Depresyon tedavisinde yeni gelişme

Duygu durum bozuklukları ciddi morbidite ve ölüme neden olmakta ve mevcut tedaviler hastaların% 20 -% 30'unda başarısız olmaktadır. Derin beyin stimülasyonu (DBS), tedavisi güç duygu durum bozuklukları için yeni ortaya çıkan bir tedavidir, ancak başarısı, kritik derecede hedef seçimine bağlıdır.

Depresyon tedavisinde yeni gelişme

Duyguya bağlı frontostriatal ve limbik devreler içinde bilinen hedeflere odaklanan DBSin değişik etkileri  olmuştur. Burada çalışmada hedef stimülasyonun;  iyi karakterize edilmemiş ve duygu durumla ilişkili önemli bir merkez olan orbitofrontal kortekste (OFC) etkilerini incelemektir. Nöbet lokalizasyonu için intrakraniyal elektrotlarla implante edilen temel depresyon özellikleri hafif ile şiddetli arasında değişen 25 epilepsi hastası üzerinde çalıştık.

Doğrulanmış bir anketi kullanarak birkaç gün içinde ruh hali durumunu seri olarak test ettik. Sürekli elektrokortikografi, duygu durum değişiklikleri ile ilgili nörofizyolojik ilişkilerin araştırılmasına olanak sağlamıştır. Sözel ruh hali raporlarını ve anket puanlarını toplarken OFC ve diğer beyin bölgelerini uyarmak için implante elektrotlar kullandık.

Lateral OFC'nin tek taraflı uyarılmasının orta-şiddetli başlangıç depresyonu olan hastalarda akut, doza bağımlı duygu durum gelişimini sağladığını bulduk. Stimülasyon, doğal duygu durum dalgalanmaları sırasında pozitif duygu durum durumlarıyla ilişkili nörofizyolojik özellikleri yansıtan OFC'deki düşük frekanslı gücü bastırdı.

Stimülasyon, OFC'de tek vuruşla uyarılmış yanıtları ve duygu durum düzenlemesinde rol oynayan dağınık yapılar içindeki modüle aktiviteyi güçlendirmiştir. Stimülasyona davranışsal cevaplar hipomaniyi içermedi ve depresif olmayan duygu durum durumuna karşı akut bir restorasyon gösterdi. Bu bulgular birlikte, lateral OFC stimülasyonunun depresyonlu hastalarda duygu durum durumunu iyileştirmek için duygu durumla ilişkili devreleri geniş şekilde modüle ettiğini ve bu durumun, duygu durum bozukluklarında terapötik beyin stimülasyonu için umut verici yeni bir hedef olarak yanal OFC'yi ortaya çıkardığını gösterdi.

 

 Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı: