Çoklu Kişilik Bozukluğu

Çoklu Kişilik Bozukluğu; Kimliğin iki ya da daha fazla kişiliğe bölünmesi bir psikoloji hastalık olan çoklu kişilik bozukluğu olarak ifade edilmektedir. Çoklu kişilik bozukluğu filmlere, kitaplara konu olan bir psikolojik rahatsızlıktır.

Çoklu Kişilik Bozukluğu

ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR

Çoklu Kişilik Bozukluğu; Bir çeşit kişilik parçalanması olan görülen bu rahatsızlık oldukça ciddi bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa sahip olan kişiler bilinçlerini, hafızalarını ve kimliklerini tek bir kişilikte toplamakta zorlanırlar. Kişinin birincil kimliği ve diğer kimlikleri olur. Kişinin birincil kimliği daha çok pasif bir karakter olarak ortaya çıkar. Diğer kimliklerin ise her birinin bir hikâyesi, bir kimlik imajı vardır. Kişide ortaya çıkan kimliklerin sayısı 2 de olabilir onlarcası da.

Çoklu Kişilik Bozukluğu; Kişilik bozukluğu diğer bir adıyla borderline hastanın sağlıksız bir düşünme, işleyiş ve davranış tarzına sahip olduğunuz bir tür zihinsel bozukluktur. Kişilik bozukluğu olan bir kişi, durumları ve insanları algılamakta veya ilişkilendirmekte zorlanır. Kişilik bozukluğu hastanın ilişkilerinde, sosyal aktivitelerinde, iş ve okulda önemli sorunlara ve sınırlamalara neden olur.

Çoklu Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Çoklu kişilik bozukluğunda belirgin şekilde ortaya çıkan belirtiler görülür. Çoklu kişilik bozukluğu belirtileri hasta kişilerde kendilerinin değil de başkalarının gözlemleyebileceği belirtilerdir.

Bu hastalığa sahip olan kişiler genellikle hastalığın farkında olmaz. Her kişiliği kendi gerçek kişiliği gibi yaşarlar. Çoklu kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir şu şekilde sıralanabilir;

 • Farkı kimliklerin varlığı,
 • Davranışların farklı kimlikler tarafından belirlenmesi,
 • Anılar ve davranışlar arasındaki bağlantı kopukluğu,
 • Flash-backler yaşanması,
 • Güvensizlik ve başkalarına karşı şüphe duyma
 • Başkalarının zarar vermeye veya aldatmaya çalıştığına dair düşünceler
 • Başkalarının sadakatine veya güvenilirliğine dair şüphe duyma
 • Başkaları tarafından kullanılacaklarını düşünme nedeniyle güvensizlik
 • Masum açıklamalar veya tehdit edici olmayan durumların kişisel hakaret veya saldırı olarak algılanması
 • Algılanan olaylara veya hakaretlere öfkeli veya düşmanca tepk
 • Kin tutma eğilimi
 •  Eş veya sevgilinin sadakatsiz olduğuna dair şüphe
 •  Yalnız kalmayı tercih etme
 • Sosyal ya da kişisel ilişkilere ilgi eksikliği
 • Sınırlı sayıda duygusal ifade
 • Çoğu aktiviteden zevk alamama
 • Başka insanlara karşı kayıtsız kalma
 • Sürekli partnerinden farklı insanlarla cinsel ilişki yaşama isteği
 • Tuhaf kıyafetler giyme
 • Değişik inançlara ve davranış biçimlerine sahip olma
 • Adını fısıldayan bir ses duyma gibi garip algısal deneyimler
 • Çok uç duyguların anlık değişimi
 • Sosyal kaygı ve yakın ilişkilerde eksiklik yaşama
 • İnsanları ve olayları düşünce yoluyla etkileyebileceğine inanma
 • Bazı olayların yalnızca kendisi için gizli mesajlara sahip olduğu inancı
 • Başkalarının ihtiyaçlarını veya duygularını dikkate almamak
 • Yalan söylemek, çalmak
 • Takma ad kullanmak
 • Suç işlemeye meyilli olmak
 • Başkalarının haklarının ihlal etme
 • Agresif, genellikle şiddet içeren davranışlar sergilemek
 • Kendini veya başkalarının güvenliğini göz ardı etme
 • Tutarsızca sorumsuz davranışlarda bulunma
 • Yaptıklarından pişman olmama
 • Güvensiz seks, kumar ya da sürekli yeme gibi dürtüsel davranışlar
 • Kararsız veya kırılgan özgüven
 • Kararsız ve yoğun ilişkiler
 • İntihar davranışı veya kendine zarar verme eğilimleri
 • Yalnızlıktan veya terk edilmekten korkma
 • Sürekli boşluk hissi yaşama
 • Sık ve yoğun yaşanan öfke nöbetleri
 • Strese bağlı paranoy
 • Histriyonik kişilik bozukluğu
 • Sürekli dikkat çekmek
 • Aşırı duygusal, dramatik bir ruh halinde olma
 • Cinsel açıdan sürekli aktif
 • Başkaları tarafından kolayca etkilenme
 •   Fiziksel görünümden dolayı aşırı endişe duyma

