Borderline Kişilik Bozukluğu nedir

Borderline kişilik bozukluğu; Borderline kişilik bozukluğunda kişi kendisini güzel, başarılı hissederken birden değişkenlik göstererek kendisini çok önemsiz biri olarak algılayabilir.Borderline Kişilik Bozukluğu, genç erişkinlik döneminde başlar ve kişilerle olan ilişkilerde tutarsızlıklar görülür

Borderline Kişilik Bozukluğu nedir
Paylaş:

Borderline Nedir?

Borderline Kişilik Bozukluğu, genç erişkinlik döneminde başlayan, kişilerle olan ilişkilerde, kendilik algısında ve duygulanımda tutarsızlıklar ve ani dürtüsel davranışlarla karakterize bir durumdur. Borderline Kişilik Bozukluğu aşağıdakilerden 5’ini taşıyan kişilerde görülür.

Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir?

Yalnızlığa tahammülleri çok azdır, bu kişiler doldurulamaz bir boşluk hissi yaşarlar. Hep birilerinin varlığına gereksinim duyarlar. İlişki kurduğu insana taparcasına bağlanır, onun sevgisini kazanabilmek için yoğun çaba harcar, karşılığını alamadığını düşündüğünde taptıkları kişi nefret ettikleri kişiye hızlıca dönüşür.

Borderline Belirtileri

- Gerçek ya da hayali bir terk edilmeden kaçınmak için çılgınca çaba harcamak

- Karşısındakileri aşırı büyütüp, göklere çıkarma ve aşırı değersizleştirip, gözden düşürerek, yerin dibine sokma gibi başkalarına aşırı değer, değersizlik verme ile giden tutarsız ilişkiler.

- Kimlik karmaşası denilen kendini algılayışında, önem verilen kültürel- ahlaki değer anlayışında değişkenlikler.

- Kendine zarar verme olasılığı fazla olan, iki ya da daha çok durumda sonunu düşünmeden, aniden yapılan eylemler (aniden çok para harcama, madde kullanımı, hızlı ve tehlikeli araç kullanma, birden aşırı yemek yeme, önceden düşünülmeyen uygunsuz cinsel davranışlar).

- Yineleyen bir şekilde intihar girişimleri, intihar tehditleri, kendi kendine zarar verme (bıçak, jilet vs. ile kendi cildini kesme, sigara ile kafayı yakma).

-  Duygu durumunda aşırı tepkililiğe bağlı olarak sürekli duygusal değişkenlik hali (saatler içinde değişen sürelerde birbirini izleyen öfkelilik, üzüntü, kaygı, sevinç dönemleri)

- Kişinin kendisini sürekli olarak boşlukta hissetmesi.

- Biriyle çok çabuk yakınlık kurma ya da kendinden uzaklaşacağını düşündüğü kişi ile hemen iletişimi kesme gibi terk edilmekten kaçınan davranışlar sergileme

- Aile, arkadaş ve yakın çevre ile ilgili hızla değişen aşırı sevgi ve nefret gibi uç duygulara sahip olma

- Dengesiz ve bozulmuş benlik duygusu

- Dikkatsiz araba sürme, aşırı ve mantıksız para harcama, madde kullanımı, çok fazla yemek yeme, aşırı cinsel davranışlarda bulunma, kumar oynama gibi tehlikeli ve dürtüsel hareketler yapma

- Kendine zarar verme

- Tekrarlayan intihar düşünceleri veya girişimleri

- Birkaç saat ile birkaç gün arasında süren ani ve yoğun duygudurum değişimleri

- Sürekli olarak boşlukta hissetme

- Uygunsuz ve yoğun öfke, öfke kontrol problemleri

-Tahammülsüzlük

- Güven sorunu yaşama,

- Öfkeye hakim olamama (sık sık kavgalara karışma, yüksek sesle hakaret, çığlık atma).

- Stresle ilişkili, gelip geçici, kendine kötülük yapılacağı düşünceleri ya da dissosiyatif belirtiler.

BORDELİNE NEDENLERİ NELERDİR

BORDELİNE nedenleri arasında;

- Genetik faktörler
- Kişilik Bozuklukları
- Çevresel Faktörler
- Yapısal nedenler
- Büyük
- Kültürel Farklılıklar
- Beyin Travmaları
- Çocukluk travmaları
- Çocuklukta taciz

Borderline Hayatı Nasıl Etkiler

Borderline Hayatı olumsuz etkilerken, etkiler arasında

- Sürekli değişiklik iisteme
- Kontrolsüz öfke ve öfke patlaması
-· Sürekli işini kaybetme veya değiştirme
-  Eğitimini tamamlayamama
- Tutuklanma, hapse girme gibi hukuki problemler yaşama
- Çatışmalı ilişkilere sahip olma, evlilikte sorun yaşama, boşanma
- Kendine zarar verme ve bu duruma bağlı olarak hastane yatışı
- Yıpratıcı ilişkilerde bulunma
- Riskli davranışlar sonucu plansız gebelik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, trafik kazaları, kavgaya karışma gibi durumların içerisinde yer alma
· İntihar etme girişiminde bulunma ve yaşamı sonlandırma olarak sayılabilir.

