Bellek Bozuklukları - Erken Tanı ve Tedavi Protokolü

Paylaş:

Tanı Protokolü:

Ayırıcı Tanı DSM IV’e göre)

1.Özgeçmiş

2.MCA Anamnez Formu

CEEG / Brain Mapping ve/veya "Test Dose"

Psikolojik Testler

1.Hamilton Depresyon

2.Hamilton Anxiety

3.Beck Depresyon

4.Stai Form 1-2

5.MMPI

"Neurobehavioral”"Testler

1.ADAS

2.AAMI

3.Modified Hachinski Scale

4.Alzheimer’s Symptom Rating Scale

Neuropsikolojik Testler

COGNITRON (Dikkat)

DAUF (Sürekli Dikkat)

SPM ( Muhakeme-Zeka )

FVW (Verbal Bellek )

NVLT

WAIS Memory

Bender-Gestalt

Benton

MMSE (Mini Mental Test)

KKM

McNair and Kahn Kendini Değerlendirme Ölçeği

Global Deterioration Scale

WMS-R

MRI, SPECT Görüntüleme

Tedavi Protokolü:

Farmakolojik Tedavi

Bilgisayar Eğitim Modülleri

1.Attention and Concentratıon

2.Divided Attetion

3.Vigilance

4.Topological Memory

5.Physiognomic Memory

6.Memory for Words

7.Verbal Memory

8.Logical Reasoning

9.Rewards for Children

Neurobiofeedback (Nöroterapi)

Sonuç : MCA tanı ve tedavi protokolü. Hekim tarafından rutin olarak seçeneklere göre uygulanır. Hekim gerek görmediği hastaya uygulamaz.