"ect" Haberleri


  • EKT (Elektro Konvülsif Tedavi) Nedir?

    Elektrokonvülslf Tedavi (EKT) belli psikiyatrik rahatsızlıklar İçin güvenli ve etkili bir tıbbi tedavidir. EKT tedavisine aynı zamanda “beyine elektri