Borderline Kişilik Bozukluğu'nda;

Mükemmellikle değersizlik arasında ani geçişler

Güven duyguları çok kırılgandır

Bu kişilerin kendilerine güven duyguları çok kırılgan olduğu için insanlar tarafından kabul edilmeye ya da reddedilmeye karşı aşırı derecede hassastırlar. Ayrılık ya da istenenin olmaması durumlarında yoğun öfke ve diğer belirtiler yaşanır. Bu kişilere karşı öfkelerini net bir şekilde sergiler, sonrasında bundan dolayı suçluluk, pişmanlık, utanç duyguları yaşar ve kendilerini değersiz, zayıf, kötü hissetmeleri pekişir. Borderline Kişilik Bozukluğu olanlar, aşırı terk edilme korkusu yaşarlar. Terk edilme duygusunun yarattığı panikle devamlı mücadele ederler. Bunu engellemek için tehdit etme, intihar girişiminde bulunma gibi yollara başvurabilirler. Dürtüsel cinsel ilişkiler, sık partner değişimi sıklıkla görülebilir. Öfkelerini kontrol etmede zorluk yaşarlar.

Depresyona meyillidirler

Borderline olan birisi ile arkadaşlık ilişkisi nasıl olur?

Borderline kişilik bozukluğu olan kişilerde depresyon sıkça görülür. Duygulanımdaki iniş çıkışlar yani ruh halinde sürekli değişimlerin olması Borderline Kişilik Bozukluğu’nun bir duygudurum bozukluğu (Bipolar bozukluk yani manik depresif bozukluk) sınıfında mı değerlendirilmesi gerektiği sorusunu gündeme getirmiştir. Psikiyatride ICD-10 sınıflamasında duygusal olarak değişken kişilik bozukluğu adı tercih edilmiştir. Bu konuda araştırmalar sürmekle birlikte şu an Borderline (sınır) Kişilik Bozukluğu olarak değerlendirilmeye devam etmektedir.

Borderline hastalığı olan kişiler, diğer bazı ruhsal hastalıklar açısından da risk altında

Borderline hastalığı olan kişilerde bu hastalıklar:

· Depresyon
· Alkol, uyuşturucu bağımlılığı
· Anksiyete
· Yeme bozuklukları
· Bipolar bozukluk
· Travma sonrası stres bozukluğu
· Dikkat dağınıklığı/ Hiperaktivite bozukluğu riski altındadır...

Borderline Tedavisi

Borderline Kişilik Bozukluğu tedavisi:

Borderline Kişilik Bozukluğu üç ana nokta üzerindeki sorunlara odaklanır: Kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımdaki değişkenlik ve belirgin dürtüsellik. Öncelikle kendisine ilişkin algıları değişkenlik gösterir. Kendisini güzel, başarılı biri gibi hissederken birden değişkenlik göstererek kendisini çok önemsiz biri olarak algılayabilir. Bu değişkenlik insanları algılamasına da yansır. İlişkide olduğu kişi kendisi için dünyanın en harika insanıyken, bir anda çok kötü bir insan haline gelebilir. Bu nedenle ilişkileri yoğun ve fırtınalıdır, iyi kötü arasında dalgalanmalar çok belirgindir.

Borderline tedavisi, temel olarak kişide görülen belirtilerin kontrol altına alınması ve yaşam kalitesinin artırılması için yapılır. Tedavide en sık kullanılan yöntem psikoterapidir. Gerekli olduğu durumlarda psikoterapiye ilaç tedavisi de eklenebilir. Kişinin kendine zarar vermesi, şiddetli belirtiler göstermesi gibi durumlar hastaneye yatışı gerektirebilir. Borderline kişilik bozukluğunun yanı sıra hastalıkla beraber görülebilecek ek rahatsızlıkların da tedavi edilmesi yararlı olur. Böylece hasta tedaviden daha çok fayda görür, yaşam kalitesindeki artış daha fazla olur.

Psikoterapi ya da diğer adıyla konuşma terapisi, borderline hastalığındaki temel tedavi yaklaşımıdır. Terapide kişiye; dürtülerini kontrol etme, kişinin durumunun farkında olarak ilişkilerini geliştirme, hastalık hakkında bilgi sahibi olma gibi konularda yardımcı olunur. Psikoterapinin pek çok farklı çeşidi vardır. Terapist kişi ile birebir görüşebileceği gibi bir grup organizasyonu da düzenleyebilir. Terapist eşliğindeki grup seansları, kişinin duygularını ifade etmesinde ve karşısındakini sağlıklı olarak anlayabilmesine yardımcı olur. Borderline hastalığı olan kişilerde güven problemi sıklıkla görülse de hastanın terapistine güvenmesi ve inanması tedavinin başarı şansını yükseltir.

İlaçlar, borderline tedavisinde çok fazla tercih edilmez. Ancak depresyon, duygudurum değişimleri ve hastalıkla beraber görülen mental hastalıkların iyileştirilmesinde ilaçlar kullanılabilir. Borderline kişilik bozukluğu olanlarla yakın ilişki içerisinde olan kişiler de terapiden fayda görebilir.

Borderline hastalığı ve beraberinde gelen sorunlarla baş etmek çok kolay değildir. Hasta ve yakın çevresinin bu sorunların farkında olması, sorunlara birlikte çözüm araması tedavinin çok daha etkili olmasını sağlar. Borderline kişilik bozukluğu, ciddi sonuçlara neden olabilecek bir mental hastalıktır. Bu hastalığın belirtilerini gösteren kişilerin bir psikiyatriste başvurması ve mental sağlık durumunun değerlendirilmesi tavsiye edilir.