ADHD/ADD Erken Tanı ve Tedavi Protokolü

Memory Center tanı ve tedavi protokolü. Hekim tarafından rutin olarak seçeneklere göre uygulanır. Hekim gerek görmediği hastaya uygulamaz.

Tanı Protokolü:

Ayırıcı Tanı DSM IV’e göre

CEEG / Brain Mapping ve/veya “Test Dose”

Psikometrik Değerlendirme

1.Özgeçmiş, okul kayıtları, okul rehberlik servisinin raporu

2.CONNERS (Öğretmen Formu)

3.MCA Öğretmen Gözlem Formu

4.CONNERS (Ebeveyn Formu)

5.CBCL ( Child Behavior Checklist) 2-3 Yaş 4-18

6.AGTE

7.Barkley protokolüne göre klinik psikolog görüşmesi

Kişilik Analizi

1.MMPI

2.C. Mchower

3.Beier cümle tamamlama

4.Louisa Düss

5.Gesell gelişim testi

Başarı Testleri

1.WIAT

Dikkat Testleri

1.TOVA

2.WISC-R

2.FVW

3.NVLT

4.COGNITRONE

5.DAUF

6.GOODENOUGH

7.STANFORD-BINET

Zeka Testleri

WISC-R

SPM

CPM

WAIS

KENT

PORTEUS

ALEXANDER

Neurobehavioral Değerlendirme

Tedavi Protokolü : (Therapy and Training)

Farmakolojik Tedavi

Bilgisayar Özel Eğitim Modülleri

1.Attention and Concentratıon

2.Divided Attetion

3.Vigilance

4.Topological Memory

5.Physiognomic Memory

6.Memory for Words

7.Verbal Memory

8.Logical Reasoning

Neurobiofeedback (Nöroterapi)

Sonuç : Memory Center tanı ve tedavi protokolü. Hekim tarafından rutin olarak seçeneklere göre uygulanır. Hekim gerek görmediği hastaya uygulamaz.