Doğu'da korkutan araştırma

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kadınlar üzerinde gerçekleştirilen ankete göre, 18 ve daha üstü yaşlarda evlendiğini belirtenlerin oranı yüzde 66.8 olarak tespit edildi.

Doğu'da korkutan araştırma

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kadınlar üzerinde gerçekleştirilen ankete göre, 18 ve daha üstü yaşlarda evlendiğini belirtenlerin oranı yüzde 66.8 olarak tespit edildi. doguarasdtirmaKamer Vakfı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 23 ilde 53 bin 384 kadın üzerinde anket düzenledi. Anket, kadınların medeni durumlarından, işine, çocuk sayısından ihtiyaçlarına, hanelerindeki engelli kişilerin durumuna kadar birçok veriyi içeriyor. Medeni durumlarının araştırıldığı kadınların yüzde 63.2'si resmi ve dini nikahlı, yüzde 22'si bekar olduğunu, yüzde 5.9'u ise eşinin yaşamadığını ifade etti.

Evlendikleri yaşların sorulduğu kadınların yüzde 66.8'i 18 ve daha büyük yaşlarda evlendiğini belirtirken, yüzde 22.4'ü 16-17 yaşta, yüzde 10.6'sı 13-15 yaşta, yüzde 0.3'ü ise 12 ve daha küçük yaşlarda evlendiğini kaydetti. Kadınların “Nasıl evlendiniz?” sorusuna yüzde 71.9'u görücü usulüyle, yüzde 26.5'i anlaşarak-severek evlendiği, yüzde 1.6'sı evliliğe zorlandıkları yönünde yanıt verdi. Yüzde 93.3'ünün akraba evliliği gerçekleştirdiğini belirttiği kadınların yanı sıra, yüzde 3'ü “berdel”, yüzde 2.7'si “kuma”, yüzde 0.6'sı “kayın evliliği”, yüzde 0.3'ü “beşik kertmesi”, yüzde 0.1'i “kan bedeli” şeklinde evlendiklerini ifade eden kadınlar da oldu.

"ORTALAMA ÇOCUK SAYISI 4” Anket, kadınların ortalama 4'e yakın çocuğu olduğunu belirlerken, en az çocuk sayısı 1, en çok çocuk sayısı ise 21 olarak tespit edildi.“Evde engelli var mı?” sorusunun da yöneltildiği kadınların yüzde 4.5'i bu soruya “evet” derken, yüzde 95.5'i “hayır” dedi. Kadınların büyük çoğunluğu engelli kişinin erkek çocuğu ve bedensel engelli olduğunu belirtti.

Yüzde 83 oranında kadın ise birlikte yaşadıkları engelli kişilerin Rehberlik Araştırma Merkezinden (RAM) destek almadığı bilgisini paylaştı. "EVLİLİK GÖÇ NEDENİ” Kadınlara ankette “ilk çocuk doğurma yaşı” da soruldu. Sonuçlar en küçük 11 yaşta, en büyük 54 yaşında ilk kez çocuk sahibi olunduğunu gösterirken, ilk anne olmada ortalama yaş ise 19-20 olarak belirlendi. Ankete katılanların büyük çoğunluğu göç etmediğini ifade ederken, göç ettiğini söyleyenlerden yüzde 44.5'i evlilik, yüzde 28.2'si iş bulma nedeniyle göç ettiğini ifade etti. Eğitim durumlarının da belirlendiği ankete göre, kadınların yüzde 29'u ilkokul, yüzde 14'ü lise mezunu, yüzde 27.5'i okur-yazar olmadığını belirtti. Kadınların büyük çoğunluğu ortalama 5 ve 6 kişiyle bir hanede yaşadığını ifade ederken, yüzde 56'sı evlerinde 3 oda bulunduğunu, yüzde 35.4'ü evin kocasına ait olduğunu, yüzde 30.2'si kirada oturduğunu, yüzde 4.7'si evin kendisine ait olduğu bilgisini paylaştı. “EVİN GELİRİNİ 1 KİŞİ SAĞLIYOR” Yüzde 88 oranındaki kadının gelir getirici bir işinin olmadığı belirlenirken, yüzde 4.8'i ev dışında bir işte çalıştığını, yüzde 2.4'ü ev içinde gelir getirici bir faaliyette bulunduğunu, yüzde 1.5'i çalışmak istediğini ancak izin alamadığını, yüzde 3.1'i de çalışmak isteyip iş bulamadığını kaydetti. Eve gelir getiren kişi sayısının 1 olarak tespit edildiği oran ise yüzde 81.5 iken, ailenin gelir durumunun 501-1000 TL olduğunu ifade edenlerin oranı ise yüzde 40.8 oldu. “KADINLAR MİRASTAN PAY ALAMIYOR” Kadınlara mahallelerinin sorunu da soruldu. Yüzde 44'ü bu sorunun işsizlik, yoksulluk olduğunu ifade ederken, yüzde 18'i temizlik sorunu yaşandığını belirtti. Kendi ihtiyaçlarını da belirten kadınların yüzde 51.3'ü iş, yüzde 9.9'u sosyal ve sağlık hizmetleri, yüzde 9.4'ü çocuk parkı, yüzde 8.6'sı şiddetle mücadele için destek sorunu yaşadığını kaydetti. “Ailenizde kadınlar mirastan pay alabiliyor mu?” sorusuna kadınların yüzde 64'ü “hayır”, yüzde 31.5'i “evet” cevabını verdi. Kadınların büyük bir çoğunluğu miras dağıtımında medeni kanuna göre hareket edildiğini belirtti. A.A
Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Gençlerde görülen depresyon belirtilerinin yetişkinlerde görülen belirtilerden farklı olabileceğini belirten uzmanlar, özellikle öfke duygusunun öne ç
  • Ergenlik dönemi biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı, çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olarak
  • İdealize edilmiş kadın ve erkek görüntüleri, eksiklik ve yetersizlik duygusuna neden olabilir. Filtrelerle ideal yüz ve beden şekline yaklaşmaya çalış
  • 16 yaşında, lise 2. sınıfta okuyan kız kardeşim her ergen gibi fazlasıyla problemli. Okulda uyumsuz ve derslerinde çok fazla başarılı değil. Ama bir ş
  • Çocuk psikiyatrisinde karşı gelme hastalığı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan çocukların karşı gelmelerinin ciddi bir durum olduğunun altı
  • Ergenlerde davranış değişiklikleri bağımlılık işareti olabilir! Davranış değişikliği varsa dikkat!
  • Randevu Al