 • İnsanlarla olan ilişkilerin gerçekte olduğundan daha yakın olduğunu düşünme

 • Özel olduğuna ve diğerlerinden daha önemli olduğuna inanm

 •    Güç, başarı ve çekiciliğin fantezileri

 • Başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını tanımama

 • Başarıları veya yetenekleri abartma

 • Sürekli övgü ve hayranlık beklentisi

 • Kibir

 • İnsanların yaptığı iyiliklerden faydalanma ve yalan söyleme

 • Başkalarını kıskanma ya da başkalar tarafından kıskanıldığını düşünme

 • sürekli olarak korku ve endişeli bir ruh haliyle karakterize edilir. Önleyici kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu ve obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu vardır.
 • Eleştiri veya reddedilme korkusu
 • Yetersiz olduğunu düşünme
 • Çekici olmadığını hissetme
 • Kişilerarası temas gerektiren iş faaliyetlerinden kaçınma
 • Yabancılarla tanışmaktan korkmak
 • Kişisel ilişkilerde aşırı utangaçlık
 • Onaylanmama, utanma veya alay edilme korkusu
 • Bağımlı kişilik bozukluğu
 •   Başkalarına aşırı bağımlılık

 • Başkalarına karşı itaatkâr davranış

 • Yalnız kaldığında kendi bakımını sağlayamama

 • Kendisine güvenmek zorunda kalmaktan aşırı korkma

 • Özgüven eksikliği

 • Projeler başlatmak veya yapmakta zorluk çekmek

 • Yakın bir ilişki bittiğinde hemen akabinde yeni bir ilişkiye başlamak

 • Detaylar, düzen ve kurallarla meşgul olma

 • Bir projeyi bitirememe duygusu

 • Aşırı mükemmeliyetçilik

 • İnsanların, görevlerin ve durumların kontrolünü elde tutma

 •  İşe ya da projeye olan aşırı bağlılık nedeniyle arkadaşları ihmal etme

 • Kırık veya değersiz nesneleri atamama (eşya biriktirme)

 •   Sert ve inatçı bir ruh hali

 • Ahlak, etik veya değerler konusunda esnek davranış sergileyememe

 •  Para harcama üzerinde yanlış kontrol

 • Davranış ve konuşmaların hatırlanmaması,
 • Aşırı uyarılmış, tetikte olma,
 • Uyku sorunları,
 • Baş ağrısı, mide ağrısı gibi bedensel yakınmalar,
 • Yeme bozuklukları,
 • İntihar girişimi,
 • Mutsuzluk keyiflik gibi depresif belirtiler, şeklinde olabilir.

