Borderline Kişilik Bozukluğunda Oksitosin

Oksitosin ve Borderline kişilik bozukluğu olan kadınlarda sosyal tehdit aşırı duyarlılık azaltılmasına neden oluyor.

Borderline Kişilik Bozukluğunda Oksitosin

Borderline Kişilik Bozukluğunda Oksitosin Sosyal Etkileşimi Geliştirebilir. Bağlanma ve sosyal sorumluluk gibi çeşitli duygusal reaksiyonları etkilediği bilinen bir hormon olan oksitosin, Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB) olan hastaların sosyal olarak daha az tehdit altında hissetmelerine ve bozuklukla ilişkili olan agresif davranışların ve öfkenin azalmasına yardımcı olabilir. Bu bulgu AJP in Advance’de (28 Ağustos 2013) online olarak yayınlanmış, Almanya’daki Heidelberg Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılmış bir çalışmanın sonucudur. BKB, duygusal aşırı uyarılma, öfke yatkınlığı ve düşmanca ve bazen dürtüsel davranışlarla tanımlanır. Ayrıca, BKB’li hastalar yüz ifadelerini ve diğer sosyal ipuçlarını tehdit olarak yorumladıklarından, sosyal etkileşimde oldukça zorlanırlar. Randomize, plasebo-kontrollü, çift-kör bir grup tasarımında, DSM-IV Borderline Kişilik Bozukluğu tanısı olan 40 yetişkin kadın ve 41 sağlıklı kadın çeşitli yüz ifadelerinin resimlerinin gösterildiği bir duygu sınıflandırma görevine katıldılar. Görevden 45 dakika sonra süjelere burundan tatbik edilerek oksitosin veya plasebo verildi. Borderline Kişilik Bozukluğu olan hastalar başlangıçta kızgın yüzlerin gözlerinin olduğu resimlere daha fazla korku dolu reaksiyon verdiler, sağlıklı süjelerle karşılaştırıldığında amigdala aktivasyonları yüksekti. Çalışmaya göre, oksitosin uygulanmasından sonra anormal davranışsal ve nöral kalıpların normalleştiği saptandı. Araştırmacılar şunu söylediler: “Yüksek çözünürlüklü fMRI ile göz izlemeyi birleştirerek, posterior amigdala hiperaktivasyonunda bir azalma saptadık, bu Borderline hastalarında oksitosin tatbikinden sonra sosyal olarak tehditkar ipuçlarına karşı azalmış dikkat ve önyargıyla ilgiliydi.” Raporun tamamı için bakınız  "Oxytocin and Reduction of Social Threat Hypersensitivity in Women With Borderline Personality Disorder."  Oksitosin ile ilgili daha fazla bilgi için bakınız "Social Cognition May Improve in Schizophrenia With Oxytocin."

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Madde kullanımı olmayan ergenlerde ise bu oranlar %5- 11 olarak bildirilmiştir. Anksiyete bozuklukları ile komorbidite %7-40 olarak saptanırken, kulla
  • Hayatın her alanında karşılaşılan öfke kontrolsüzlüğü sorunu, toplumsal yaşamı etkiliyor. Gelişmiş ülkelerde suç işleyenlere empati eğitimi verildiğin
  • Çoklu Kişilik Bozukluğu; Kimliğin iki ya da daha fazla kişiliğe bölünmesi bir psikoloji hastalık olan çoklu kişilik bozukluğu olarak ifade edilmektedi
  • Narsisizm, bir kişinin etrafındakilerin ihtiyaçlarını görmezden gelmesine neden olacak derecede aşırı bir kişisel katılımdır. Gerçek narsistler sıklık
  • Çöp Biriktirme Hastalığı Dispozofobi halk arasında istifçilik ya da çöp toplama hatalığı olarak bilinmektedir. Çöp Biriktirme Hastalığı Dispozofobi, h
  • Sevdiğini hastalık derecesinde kıskananlar, çevresine kötü koku yaydığına inandığı için suçluluk duyanlar, doktor muayenesine genelde kendi kafasında
  • Randevu Al