekiciliği dahil olmak üzere, kişinin genel vücut görünümü hakkında olumsuz düşünce ve duyguları içerir. Kadınlar beden memnuniyetsizliğini erkeklerden daha sık yaşamaktadırlar. Erkeklere oranla kadınlar, çekiciliklerine yönelik olumsuz geribildirim aldıklarında benlik saygısında daha fazla düşüş yaşamaktadırlar.
Kadınlarda beden memnuniyetsizliği, düşük yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete ve yeme bozukluğuna neden olmaktadır. Ergenler ve gençler medya tarafından empoze edilen beden görünümlerine yönelik en önemli hedef kitleyi oluşturmaktadır.

NORM OLUŞTURUYORUZ

Erkeklerin ve kadınların 'ideal kadın bedeni' ve 'ideal kadın yüzü'ne yönelik beklentileri birbirine çok benzeyen prototiplerden oluşmaya başladı. Sosyal medya araçlarında kullandığımız filtreler, farkında olmaksızın sosyal norm oluşturmamıza neden olmaktadır.

Sosyal psikolojinin sosyal karşılaştırma teorisi, insanların kendilerini birbirleriyle çeşitli yönlerden karşılaştırdıklarını öne sürmektedir. Hepimiz doğal olarak kendimizi diğerleriyle karşılaştırarak benlik oluşturmaya yönelik bir arzuya sahibiz. Hem gerçek yaşamda hem de medyada karşılaşılan bu durum geçerlidir. Aslında bu durum, bireylerin benzer ve farklı yönlerini değerlendirerek kendi kimliklerini onaylatmaya yönelik ortaya çıkmaktadır.

GERÇEKÇİ OLMAYAN KIYASLAMA

Çocukluk dönemindeki akran ilişkilerinde sosyal karşılaştırma genellikle kendi yetenek ve görevlere yöneliktir. Görünüme yönelik sosyal karşılaştırmalar hem kızlar hem erkekler için ağırlıklı olarak ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Sosyal medyanın sosyal karşılaştırmaları önemli ölçüde tetiklediği ve kadınların erkeklere kıyasla kendilerini gerçekçi olmayan modellerle daha fazla karşılaştırdıkları birçok araştırmada gösterilmiştir.

Sosyal normlar tarafından benimsenmiş olarak görünen ideal beden ve ideal yüz şekli hem estetik müdahalelere hem de selfi-düzenlemelere önemli ölçüde yansımıştır. Beden imajı ve ideal yüz şekli kadınlar için kıskançlık ve memnuniyetsizlik kaynağı olmaya başlamıştır. Filtrelerle ideal yüz ve beden şekline yaklaşmaya çalışan gençler kendi bedenine yabancılaşmakta ve gerçek yaşamda çeşitli müdahalelere girişmektedirler.

YETERSİZLİK DUYGUSUNA NEDEN OLUYOR

Sosyal bilim araştırmacıları, sosyal medya araçlarının beden imajının akışkanlığına ve değişkenliğine izin verme potansiyeline sahip olduğunu kabul ediyor. Aynı zamanda güzellik standartları ve vücut idealleri de dahil olmak üzere belirli stereotipleri sürdürme potansiyeli taşıyor. İdealize edilmiş kadın ve erkek görüntüleri eksiklik ve yetersizlik duygusuna neden olabilmektedir. Elbette her insan için bu durum geçerli değildir. Ancak dijital yerliler denilen yeni kuşak, sosyal medya araçları üzerinden kadın ve erkek prototiplerini görmekte ve sosyal karşılaştırma teorisine uygun şekilde popüler kişilere benzemeye çalışmaktadırlar.

Medya okuryazarlığı eğitimine sosyal karşılaştırma risklerinin eklenmesi, ergenlik döneminin başından itibaren yetişkinlik dönemine kadar bu eğitimin sürmesi ve ailelerin de çocukları bu konuda eğitmesi gerekmektedir.

Sabah / Didem Seymen

Paylaş:Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Gençlerde görülen depresyon belirtilerinin yetişkinlerde görülen belirtilerden farklı olabileceğini belirten uzmanlar, özellikle öfke duygusunun öne ç
  • Ergenlik dönemi biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı, çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olarak
  • 16 yaşında, lise 2. sınıfta okuyan kız kardeşim her ergen gibi fazlasıyla problemli. Okulda uyumsuz ve derslerinde çok fazla başarılı değil. Ama bir ş
  • Çocuk psikiyatrisinde karşı gelme hastalığı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan çocukların karşı gelmelerinin ciddi bir durum olduğunun altı
  • Ergenlerde davranış değişiklikleri bağımlılık işareti olabilir! Davranış değişikliği varsa dikkat!
  • Randevu Al