Çift Kişilik Hastalığı Nedir?

Bilincin yeni oluştuğu çocukluk dönemlerinde yaşanan bir travma nedeniyle oluşan çift kişilik bozukluğu kişinin birden fazla kimliğe sahip olması durumudur. Çift kişilik tanısının konması için çift kişilik testleri ve farklı yöntemlerle hastanın incelenmesi gerekir.

Günümüzde popüler olan filmler ve kitaplar çift kişilik hastalığı nedir sorusunun çok sorulmasına neden olur. Oldukça ilginç bir psikolojik hastalık olan çift kişilik hastalığı, kişinin diğer kimliğini hatırlamamasına sebep olur. Birincil kişilik ve ikincil kişilik birbirinden bağımsız hareket eder. Hasta hangi kimliğe bürünüyorsa onun davranış biçimlerini gösterir.

Dissosiyatif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Dissosiyatif Kişilik Bozukluğu (DKB) çoklu kişilik bozukluğunun yeni adlandırılmış halidir. Disosiyatif Bozukluklar olarak tanımlanan psikolojik bozukluklardan biridir. Bilinç, hafıza, kimlik ve algının parçalanması durumunu ifade eder.

Dissosiyatif Kişilik Bozukluğu nedir sorusu kimlik farkındalığının bozulması ve farklı kimliklerin ortaya çıkması olarak yanıtlanabilir. Kişilik bozuklukları üç gurupta incelenmektedir:

 1.  
 • Aranoid Kişilik Bozukluğu
 • Şizoid Kişilik Bozukluğu
 • Şizotipal Kişilik Bozukluğu
 1.  
 • Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Histeriyonik Kişilik Bozukluğu
 • Narsistik Kişilik Bozukluğu
 1.  
 • Çekingen Kişilik Bozukluğu
 • Bağımlı Kişilik Bozukluğu
 • Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Kişilik bozuklukları ciddi rahatsızlıklar olup, uzun süreli tedaviler gerektirirler. Bu açıdan bilgilenmek ve bilinçli olmak en önemli adımdır.

Çoklu Kişilik Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?

Çoklu kişilik bozukluğu tanısının konulabilmesi için birçok belirtinin görülmesi gerekir. Bu teşhis konurken hastalar 7 yıl kadar doktor gözetiminde olur. Çoklu kişilik bozukluğu nasıl anlaşılır diye bakacak olursak özellikle bazı durumlara dikkat edilerek anlaşılabileceğini söyleyebiliriz. Çoklu kişilik bozukluğu olan kişiler su sorunları yaşar;

 • İçlerinde farklı davranmalarına neden olan başka bir insan olduğunu düşünürler.
 • Komut veren yaptıklarını yönlendiren sesler duyarlar.
 • Çok uzum süre hiçbir şey yapmadan aynı noktaya bakarak durular.
 • Bir yere giderler ancak oraya nasıl gittiklerini bilmezler.
 • Çevreleri tarafından sürekli yalan söylemekle suçlanırlar.
 • Eşyalarının nereden nasıl geldiğini bilmezler.

  ÇOKLU KİŞİLİK BOZUKLUĞU TANISI

  Kişilik stilleri ile kişilik bozuklukları arasındaki farkı anlamak oldukça önemlidir. Utangaç olan veya tek başına vakit geçirmeyi seven birine, şizoid kişilik bozukluğu tanısı konulamaz. Kişilik stili ile kişilik bozukluğu arasındaki fark genellikle, aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirli alanlarda kişinin kişilik fonksiyonunun değerlendirilmesiyle belirlenebilir;
  -  İkili ilişkilerindeki tutumu
  - Duygusal davranışları
  - Kimliğinden haberdar olma
  - Gerçeklik bilinci
  - Davranış ve dürtü kontrolü7

  Kişilik bozukluğuna sahip kişilerdeki semptomlar tek tek araştırılır. Doktor tarafından hastanın öyküsü alınır ve fizik muayenesi gerçekleştirerek değerlendirmeye başlanır. Kişilik bozukluklarını teşhis etmek için özellikle yapılan bir laboratuvar testi bulunmamaktadır.
 • Fakat doktor tarafından şüphelenilen fiziki bir durum mevcutsa yüksek görüntüleme cihazlarından MR, Bilgisayarlı tomografi, kan alkol veya uyuşturucu testi gibi çeşitli testler isteyebilir.

