BABADAN OĞULA MI GEÇİYOR

BABADAN OĞULA MI GEÇİYOR


Elsevier, AlphaGalileo Foundation / NP GRUP

Bilim adamları araştırdı ve sonucu açıkladı. Psikolojik travmaların etkisi babadan oğula mı geçiyor?

 


Post travmatik stres bozukluğunun yüksek oranda olduğu gruplarda, söz gelimi Nazi kamplarından kurtulmayı başarmış kişilerin çocuklarında araştırmacıların dikkatini çekecek ölçüde uyum problemleri saptandı. Araştırmalar post travmatik stres bozukluğu ile ilişkilendirilen bazı semptom veya kişilik özelliklerinin genel popülasyona oranla, ikinci kuşak travma mağdurlarında daha yaygın olabileceğini düşündürdü.

Önceden nesiller boyu taşınan bu etkilerin kalıtsal geçilşi bir özellik olduğu düşünülmüyor, ebeveyn çocuk ilişkisi üzerinde post travmatik stres bozukluğunun olumsuz izlerini yansıttığı var sayılıyordu...
Bununla birlikte, Dr. İsabelle Mansuy ve meslektaşları nesiller boyu aktarılan travma etkisinin bazı yönlerden epigenetik değişikliklerle ilişkili olduğuna dair yeni kanıtlar sağladılar, mesela, DNA sekansını değiştirmeden, gen ekspresyon paterninin regülasyonu gibi...

Araştırmacılar sıçanlarda yaşamın ilk yıllarında yaşanan stresin depresif davranışlara yol açtığını ve caydırıcı çevresel koşullara verilen davranışsal tepkileri değiştirdiğini saptadılar. Bu erkek sıçanların yavrularında da aynı davranışsal değişiklikler saptandı, yavrular her hangi bir strese maruz kalmadan normal olarak büyüdükleri halde.

Buna paralel olarak, babaların sperm hücrelerindeki çeşitli genlerde ve yavruların beyin ve sperm hücrelerinde DNA metilasyon profilinin değişime uğradığı görüldü. 
Projenin öncü yazarı Dr. Mansuy bu konuda şunları vurguladı.

"İlginç olan şu ki, insanlar üzerinde yapılan klinik gözlemler yaşam boyu edinilen ve çevresel faktörlerden etkilenen spesifik özelliklerin kuşaklar boyu aktarıldığı ihtimalini akla getiriyor. Davranış değişiklikleriyle ilgili olarak ise, bu kalıtsal özellikler ailelerdeki bazı psikiyatrik durumlar için açıklayıcı olabilir."

Biological Psychiatry'nin editörü Dr. John Krystal'ın ise bu konudaki yorumu şöyle: "Travmatik strese bağlı tepkilerin erkek sıçanların sperm hücrelerindeki gen regülasyonunu değiştirebildiği fikri stres etkilerinin nesilden nesile aktarılabildiği anlamına geliyor.

Korkunç yaşam olaylarına maruziyetin olumsuz sonuçlarının kuşaklar boyu taşındığını düşünmek hayli sıkıntı verici. Bununla birlikte, bu tip tepkilerin yavruyu muhtemel olumsuz çevre koşullarına hazırlıklı kıldığı düşünülebilir. Ayrıca, çevresel olaylar negatif etkiler doğurabiliyorsa, destekleyici koşullarda büyütülen yavrularda tam ters paternde bir DNA metilasyonunun ortaya çıkma ihtimali de akla geliyor..."

Paylaş:İlginizi Çekebilcek Diğer Yazılar
  • Teselli edici sözler kişinin üzüntüsünü azaltmaz, aksine artırır. Önce kişilere üzülme, yani kendilerini ifade hakkı tanımak gerekir.
  • Motivasyonunuzu kaybettiğiniz anda hayatınızda bazı değişikliklere ihtiyacınız olabilir. İşte öneriler...
  • Kişinin hayatta en çok endişe duyduğu şeylerin başında sevdiklerinin başına kötü bir şeyin gelmesidir. Bu dönem eğer doğru biçimde geçirilmezse kişiy
  • Prof. Dr. Nevzat Tarhan, aşk su gibidir fazla kaynarsa buharlaşır diyor ve ekliyor: Aşkın formülü H20'dur. Pozitif iletişim kurulamazsa aşk buhar olu
  • Sevdiğini hastalık derecesinde kıskananlar, çevresine kötü koku yaydığına inandığı için suçluluk duyanlar, doktor muayenesine genelde kendi kafasında
  • Çocukluk çağında olduğu gibi erişkin yaşamda da DEHB tedavisinde ilaç kullanımı genellikle etkili ve hızlı cevap oluşturur.
  • Randevu Al