Birey ve Kurum Performansı

Paylaş:

Çalışana Psikolojik Destek merkezimizin yürüttüğü çalışmalar, aşağıdaki hususlar kapsamında ilerleme kat edilmesini sağlayarak birey ve kurum performansının gelişmesinde belirleyici rol oynar.

• Liderlik becerilerinin geliştirilmesi

• Etkin ekip çalışmanın sağlanması

• İletişim sorunlarının azaltılması

• Çalışan motivasyonunun yükseltilmesi

• Pozitif düşünme becerisinin geliştirilmesi

• İş-aile uyumunun sağlanması

• İşyerinde yaşanan duygusal/fiziksel gerilimle başetme

• Çalışanın işe kendini verme seviyesinin yükseltilmesi

• Sorun çözme becerisinin geliştirilmesi

• Kurum vatandaşlığının ve aidiyet duygusunun oluşturulması

• Çalışanlar arasında işbirliğinin ve bilgi paylaşımının artırılması

• Çalışanın işinden ve kurumdan sağladığı tatminin artırılması

• Gelecek kaygısı, güvensizlik, engellenmişlik, belirsizlik ile başetme

• İş kazası, işten ayrılma ve işe devamsızlık sorunları ile mücadele

 

“Unutmamak gerekir ki belirsizliğin ve kıyasıya rekabetin hüküm sürdüğü günümüz iş dünyasında fark yaratarak ayakta kalabilmek, ancak işlerinde bu farkı yaratabilecek sağlıklı çalışanlara sahip olmakla mümkündür.”