  Hastada görülen semptomlar için fiziksel bir sebep bulamazsa, doktor tarafından kişi bir psikiyatriste veya psikoloğa yönlendirebilir. Zihinsel hastalıkların erken teşhis edilmesi ve tedaviye erken başlanması hastalığın seyri açısından oldukça önemlidir.

  Her kişilik bozukluğunun kendine özgü tanısal kriterleri vardır. Genellikle kişilik bozukluğunun teşhisinde, en az diğer iki semptomunda görülmesi gereklidir. Bunlar;

  - İnsanları ve olayları algılayış yorumlama şekli
  - Duygusal tepkilerin uygunluğu
  - İnsanlara veya ilişkilere yaklaşım şekli
  - Dürtülerin kontrolü gibi.

Çoklu Kişilik Bozukluğu Genetik Mi?

Çoklu kişilik bozukluğu yaşayan kişilerin %99’u çocukluklarında çok rahatsız edici bir travma geçirmiş olur. Yani çoklu kişilik bozukluğu genetik mi sorusunun yanıtı büyük ölçüde hayır olacaktır. Çoklu kişilik bozukluğunun en önemli nedeni travma öyküsüdür.

Bu travmalar genellikle fiziksel ya da cinsel istismar gibi ciddi travmalardır. Çoklu kişilik bozukluğu ne zaman ortaya çıkar gibi bir soruyu cevaplamak zordur, ancak nedenleri arasında şunlar yer alır;

 • Çocukluk döneminde yaşanan cinsel istismar,
 • Çocukluk döneminde yaşanan duygusal ya da fiziksel şiddet,
 • Kazalar, doğal felaketler ve savaş gibi olaylara tanık olunması,
 • Çok stresli bir deneyim yaşamış olmak,
 • Ensest ilişkiye maruz kalmış olma,
 • Merkezi sinir sistemi bozuklukları,
 • Ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken sergiledikleri tutumlar,
 • Bilinçaltı faktörler,
 • Çevresel faktörler,
 • Biyolojik faktörlerdir.

Çoklu Kişilik Bozukluğu Testi Var Mı?

Disosiyatif bozuklukları kesin olarak teşhis etmeyi sağlayacak laboratuar testleri bulunmamaktadır. Belirtiler ortaya çıkıyorsa fiziksel muayene ve tıbbi hasta öyküsü dikkate alınarak teşhis konur.

Çoklu kişilik bozukluğu testi olarak kan testleri ve görüntüleme tanı testleri uygulanabilir. Bazı psikiyatrlar çoklu kişilik bozukluğu tanısı koymak özel testler kullanabilir;

 • Dissosiyatif Deneyim Ölçeği - DES
 • Dissosiyatif İçin Yapılandırılmış olan Klinik Görüşmeler (Structured Clinical Interview for Dissociation) (SCID-D)

Çoklu Kişilik Bozukluğu Tanısı Nasıl Konur?

Çoklu kişilik bozukluğu tanısı kolay konulabilen bir tanı değildir. Hastanın çok detaylı bir incelemeden geçmesi ve uzun süre gözlemlenmesi gerekir. Çoklu kişilik bozukluğu ne demek sorusu klinik tanıda çok daha önemli hale gelir.

Bazı diğer psikolojik rahatsızlıklarla çoklu kişilik bozukluğu belirtileri birbirine çok benzeyebilir. Ayrıca birçok farklı çoklu kişilik bozukluğu türü vardır. Hafızanın şizoid çoklu kişilik bozukluğu varsa farklı incelemeler gerekir. Ya da hastanın narsistik kişilik bozukluğu varsa farklı şekilde oryaya çıkacaktır. Kişilik bozukluklarında kimlik bölünmesi, algı parçalanması çok farklı şekilde yaşanabilir. Hastanın uzun süre gözlemlenmesi bu nedenle çok önemlidir.

Çoklu Kişilik Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çoklu kişilik bozukluğu tedavisinde farklı tedavi yöntemleri kullanılabilmektedir. Tanı konduktan sonra hastalığın türüne ve hastanın durumuna göre tedavi yöntemleri belirlenir. Çoklu kişilik bozukluğunda uygulanan tedavi yöntemleri şunlardır;

 •  
 • Bilişsel-davranışçı terapi,
 • EMDR(Göz Hareketi Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme),
 • Aile terapisi,
 • Diyalektik davranış terapisi,
 • Klinik Hipnoz,
 • İlaç tedavileri,
 • Yaratıcı tedaviler,
 • Meditasyon ve gevşeme teknikleridir.

Çoklu Kişilik Bozukluğu Kitap Önerileri

Çoklu kişilik bozukluğu edebiyata oldukça fazla konu olan bir hastalıktır. Bu tip hastaların farklı karakterleri edebiyat için bir hazine niteliğindedir. Aynı zamanda bu konu hakkında bilimsel çalışmalar, araştırmalar sunan kitaplar da vardır. Çoklu kişilik bozukluğu kitap okumak isteyenler için bazı öneriler;

 • Frank W. Putnam - Çoklu Kişilik Bozukluğu,
 • Chuck Palahniuk - Dövüş Kulübü,
 • Cameron West - First Person Plural - My Life As A Multiple,
 • Thigpen - Eve’ın Üç Yüzü,
 • Kim Noble -Hakkımda Her şey: Birden Fazla Karakterle Bedenimi Paylaşarak Yaşamayı Nasıl Öğrendim?

Bu kitaplar bu hastalık hakkında size farklı bakış açıları sağlayabilir.


 

Paylaş:Bu yazıya 13 yorum yapıldı.
 • Akel yazdı:

  Birşey sorabilirmiyim ben bazen insanlara kendimi olmadığım biri gibi tanımıyorum mesela ismimi yaşımı hatta yaşadıklarımı değiştirerek anlatıyorum işin kötü yani bunlardan pişmanlik duymuyorum elimde olmadan yapıyorum nedenini bir türlü bulamiyorum zaten busiteye de kendi davranışlarıma sebep ararken buldum psikolojik sorunlar kişilikle ilgili problemler falan yazdım aslında yazmiycaktim ama etrafındakiler birer birer yok oluyo ve ben yalnız kalmaktan çok korkuyorum bana yardım edermisiniz


 • Ümit yazdı:

  Benimde etrafımda kimse kalmadı desem yeri var aslında sessiz sakin bir yapım var ama bazen kendimi bende tanımıyorum bazen çok kaygılı bazen hiç umursamaz ve deli cesaretli bazen çok aşırı duygusal çizgi filme bile ağlayan bazende çok saldırgan oluyorum en sevdiklerimi bile kırabiliyor ve sonra çok pişman olup acı çekiyorum


 • lusar yazdı:

  ümit senın bıpoplar bozukluk olabır


 • Şevval Su yazdı:

  Çoklu kişilik bozuklupu


 • Şevval Su yazdı:

