Aileyi bir arada tutan değerler!

Psikolojide “alan teorileri” vardır. Alan içindeki birimleri bir arada tutan değerler varsa sistem bir arada canlı kalır; değerler yok olursa alandaki görünmeyen bağlar da yok olduğu için o sistematik yapı dağılır.

Aileyi bir arada tutan değerler!
Paylaş:

Ortak kültürü, ortak idealleri ve ortak tarihi kuvvetli olan bir millet olumsuz dış etkenlere karşı güçlü olur. Bir ailenin de ortak bağları ne kadar güçlü ise aile fırtınalara o kadar dayanıklı olur.

Aileyi bir arada tutan başlıca değerler:

1. Meşveret (Conferring): Sorunların karşılıklı istişarelerle ve katılımlarla çözümlenebilmesi.

2. Eşitlik (Equality): Aile içi kurallara uyma noktasında zaman, para, eğitim kullanımı gibi sorumluluklarda ve meşguliyetlerde, özgürlük ve sorumluluk dağılımında, fırsatların kullanımında herkes eşit muamele görebilmelidir.

3. Özerklik (Auotonomy): Her birey hem kendini aileye ait hissetmeli hem de özgür olduğunu düşünebilmelidir.

4. Hakkaniyet (Justifying): Hak kullanımında herkesin kendisini adil bir ortamda hissedebileceği dağılım olabilmelidir. Ebeveyninin ve çocukların hakları konusunda sınırlar belirli olmalıdır.

5. Sevgi (Love, affection): Sevginin oluşturduğu sıcak ilişikiler ailenin en kıymetli bağıdır. Şefkati, fedakârlığı ve empatiyi bu duygu besler.

6. Saygı (Respect, esteem): Aile bireylerinin birbirlerinin kişilik haklarına özen göstermeyi başarabilmeleri gerekir.

7. Güven (Trusting, confidence): Sadakat duygusunun oluşabilmesi için aile bireylerinin birbirlerinden zarar görmeyeceğine dair emin olmaları gerekir.

8. Paylaşımcılık (Sharing): Aile bireyleri birbirlerinin lehine bazı haklarından vazgeçebilecek etik anlayışa sahip olmalarıdır.

9. Maddi kazanımlar (Secular upbringings): Ailenim varlık, şöhret, statü, güç gibi kazanımları onları birlikte tutan değerlere katkı sağlar.

10. Manevi kazanımlar (Religious upbringings): Ailenin hayata, olaylara, ölüme, yaratılışa, İlahi güce, sabırlı bilinçli aile olmak olmaya, alçakgönüllü olmaya, varoluşa bakışı özellikle kriz zamanlarında bir arada kalmaya anlamlı katkı ve teselli gücü katar.

                                    Prof. Dr. Nevzat Tarhan
                        Üsküdar Üniversitesi Rektörü-Psikiyatrist

 Bu yazıya 0 yorum yapıldı.

Cevap yazdığın kullanıcı: