BU İLAÇLAR ÇOCUKLARDA ETKİLİ

BU İLAÇLAR ÇOCUKLARDA ETKİLİ
Paylaş:

Wall Street Journal/APA Headlines

FDA halihazırda erişkinlerde bipolar bozukluk ve şizofreni tedavisinde kullanılan üç ilacın çocuk ve ergenlerde de etkili olduğunu, fakat ciddi bazı riskler taşıdığını açıkladı. 

AstraZeneca firması tarafından üretilen Serequel [kuetiapin] ve Eli Lilly tarafından üretilen Zyprexa'nın [olanzapin] çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk ve şizofreni tedavisinde ve Pfizer tarafından üretilen Geodon'un [ziprasidon] 10 ila 17 yaş aralığındaki çocuklarda bipolar bozukluk tedavisinde kullanılması gündemde.

9-10 Haziran tarihli FDA panelinde bu atipik antipsikotiklerin ele alınması bekleniyor. Panelde 10-17 yaş aralığındaki çocuklar için hangi ürünlerin etkili ve güvenli olduğu yapılan oylamayla belirlenecek. İlaç firmalarının yaptıkları açıklamaya göre, şizofreni ve bipolar semptomlarının tedavisinde ürünlerin etkili olduğu çalışmalarda ortaya konmuş durumda, fakat sedasyon ve kilo alımı dahil, hepsinde bir takım yan etkiler söz konusu.   

Ulusal Mental Sağlık Kurumu'nun direktörü Thomas Insel çocuklara uygulanan antipsikotik tedavisinde risk-fayda dengesini tutturmanın zor olduğuna dikkat çekiyor. "Yürürlükte olan antipsikotikler metabolik veya nörolojik yan etkilere yol açabiliyor. Bazı durumlarda potansiyel olarak ciddi riskleri göze almak avantaj sağlıyor. Ne var ki çocuklarda faydayı gözetmek için riskleri minimize etmek gerekiyor.   

Çocuklarda kullanımı onaylanan antipsikotikler sadece J&J firmasının ürettiği Risperdal ve Bristol-Myers'in ürettiği Abilify.

ATİPİK ANTİPSİKOTİK NEDİR?
 
Beyinde dopamin ve serotonin adı verilen maddelerin etkilerini değiştiren ilaçlardır. Atipik antipsikotikler 5ht2(seratonin) reseptörünü engelleyerek pozitif semptonların yanında negatif semptomları (içe kapanıklık, sosyal ilişkilerden kaçınma) da düşürürler. Parkinson benzeri motor işlev bozukluklarını yan etki olarak göstermezler.