  Ben kız olmama rapmen kendimi ben bile tanıyamıyorum birsi bana mal dese bile hemen gözüm dönüyor ve karşımdakini dövüyorum okulda da böyle durumlar yaşadıpım için bazı kişiler bende korkuyor erkeklerde dahil içime kapanığım vede aceuip fazla duygusalım istediğim her an ağlayabiliyorum istediğimde gülüyorum bikez ablamla kavga ederken onun kolunu fazla döndğrmüş olmalıyım ki çıtladı ve ben bununla kalmayıp bide kafasını kapıya vurmıltum ve karnuna tekme atmıştım annem ayırmaya çalışmıştı ama başaramadı ve bu sadece bir tanesi çok tuhaf şeyler yapıyorum dışarıya çıkınca ve bence herkesin kötü diye düşündüğü Çoklu Kişilik Bozukluğu bana göre çok güzel geliyor daha yeni babam bana istediğimi yapmayınca hemen o saniye ağladım ve odama gidince ise gülmeye başladım ve tekrar ağlamaya çok garip sizce benim sorunum nedir ben hasta mıyım??.


 • şevval yazdı:

  merak etme sende büyük ihtimalle bipolar var çoklu kişilik bozukluğu olan hastalar kontrol edemezler sen istediğin zaman ağlayabiliyorsun sadece duygu durumun değişiyor ya bipolarsın ya da duygu durum bozukluğun var çoklu kişilik bozukluğu bundan daha fazla inan bana ama yine de psikoloğa gitmende fayda var en kısa sürede gitmeye çalış


 • yasemin yazdı:

  bahsettiğin şey mitomani gibi duruyor araştır derim


 • leyla yazdı:

  Merhabalar bi konuda danışmak istiyorum. Sosyal medyada veya oyunlarda kendimi bir erkek olarak tanıtıyorum, bambaşka birisi olarak tanıtıyorum ve o kadar profesyonel oldum ki insanlara ben kızım desenmde inanamıyorlar ,bu karakterim yani erkek karakterimden 8 aydır bir kızla çıkıyorum artık vicdan azabı çekiyorum,kızla mesajlaşırken ağlıyorum çünkü ona da kıyamıyorum eğer ben gidersem inanılmaz üzülür ama çıldırmak üzereyim bazen algım bozuluyor , normal benim yaptıklarımla, yalandan ibaret olan karakterimim yaptıklarını karıştırmaya başladım. Ben kimim bunu unutmaya başladım bazen kendiliğimdrn erkek gibi davranıyorum zaten çok hanım hanımcık bir kız olamadım hiçbi zaman. Napıcam bilmiyorum bu kişilik bozukluğu mu bazen aniden erkek gibi tepki verebiliyorum, bazen o erkek karakterim gibi hissediyorum kendimi. O kadar iyi yalan söylüyorum ki herkes inanıyor ama bunu elimde olmadan yapıyorum ayaküstü size Senaryo yazacak kapatiseye sahibim..bu durumdan çok üzgünüm napmam gerek cidden çok endişeliyim 3 kişiyi aynı anda canlandırıyorum şu an ve gerçeklik algım bozulmaya başladı, aynada kendimi bile tanıyamıyorum.


 • Aylin yazdı:

  merhaba bende bi konu da danışmak istiyorum. Yanlız kaldığım zamanlarda kendim gibi davranmiyorum başka bir karakterim var ve ona bürünüyorum onun hayatını canlandırıyorum bunu bazen başkaları ile beraberken de yapıyordum ama fark edilmeye başlandığını hissettiğim için dikkat etmeye karar verdim çoklu kişilik bozukluğum olduğunu sanmıyorum çünkü ben diğer karakterime büründüğüm zaman bunun bilincinde oluyorum ve bunu burda yazabiliyorsam demek ki farkındayım bu yüzden ciddi bir sıkıntım olduğunu düşünmüyorum. Bu başka karakter gibi davranma işi küçüklüğümden beri gelen bir şey kendimi bildim bileli özgür hissettiğim zamanlarda kendim gibi davranmiyorum benim de bir psikolojik sıkıntım olabilir mi yoksa önemsenmeyecek bir şey mi (bana göre ciddi bir durum değil fakat emin olmak istiyorum) şimdiden teşekkür ederim.


 • Esma yazdı:

  Anlattığın şeylere göre benim gibi olduğunu düşünüyorum konuşmak ister misin?


 • Emine yazdı:

  Aşırı yalancıyım. Hemen bir anı uydurabilir hatta ve hatta çeşitli şeylerle ilişkilendirerek karşıdakine kanıt sunabilirim ve bu istemsiz gerçekleşir. Kafamda kurduğum hayallere ağlayabiliyorum. Sinirliyken ve üzgünken istemsizce gülüyorum ve ailem kızıyor bu yüzden. Bu kadar önemli değil zannediyordum ama ben neyim anlamadım.


 • Phin yazdı:

  Benim neyim var anlamıyorum. Bi gün okulda arkadaşımla iyiyken onu deliler gibi sevebilirken diğer gün ondan sıkılıyorum gerçekten çok kaba oluyorum. Ertesi gün yine onu seviyorum. Anılarımı hatırlayamıyorum. Bi gün çok tatlı insan canlısı konuşkan biri oluyorum bi gün konuşmuyoru bile sadece beden diliyle iletişim kuruyorum başka bi gün çok kaba oluyorum. İnsanlara eğlencesine yalan söylüyorum. Kendime yakın hissettiğim kimse yok. Bir çok travmam var. İstediğimde hüngür hüngür ağlayabiliyorum. Ben çok sıkıldım günlük hayatımı o kadar çok etkiliyo ki. En sevdiğim renk bile yok. Nasıl geçer bilmiyorum..


 • Sude yazdı:

  Ben Bir Gün Bakıyorum Çok Mutluyum İyiyim Diğer Gün Çok Mutsuzum Huzursuzum Ve Sanki İçimde Durmadan Konuşan Birileri Var Çift Kişilikli Gibiyim Ve İçimde Binlerce Karakter Var Dolaşıyo Ve Herşeyi Kafaya Takıyorum Duygularım Bir İyi Bir Kötü Bir Mutluyum Bir Üzgünüm Ve Yedi Yıldır Aynı Şeyleri Yaşıyorum Hangisi Benim Gerçek Karakterim Hangisi Değil Çözemiyorum Düşüncelerim Çok Karmaşık Allak Bullak Ve İçimde Binlerce Karakterle Yaşıyorum Ve Küçükken Dizilerdeki Karakterlerin İçlerine Girip Onların Rollerini Ben Kendim Yapardım Ve Evde Volta Atardım Çok Eğlenceliydi Ve Sonra O Karakterleri Bırakıp Gerçek Kimliğimle Yaşamaya Başladım Başlamıştım Allah Kimseye Vermesin Valla Bu Hastalıklar Çok Zor Çok Kolay Değil Hiç Değil... Yani.


Cevap yazdığın kullanıcı:

İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
 • Çöp Biriktirme Hastalığı Dispozofobi halk arasında istifçilik ya da çöp toplama hatalığı olarak bilinmektedir. Çöp Biriktirme Hastalığı Dispozofobi, h
 • Hayatın her alanında karşılaşılan öfke kontrolsüzlüğü sorunu, toplumsal yaşamı etkiliyor. Gelişmiş ülkelerde suç işleyenlere empati eğitimi verildiğin
 • Narsisizm, bir kişinin etrafındakilerin ihtiyaçlarını görmezden gelmesine neden olacak derecede aşırı bir kişisel katılımdır. Gerçek narsistler sıklık
 • Sevdiğini hastalık derecesinde kıskananlar, çevresine kötü koku yaydığına inandığı için suçluluk duyanlar, doktor muayenesine genelde kendi kafasında
 • Histrionik kişilik bozukluğu, kişinin ilgi görmediği durumlardan rahatsızlık duyması ve ilgi çekmeye yönelik birtakım eylemlerde bulunması olarak tanı
 • Randevu Al